Резюме:
Sativex ® (GW Pharmaceuticals PLC, Porton Down, UK; Laboratorios Almirall, SA, Barcelona, Spain) е канабиноиден оромукозен  спрей, съдържащ  активните съставки 9-δ-тетрахидроканабинол и канабидиол, екстрахирани от канабис.  В Германия е лицензиран  през  юли2011 за лечение на спастичност  при  умерена до тежка форма на множествена склероза (МС), която не се поддава на лечение с конвенционалните лекарства. „MOVE 2“ е проучване, което  оценява клиничните резултати,  удовлетворението от лечението, качеството  на живот (QoL) и качеството на  грижите  при пациенти с МС, получаващи Sativex  ежедневно.  За този анализ са използвани данни за  300 пациента от  42 специализирани MS центрове в Германия. Анализират:  се  степен  на  спастичност, отчитана по  цифрова скала 1-10  и  по модифицирана скала на  Ashworth,  „клиничните впечатления” на пациенти и лекари и  качеството на живот на пациентите. Оценките са направени на изходното ниво,  на първия и на  третия месец след започване на лечението със  Sativex. Sativex облекчава  спастичността  в по-голямата част от пациентите, които преди това са били резистентни на лечението с конвенциални  лекарства. Наблюдават се и видими подобрения в свързаните със спастичността  симптоми (например качеството на съня, функцията на пикочния мехур,  мобилността), както и в ежедневните дейности и качеството  на живот. Sativex обикновено се понася добре. По-голямата част от пациентите (84%) не съобщават за нежелани ефекти. Освен това, въз основа на данните от  клиничните  изпитания е направен анализ, базиран на модела Markov, който показва, че Sativex е ценово  рентабилна възможност за лечение на пациенти с MS  в Германия.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23369055