Международна статистическа класификация на болестите и проблемите свързани със здравето

  десета ревизия

Световна здравна организация

 

Женева 2003

 

Генералният директор на СЗО дава правата за превод и издаване в България на Министерството на здравеопазването на Р България, което е единствено отговорно за българското издание.

 

Изтеглете МКБ-10 PDF