Болестта на Хънтингтън е дегенеративно генетично разстройство, което засяга мускулната координация и води към когнитивен спад и психични проблеми. Обикновено става забележимо, когато човек е в средна възраст. Тази болест е най-честата генетична причина за необичайни и неволни действия, наречени хорея, заради което това състояние е известно и като Хорея на Хънтингтън.

Това генетично разстройство се предава наследствено. Ако детето е наследило мутиралия ген от родителя, то евентуално ще развие Болест на Хънтингтън в даден момент от живота си. Към момента тази болест няма лечение – няма медикаменти, които да спират или да водят до обратимост на развитието на заболяването. Използват се различни лекарства за облекчение на симптомите, които имат множество странични ефекти – умора, безпокойство, безсъние.

Най-доброто възможно лечение би било такова, което директно атакува мутиралите гени. Интересното е, че един от компонентите на канабисовото растение може да има такава способност.

 

Как Канабигерола (КБГ) помага при Болест на Хънтингтън

 

genes - bg

Повечето от проучванията върху канабиса, са били посветени на основните канабиноиди – тетрахидроканабинол (ТХК) и канабидиол (КБГ), но има много други компоненти в канабиса, които крият уникален терапевтичен потенциал. Канабигеролът (КБГ) е един от по-малко познатите канабиноиди с такъв потенциал.

Проучване от Януари 2015, изследва няколко от механизмите, при които КБГ би бил полезен за третиране на симптомите, свързани с Хореята на Хънтигтън.

Изследователите са използвали две различни вариации на болестта, за да могат по-обективно да наблюдават ефектите и ползите от КБГ.

При първата вариация, лабораторни мишки са третирани с 3-нитропропионат, токсин, който индуцира симптоми като на Болестта на Хънтингтън. КБГ се противопоставя на част от ефектите на токсина, като намалява възпалителните процеси. КБГ също така възстановява антиоксидантната защита на организма, която бива увредена от администрацията на 3-NP, предпазва невроните и подобрява моторната функция.

При втората вариация, изследователите използват R6/2 трансгенни мишки, които са генетично модифицирани да проявяват симптоми на Болестта на Хънтигтън, за да изследват ефектите на КБГ. Подобренията в моторната функция не са се проявили със същата сила, като на мишките, интоксикирани с 3-NP, но все пак са били добре забележими.

Най-интересното е, че КБГ има значителен ефект върху поне седем от гените, които се свързват с Болест на Хънтигтън. Канабиноидът е бил в състояние частично да нормализира генните експресии, които са били заложени в R6/2 мишките. Не само това, КБГ е намалил акумулацията на протеина, m-huntingtin (mHtt), характерен за болестта на Хънтингтън, който е отговорен за голяма част от симптомите на болестта.

Канабигеролът (КБГ) също така подобрява експресиите на вътремозъчен невротрофичен растежен фактор, инсулиноподобен растежен фактор, и глитазонни рецептори, което също предполага терапевтичен потенциал. Проучване от 2012 установява, че КБГ-подобни компоненти намаляват възпалението на нервите поне частично, чрез механизми в глитазонните рецептори.

 

Други канабиноиди и Хорея на Хънтингтън

 

Няколко физиологични проблема, асоциирани с болестта могат да бъдат третирани с фитоканабиноиди. Както много други невродегенеративни заболявания, ексцитотоксичност (прекомерна стимулация на невроните) и оксидативен стрес (нарушен баланс на оксиданти и антиоксиданти) често допринасят за клетъчната смърт, наблюдавана при тази болест.

Проучване върху животни от 2013, демонстрира възможността на КБД(канабидиол) да намалява ексцитотоксичността, действа антиоксидантно и модулира възпаленията като част от невропротективните си ефекти. В допълнение, проучване от 2012 предполага, че канабиноидите могат да повлияят положително при Болест на Хънтингтън чрез своите противовъзпалителни, невропротективни и неврорегенеративни свойства.

Въпреки, че все още няма клинични проучвания, почти сигурно е, че канабиноидите имат място в бъдещото лечение на Болестта на Хънтингтън.

 

Източник: Medical Jane