Легализирането на марихуаната за медицински цели е нашумяла тема, но каква е позицията на религиозните общности относно употребата на медицинска марихуана и кашѐрна ли е тя?

 

Равин Бенджамин Хехт

Равин Бенджамин Хехт

Предмет на обсъждане в еврейската общност са етичните, духовните и медицинските аспекти на въпроса, като равините дават становище относно това дали употребата на канабис би представлявала нарушение на забраните в Тората, или следва да се счита за прием на необходимо лекарство.

 

Един от ортодоксално настроените равини в Израел – равин Ефраим  Залманович (Efraim Zalmanovich), неотдавна обяви, че пушенето и разпространението на медицинска марихуана не противоречат на еврейския кашѐр, но употребата на марихуана като средство за забавление е забранена. За целите на медицината в юдаизма съществува доктриналното  понятие “pekuach nephesh” (животът и здравето са над всичко).

 

Тема на широко обсъждане напоследък е и Джефри Кан (Jeffrey Kahn) – равин с активна проповедническа дейност в продължение на 30 години, който неотдавна откри Takoma Wellness Center – един от първите пунктове за продажба на марихуана във Вашингтон.

 

Трима равини от Торонто – двама ортодоксални и един консервативен – признават допустимостта на медицинската марихуана в контекста на еврейското религиозно право, стига тя да е придобита законно.

 

Предполага се, че решението на либерално настроените лидери сред равините би било сходно – Съюзът за реформиране на юдаизма (Union for Reform Judaism) през 2003 г. прие решение в подкрепа на употребата на медицинска марихуана и легализацията ѝ.

 

Равин Бенджамин Хехт (Benjamin Hecht) – основател и директор на „Нишма“ (Nishma), образователна организация за възрастни в Торонто, подчертава, че употребата на марихуана за облекчаване на болката е позволена от еврейското религиозно право, но само ако е придобита легално.

 

“От гледна точка на юдаизма всеки евреин е длъжен да бъде добър гражданин – казано по-просто, да спазва закона на съответната страна“, казва той. “В този смисъл нарушаването му (освен ако в същността си той противоречи на морала) е равносилно на нарушаване на еврейското религиозно право“.

 

“Ако [купуването на марихуана] означава да се подкрепят престъпни елементи на обществото, това е проблем. Юдаизмът изисква всеки въпрос да се разглежда в по-широк контекст. Съществуват колебания и опасения дали чрез купуването на марихуана не се подпомагат хора, които служат на насилието и хаоса, например членове на престъпна организация.“

 

Равин Ервин Шилд (Erwin Schild), консервативен равин от еврейската религиозна общност Adath Israel, споделя това схващане. “Ако наистина има нужда, тогава – да, използвайте я. Според юдаизма в това няма нищо лошо. Но само ако е законно. В противен случай това ще ви навреди.”

 

Той добавя: “Не бива да вредим на тялото и духа си. Нямаме право да накърняваме светостта на телата си.”

 

Равин Аврам Ротман (Avram Rothman) от религиозния център Aish Thornhill Community Shul казва, че марихуаната „по никакъв начин не се различава от всяко друго алтернативно лекарствено средство, от всяко друго лековито растение, което може да се намери в някои магазини за продукти за здравето.“

 

Според него гледната точка на юдаизма е, че ако според медицината марихуаната е правилно предписана и „не би довела до отрицателни странични ефекти, може да се употребява.”

 

Равин Ротман оприличава употребата на медицинска марихуана с използването на морфин за медицински цели. „От гледна точка на медицината при определени заболявания употребата на медицинска марихуана е приемлива и лекарите могат да я прилагат законно върху пациентите си .“

 

Равин д-р Джефри Хабер (Geoffrey Haber), директор по духовните въпроси в гериатрична болница „Бейкрест“  (Baycrest Hospital for Geriatric Care) в Торонто, казва, че макар и да не му е известно в това лечебно заведение да има пациенти, употребяващи медицинска марихуана, не би се изненадал, ако това е факт.

 

“Хората могат да действат в рамките на закона, за да си набавят марихуана за законна употреба с лечебна цел, и аз бих подкрепил това” казва той.

 

Как обаче да се контролира употребата на канабис за медицински цели? „Мисля, че това трябва да се уреди така, както е направено за други контролирани вещества, използвани в медицината, като морфин и ОксиКонтин (OxyContin)” заявява Хабер.

 

Писателят Йозеф Нийдълман (Yoseph Needelman) неотдавна публикува книгата „Cannabis Chassidis” (издателство Autonomedia), книга, в която се изследва употребата на марихуана от евреите.  Ако погледнем Светото писание, в книга „Изход“ (30:23) се споменават масла за помазване, съдържащи съставка, наречена „knei-bosem, като мнозина смятат, че става дума за канабис.

 

Нийдълман твърди, че историята познава известни равини, които са опитвали наркотици, включително Баал Шем Тов (Ba’al Shem Tov), основоположникът на  движението „хасидизъм“, както и съвременният менестрел равин Шломо Карлбах (Shlomo Carlebach), за когото се твърди, че е употребявал марихуана, за да може да установи по-добри взаимоотношения с младите членове на религиозната общност, която ръководи.

 

Някои специалисти по история на юдаизма не виждат причина марихуаната да остане извън закона. Марк Уашовски (Mark Washovsky), равин и преподавател по еврейско религиозно право и практики в Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion в Синсинати, Охайо, неотдавна написа в „Джерусалем поуст“ (Jerusalem Post): “Ако медицинската общност се обедини около становището, че марихуаната има ефективно и препоръчително обезболяващо действие, няма пречки от страна на еврейското право пред употребата ѝ като палиативно средство.

 

“От гледна точка на Халаха тежестта на доказване относно това защо употребата на марихуана за медицински цели следва да остане незаконна е върху светската власт.”

 

Източник: medireview.com