Министърът на външните работи на Гватемала

Министърът на външните работи на Гватемала – Фернандо Каррера
Снимка: Дмитрий Знаменский, РИА Новости

Коментар на външния министър на Гватемала – Фернандо Карера – по повод среща, проведена между Генералния директор на Управлението на ООН по въпросите по наркотиците и престъпността Юрий Федотов, с президента на Гватемала – Ото Перес Молина, относно плановете за реформиране на международната борба с наркотиците.

 

 – Как бихте оценили ситуацията, свързана с предложението на вашия президент относно промяната на методите за борба с наркотиците, във връзка с тенденцията на увеличаване на употребата на наркотични средства и свързаната с това престъпност?

 

Проведе се среща на президента на Гватемала с генералния директор на Управлението на ООН по наркотиците и престъпността – Юрий Федотов – и в хода на преговорите господин Федотов се съгласи с нашата гледна точка, че е настъпил моментът за преразглеждане на системата за борба с наркотиците, съществуваща днес, и че тя трябва да се направи по-цялостна.

Конвенцията на ООН, в частта за наркотиците, се прилагаше доста едностранчиво. Акцентираше се повече върху контрола над предлагането, отколкото над търсенето на наркотици.

 

Такъв подход ни направи много ограничени по отношение на превенцията (разпространяването на пристрастяване към наркотиците). Световните данни посочват, че числото на наркоманите нито се увеличава, нито намалява – то е стабилно.

 

На срещата на президента на Гватемала с Федотов беше отбелязано, че ние желаем да постигнем напредък в намаляването на броя на потребителите, а за това е нужно да се работи и по въпроса на търсенето, а не само на предлагането.

 

– Какви са конкретните стъпки, които предлагате в тази посока?

 

Има няколко важни неща. На първо място, за превенцията е много важно образованието. Докато сега харчим излишни милиони, защото разходите за репресии срещу наркотиците са несравними с тези за просвещение. Ако парите бъдат насочени към превенция, то това ще даде по-добри резултати.

 

Всички знаят, че като говорим за здравето е много по-евтино да не се допуска разболяване, отколкото после да се лекува болестта.

 

Днес огромни ресурси са насочени към борба с наркотиците, вместо да се използват за профилактика. Длъжни сме да сменим стратегията, да  променим вектора за направление на парите в тази област.

 

Също така стои темата за отношението към наркозависимите. В тази връзка г-н Федотов ясно заяви, че наркоманите не са престъпници, а болни хора, към които трябва да се отнасяме като към пациенти. Много е важно именно хуманното отношение към наркоманите вместо репресиите срещу тях. За лечението им трябва да се отделят много повече средства, подобрявайки качествато на оказваните им услуги.

 

От друга страна, в частта за наркотрафика, имаме това, което може да се нарече „алтернативна икономика“. Ние можем да изгаряме реколтата на селяните, отглеждащи растенията, но е необходимо да се действа по друг начин. Хората да не се занимават с отглеждане на забранени растения, а да отглеждат това, което ще им позволи да изкарват пари и да се самоосигуряват. Трябва да наблегнем на селскостопанското развитие, и тъкмо тази тема обсъждаха г-н Федотов с министъра на земеделието на Гватемала и Секретаря по контрол на наркотиците в нашата страна.

 

Освен това е необходимо да се промени и самият подход към репресивната част от борбата с наркоманиите. Например, вместо да бъдат вкарвани в затвора 500 човека за наркотрафик, е нужно да се премине към арест на главатарите, което ще позволи разрушаването на създадените от тях мрежи. Необходимо е да се избягва запълването на затвора с хора, имащи проблеми с наркотиците. И ние смятаме, че като цяло има правно поле за отказване от наказуемостта на наркотици и различно отношение към различните наркотични вещества.

 

Не всичките наркотици са еднакви и ние не можем да ги преследваме еднакво.

 

Има вещества, използването на които би могло да има по-свободен режим, а има други, които трябва да останат забранени. Много важен момент е необходимостта да се започне регулиране на количествата психоактивни вечества в наркотиците. Например, канабисът може да бъде отглеждан за продажба със съдържание на активните вещества в рамките на 3-4%, а може и с 25%. То е като с продажбата на алкохол: можеш да продаваш напитка с 5% съдържание на алкохол, или със 75%, но действието им ще е различно.

Убедени сме, че някои наркотици могат да се продават при строга регулация и със съответните ограничения.

 

Засега обаче сме замръзнали – има твърде много насилие и никакъв резултат. Нужно е да се смени моделът на борба.

 
Източник: РИА Новости