ЕДИННА КОНВЕНЦИЯ ПО УПОЙВАЩИТЕ ВЕЩЕСТВА ОТ 1961 Г., ИЗМЕНЕНА С ПРОТОКОЛА ОТ 1972 г., ИЗМЕНЯЩ ЕДИННАТА КОНВЕНЦИЯ ПО УПОЙВАЩИТЕ ВЕЩЕСТВА ОТ 1961 г.

Обн. ДВ. бр.87 от 15 Октомври 1996  г.

 

Изтеглете официалния превод на български език: „ЕДИННА КОНВЕНЦИЯ ПО УПОЙВАЩИТЕ ВЕЩЕСТВА ОТ 1961 г.“ DOC

 

Изтеглете оригинал на Единната конвенция по упойващите вещества от_1961 г. (ИСПАНСКИ ЕЗИК) PDF

Изтеглете оригинал на Единната конвенция по упойващите вещества от_1961 г. (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)_PDF

Изтеглете оригинал на Единната конвенция по упойващите вещества от_1961 г. (РУСКИ ЕЗИК)_PDF

Изтеглете оригинал на Единната конвенция по упойващите вещества от_1961 г. (АРАБСКИ ЕЗИК)_PDF

Изтеглете оригинал на Единната конвенция по упойващите вещества от_1961 г. (КИТАЙСКИ ЕЗИК)_PDF

Изтеглете оригинал на Единната конвенция по упойващите вещества от_1961 г. (ФРЕНСКИ ЕЗИК)_PDF