Употреба на канабис в Израел

На 15 декември 2013 г. Израел прие нови директиви за снабдяването на пациенти с канабис. Директивите са предложени от Министерството на здравеопазването, земеделието и вътрешната сигурност (по-долу посочвано само като „Министерство на здравеопазването“).

 

Понастоящем канабисът се определя като опасно вещество съгласно Наредба за опасните упойващи вещества номер 5733-1971 (актуализиран текст с изменения).

 

Съгласно въведените изменения се дава разрешение за добавяне на още десет лекари към настоящия списък от двадесет и един, които вече са получили право да предписват канабис за медицински  цели. Министерството ще публикува на уебстраницата си информация относно сроковете за извършване на административни услуги, свързани с предоставянето на канабис на пациентите.  Молбите за медицински канабис, подадени от неизлечимо болни пациенти ще се обработват в срок от 48 часа, а тези на болните от рак, които преминават курсове на лечение с радио- и химиотерапия –  не по-късно от седмица. (вж. публикацията „Държавата прие препоръките на Министерството на здравеопазването относно медицинския канабис“ [на иврит] в електронното издание DoctorsOnly (16 декември 2013г.).

 

Директивите изискват канабисът да бъде събиран от производителите и прехвърлян в логистичен център, където ще се пакетира във фиксирани дози, в съответствие с критериите на Министерството на здравеопазването. Събирането на канабис ще се извършва от Израелската компания (the Israel Company) – фирма, създадена въз основа на решение на правителството, чийто собственик е организация с нестопанска цел, представляваща израелски болници. Бордът на директорите на компанията включва представители на Министерството на здравеопазването и на Министерството на финансите (пак там).

 

Съгласно новите процедури, въведени с директивите, медицинският канабис ще се прехвърля от съответното място за съхранение, където ще се предава от производителите, към специализирани аптеки с изключителни права за легална продажба на канабис в Израел, избрани чрез публичен търг. Съществува мнение, че приетите нови процедури са прекъснали връзката между пациентите и производителите на канабис. Привържениците на новите промени в процедурите считат наличието на такава връзка за неправилно, тъй като според тях тя е довела до зависимост на пациентите от конкретни производители, които не само са продавали канабис на болните, но и са им предоставяли указания относно употребата и дозировката (пак там).

 

В момента в Израел има около 14 000 души с разрешително за употреба на медицински канабис.

 

Броят на пациентите, които получават такова разрешително, се увеличава всяка година, като се предполага, че до 2018 г. това число ще нарасне до около 40 000. Досега разрешителните са били предоставяни от лекари, специализирани в областта на онкологията и овладяването на болката. (вж. публикацията от Идо Ефрати (Ido Efrati), „Решение на държавните органи: притежателите на разрешителни за медицински канабис ще могат да си го набавят в аптеките“ [на иврит], в онлайн изданието Haaretz (15 декември 2013 г.).

 

Разрешителни за употреба на канабис се предоставят в съответствие с изискванията, установени в Директивата относно разрешителните за употребата на канабис (Директива № 106 [на иврит], актуализирана към 1 юли 2013 г. и публикувана на уебстраницата на Министерството на здравеопазването), на пациенти, болни от рак, СПИН, множествена склероза, болест на Крон, болест на Паркинсон, синдром на Турет, както и други нелечими заболявания. Неотдавна към списъка със заболявания, страдащите от които имат право да получават разрешителни  за употреба на канабис, бе добавено и посттравматичното стресово разстройство (пак там, Efrati).

 

По информация на Библиотека на Конгреса