Флаг на Европейския съюзОбявената на 20 февруари от сайта medicalmarijuana.bg Европейска гражданска инициатива  „Weed like to talk” бързо набира отклик в българското общество. През тези четири дни, освен успешния старт на инициативата, се появиха и редица любопитни наблюдения.

 

Очевиден е интересът на българското общество към темата – повече от една четвърт от квотата ни вече е надхвърлена. По-активно гласуват единствено в Полша и Швеция.

 

В държавите от западна Европа засега не се наблюдава особен интерес. Дали от това, че във всяка от тях, по един или друг начин е урегулирано положението, или поради слаба информираност и съпричастност към гражданските инициативи изобщо, но факт е, че Франция, Италия, Холандия и дори Чехия със Словакия все още не са надхвърлили 1% от квотите си. Не са прескочили тази граница и две от трите прибалтийски държави, от които пък  Естония е дръпнала и застава на четвърта позиция в Европа с нейните 15%. Малко след Естония по активност се нареждат хърватите. Останалите страни предстои да се включат в оставащите месеци от гражданската инициатива.

 

Праг БГ

27,24% са изпълнени от необходимите 13 500 гласа за България към 24 февруари 2014 г.

Какво прави впечатление у нас?
Въпреки добрите показатели за активна гражданска позиция има над какво да се замислим. Прави масово впечатление, че българинът не чете. Най-често срещаният въпрос или коментар е: „Ами трябва да си напиша ЕГН-то!”.

Въпреки, че това е официална платформа на Европейската комисия, което може да се види най-малкото от домейна: ec.europa.eu, много хора изпитват притеснение от преекспонираната напоследък в обществото ни тема за личните данни. Очевидно е, че рядко се поглежда към табовете „Удостоверение за системата” и „Декларация за поверителност”, където цялата процедура е подробно описана и е обяснено защо и как се събират трите имена и Единният граждански номер в случая с България.

 

„Поверителност на личните данни: в съответствие с член 10 от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни, личните данни, посочени в настоящия формуляр, ще бъдат предоставени само на компетентните органи за проверка и удостоверяване на броя на действителните изявления за подкрепа, получени за настоящата предложена гражданска инициатива (вж. член 8 от Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива)” – изрично е казано там.

 

Липсата на познания на европейските граждански механизми, пък от своя страна издава слабата, засега, интегрираност на българските граждани в общосъюзните процеси.

 

Въпреки всичко, активността на гражданите на България прави много добро впечатление и укрепва надеждата, че градим едно стабилно гражданско общество.