По информация на Reuters

 

флаг Германия

Германският съд постанови във вторник, че хора, страдащи от хронични болки, трябва да имат възможност да си отглеждат канабис за терапевтични цели.

 

Решението е по жалба, подадена в Кьолн от петима пациенти с хронични болки, на които Федералният институт за лекарства и медицински изделия в Германия (BfArM) е отказал разрешение да отглеждат растението в дома си.

 

Съдът се е произнесъл, че BfArM трябва да преразгледа три от отхвърлените молби.

 

Въпреки че всички жалбоподатели имат разрешителни за закупуване и употреба на канабис с терапевтична цел, те са пожелали сами да си го отглеждат, тъй като не разполагат с финансовата възможност да го купуват и този разход не се покрива от здравните им осигуровки.

 

Според съда трима от жалбоподателите отговарят на условията за отглеждане на канабис, тъй като е налице „достатъчна степен на сигурност“, че трети лица няма да имат достъп до растенията и получените от тях продукти.

 

„До момента забраната за отглеждане на канабис у дома важеше за всички, но за тези сериозно болни хора това вече ще е легално,

 

заяви говорителят на съда Стефани Зайферт, като добави, че въпреки това по отношение на всички останали забраната остава в сила.

 

„Решението не означава картбланш всеки да започне да отглежда растението у дома си – право на това ще имат тежко болни хора, на които не им помага нищо друго, освен канабисът.“

 

Исканията на другите двама жалбоподатели са били отхвърлени – в първия случай, защото съдът не се е убедил в достатъчна степен, че достъпът до растенията на лица, които нямат право на такъв, действително ще бъде ограничен, а във втория – тъй като съдът е счел, че жалбоподателят не е изчерпал всички други терапевтични възможности.

 

Съдът подчертава, че за всеки отделен случай е необходима индивидуална преценка доколко съответните лица отговарят на условията да отглеждат канабис за собствени нужди.