Дрога или лекарство?
Научни данни за терапевтичната употреба на канабиноидите и терпените

от Томаш Мичка, магистър
Прага, Чешка република
15 август, 2013

 

Терапевтичният потенциал на активните компоненти на канабиса – канабиноиди и терпени – се изслeдва активно
от много учени по целия свят. Целта на този доклад е да бъде кратко ръководство за тези вещества. Тук те са описани
във връзка с техните медицински ефекти като антиеметици и аналгетици, както и възможните им приложения при
лечението на епилепсия, глаукома, болка, невродегенеративни заболявания, диабет, рак и други болести. Обсъдени са също така
канабиноидните рецептори на човешкото тяло. Описани са най-често срещаните канабиноиди и терпени, както и синергизмът
между тези две групи вещества. Накрая е даден списък от научни статии по темата.

 

Изтеглете PDF с целия доклад