Скриншот на страницата на Европейската комисия с гражданската инициатива "Weed like to talk"

Страницата на Европейска гражданска инициатива „Weed like to talk“ с Регистрационен номер в Европейската комисия
ECI(2013)000008 от 20.11.2013

Стартира официална Европейска гражданска инициатива с регистрационен номер в Европейската комисия ECI(2013)000008 от 20 ноември 2013 г. – „Weed like to talk”, сертифицирано от Евроминистъра на публичната администрация и административната реформа – Дан Керш на 22 януари 2014 година.

 

Съгласно изискванията на Европейската комисия, за стартиране на общоевропейски инициативи за легализация е необходимо те да бъдат внесени от представители на поне седем държави-еврочленки.

 

„Медицинска Марихуана – България” участваше в подобна инициатива с представители от Полша, Великобритания, Германия, Португалия и Чешката Република, като се водиха преговори с гръцки организации за изпълнението на условието за седемте вносители.

 

За щастие наши европейски приятели успяха по-бързо да внесат подобно искане и сформиращата се организация взе решение да подкрепи вече внесеното предложение от страна на Белгия, Холандия, Испания, Франция, Великобритания, Швеция  и Германия с цел да обединим усилията на цяла Европа за инициативата.

 

Според регламента: Европейската гражданска инициатива представлява покана към Европейската комисия да предложи законодателство по въпроси, по които ЕС има законодателни компетенции. Дадена гражданска инициатива трябва да бъде подкрепена от поне един милион граждани на ЕС от най-малко 7 от общо 28-те държави-членки. Във всяка от тези 7 държави се изисква достигането на минимален брой поддръжници.

 

За България са необходими 13 500 подписа.

 

Скриншот от сайта на Европейската комисия с държавите и необходимия минимален брой поддръжници.

13 500 са подписите, които трябва да събере България.

Срокът определен за събиране на подписите е 12 месеца от датата на регистрация, което означава, че са останали по-малко от десет месеца.

 

Европейските граждански инициативи са строго уредени чрез европейското законодателство и са защитени чрез специално разработен софтуер.

 

Как могат гражданите, които подкрепят дадена инициатива, да бъдат сигурни, че личните им данни няма да бъдат използвани за други цели?

 

Регламентът относно гражданската инициатива гарантира, че защитата на данните е напълно осигурена по време на организацията и на последващите инициативата действия от всички участващи страни – организаторите, страните членки и Комисията.

 

Действащото законодателство за защита на личните данни се прилага при обработката на лични данни, извършвана за целите на гражданска инициатива. Като „администратори на данни“ организаторите носят отговорност за всяка причинена щета в съответствие с приложимото национално законодателство и подлежат на съответните санкции за всяко нарушение на Регламента” – изрично е казано на сайта на Европейската комисия.

 

Според правилата гласуването в България изисква да се попълнят трите имена и Единния Граждански Номер, като ЕК декларира защитеността на личните данни.

 

ЗА ДА ПОДКРЕПИТЕ ИНИЦИАТИВАТА НАТИСНЕТЕ ТУК