Медицинска марихуана

Мнение на редактора

В навечерието на 2014  идва моментът да теглим чертата и да обобщим отминалата година.

 

Без митове, без конспирации – само факти, въпроси породени от тези факти и варианти за отговори на тези въпроси.

 

КАКВО СЕ СЛУЧИ В СВЕТА

 

Държави, предприели законодателни инициативи през 2013: Ирландия, Чехия, Франция, Ямайка, САЩ, Уругвай, Румъния, Хърватия

 

Очевидно е, че жертвите на гениалната пропаганда на Хари Енслингер намаляват в активното политическо пространство. Шедьовърът на рекламното изкуство задържа цели три поколения в страх към митичния супернаркотик – Марихуаната, но, Слава Интернету, четящите хора стават все повече. В днешно време е все по-трудно да се намери човек, вярващ, че обикновеният коноп довежда до агресивно поведение, жестока зависимост, неизбежно закачане към супертежки дроги и като краен резултат – вреда за обществото, мизерия и мъчителна смърт.

 

Съгласно препоръката на Глобалната комисия по наркотиците от 2011 г., която съветва правителствата да започнат активно да урегулират оборота на психоактивните субстанции с цел пресичане на наркотрафика – все повече Държави актуализират законодателствата си в съответствие с достиженията на съвременните Наука и Медицина.

Някои, като Великобритания и Израел, на фона на незатихващата Световна Икономическа Криза, дори публикуваха доклади, с чисти финансови ползи от опита си с регулирана употреба на  канабис в медицината.  А милиардите ползи са си милиарди – независимо в каква валута.

 

АМЕРИКИТЕ

 

Не е правилно да се махва с ръка и да се казва: „Е – това си е Америка“. Все пак, Хари започва делото си от там, преди да се стигне до прословутата Конвенция на ООН от 1961 г.

 

САЩ

 

Вече в половината от щатите (а именно в 25) има регулация по отношение на растението. На федерално ниво законите се приемат по-бавно, но съдейки по официалните данни от общото гласуване сред медици в САЩ – над 50% от лекарите са  „ЗА“ предприемането на общодържавни действия в тази посока.

През същата година Колорадо стана първият щат, възстановил производството на технически коноп.

 

Ямайка

 

Колкото и да е странно, Ямайка вкара растението в регулация едва през 2013 година.

 

Уругвай

 

Първата държава в света, която напълно легализира канабиса. Фактически конопът е приравнен към другите акцизни дроги като: алкохола, кафето, тютюна и захарта.

Постъпката е обоснавана като борба срещу наркотрафика и на практика има подкрепата на генералния директор на Управлението на ООН по наркотиците и престъпността.

 

Уругвай е избран за държава на 2013 година според The Economist.

 

КАКВО СЕ СЛУЧИ У НАС

 

В България като знакови могат да се отбележат няколко събития.

На фона на световния и европейски опит, расте интересът към канабиса от страна на българската медицинска общност – все повече лекари изразяват недоволството си от това, че законът не им позволява да ползват медицинска марихуана в практиката си. Според него (закона) – растението не намира приложение в хуманната и ветиринарна медицина и е поместено в Приложение 1 към Закона за Контрол върху Наркотиците и Прекурсорите.

 

ОПИТ

 

за изход от ситуацията и начало на диалог на държавния апарат с неправителствения сектор беше писмо на „Националния Съвет по Наркотичните Вещества“, отправено към няколко неправителствени организации с предложение да вземат отношение по подготвяния „Проект за национална стратегия за борба с наркотиците 2014-2018 г.“

 

Въпреки подаденото в рамките на указания срок Становище, от страна на Държавата, представлявана от г-жа Венда Зидарова,

 

ОТГОВОР НЯМА

Имейл г-жа Венда Зидарова

Вече повече от месец очакваме Държавата, в лицето на Държавния експерт, секретар на НСНВ Отдел „Наркотични вещества Дирекция „Лекарствени продукти, медицински изделия и наркотични вещества“ Министерство на здравеопазването – г-жа Венда Зидарова, да отреагира на нашето Становище

 

Казано съвсем накратко: нашето предложение е да се допусне канабисът в медицинската сфера (за което е неизбежно той да се извади от Приложение 1 към ЗКНВП); да започне да се разглежда обособено (т.е. отделно от другите наркотични вещества), а не ту така ту иначе, за да имаме красива статистика в борбата с наркоманиите и престъпността;

и най-вече – да се вземат мерки за цялостно актуализиране на законовите разпоредби в съответствие със съвременните Наука и Медицина, в сътрудничество със Специалисти и Неправителствения сектор.

Пълният текст на Становището изпратено от името на „Движение Промена“, „Рестарт – пациенти и експерти за медицинския коноп“ и „Медицинска марихуана – България“

 

ОБАЧЕ!

 

друг държавен орган – а именно Министерство на правосъдието – представи предложение за нов Наказателен Кодекс. В събота на 21 декември, който ден за мнозина беше последният работен ден преди дългата коледно-новогодишна почивка. С указан триседмичен срок за внасяне на мнения и предложения. Известна е реакцията на Българския хелзински комитет и други неправителствени организации към новия НК.

Частта, касаеща билката, също поражда въпроси.

 

 

И СЕГА ВЪПРОСИТЕ

 

Кому служи Българската Държава? – дали на българския Народ, или заемането на отговорни постове е самоцел?

 

Не е ли задължение на Държавния апарат, представляван от конкретните отговорни администратори и чиновници, да се грижи за благосъстоянието на изграждащите Държавата Граждани?

 

Не е ли абсурдно Държавата да съди Гражданин, който възвръща работоспособността си и респективно ползите, които дава на същата тази Държава, просто защото е прочел малко повече от отговорните лица, както е в случая с Марин Калчев?

 

Нима единствената цел на всичките тези хора, които са избрани или назначени на отговорните постове, е да държат под възбрана едно растение?

 

Защо след всичките медицински и научни доказателства за ползите от това растение, Държавата упорства в поддържане на ненаучна и доказала своята несъстоятелност доктрина?

 

Докога ще следваме остарелите стереотипи, ще копи-пействаме древни закони и няма да се интересуваме от благосъстоянието на Народа и реалното положение на нещата?

 

 

ПРЕДЛОЖЕНЕТО

 

За да не изпада Държавата ни повече в нелепото положение, да съди болни хора, защото се лекуват; за да има контрол от страна на мединските специалисти в случаи касаещи националното здраве; за да се пресече неадекватната употреба от некомпетентни лица:

 

Държавата да прояви отговорно отношение към проблема и в сътрудничество с лекари-специалисти и заинтересовани неправителствени организации, да стартира процес на актуализация на българското законодателство в съответствие със световните постижения на медицината и науката.

 

 С.И.