Остра деменция

При 40 пациенти страдащи от остра форма на Алцхаймер и други форми на деменция, оралното приемане на ТНС се свързва със значително намаляване на възбудата, както и с подобряване на продължителността на съня и апетита. Това е резултат от изследване на стационарните болни в отделението по Гериатрична невропсихиатрия в Болница Маклийн към Медицински университет в Харвард, град Белмонт, САЩ. Анализът е направен чрез ретроспективен, систематичен преглед на историите на заболяването при 40 пациенти, диагностицирани с деменция и лекувани с орална форма на ТНС (дробинол) за нарушения в поведението или апетита. Една група от гериатрични психиатри се е запознала с медицинските досиета на пациентите за да оцени поведението им преди започване на лечение с ТНС и след 7 дни на лечение.

 

Прибавянето на ТНС към режима на лечение на пациентите се свързва със значително намаляване на възбудата по скалата на Питсбърг. Също така се забелязало и значително подобрение в продължителността на съня и процента на приемана храна съгласно Clinical Global Impression scores. Били са отчетени 26 неблагоприятни резултата по време на лечението с ТНС, но нито един от тях не е довел до прекъсване на лечението. Авторите на изследването заключават, че „до този момент това е най-мащабното изследване на голяма група пациенти страдащи от деменция, лекувани с дронабинол, което потвърждава предишни доклади че, дронабинолът може да се използва за съпътстващо лечение на невропсихиатрични симптоми при деменция”. Поведенчески смущения се появяват често при хора, страдащи от деменция и в огромна степен затрудняват грижата за тях. Засега ефикасността при лекуването им с лекарства е доста скромна.

 

Woodward MR, Harper DG, Stolyar A, Forester BP, Ellison JM. Дробинол при лечнието на възбуда и агресивно поведение в хоспитализирни пациенти страдащи от изключително остра форма на деменция с непознавателни поведенчески симптоми. Гериатрична Психиатрия Am J. 15 април 2013 г.

 

IACM-Bulletin of 05 May 2013