Проучването може да внесе по-голяма яснота за естеството на мозъчните заболявания

Източник:

DZNE – Германски център по невродегенеративни заболявания

Резюме:

В мозъка съществува деликатно взаимодействие между сигналните вещества и клетъчната активност. Сега учените откриват и друг ключов участник в този процес. В лабораторно проучване е установено, че „канабиноиден рецептор тип 2“ влияе върху обработването на информацията в хипокампуса. Чрез резултатите от изследването можем да добием по-ясна представа относно шизофренията и болестта на Алцхаймер, твърдят авторите.

Канабиноидният рецептор тип 2, известен като „рецептор CB2“, е специален мембранен протеин. Неговата функция е получаването на химически сигнали, които контролират клетъчната активност. „Досега този рецептор се считаше за част от имунната система без функция в нервните клетки. Проучването ни обаче показва, че освен това той играе важна роля при обработването на сигналите в мозъка“, обяснява проф. Дитмар Шмитц (Dietmar Schmitz), говорител на DZNE-Берлин и директор на Изследователския център по невронауки към Медицинския университет „Charité“ (NWFZ/NeuroCure). Проф. Шмитц е координатор на проведеното изследване, в което са участвали негови колеги от Берлин, както и учени от Университета в Бон и от Националния институт по злоупотреба с наркотици в САЩ.

В животински модел учените демонстрират, че рецепторът CB2 повишава прага на възбудимост на нервните клетки в хипокампуса. „От решаващо значение за работата на мозъка е фактът, че нервните импулси понякога действат възбуждащо върху клетките надолу по веригата, а в други случаи потискат тяхната дейност“, обяснява д-р Ванеса Стемпел (Vanessa Stempel) – водещ автор на настоящата публикация, която към момента провежда изследвания в Кеймбридж, Великобритания. „Рецепторът CB2 работи като винт, който регулира процесите по предаване на информация“.

Елемент от ендоканабиноидната система

Рецепторът СВ2 е част от ендоканабиноидната система (ЕКС). Тази общност от рецептори и сигнални вещества съществува в много организми, в това число и човешкия. Тя представлява биохимична система за контрол, която участва в регулирането на множество физиологични процеси. Името ѝ произлиза от факта, че химичните вещества, извлечени от растението канабис, се свързват с нейните рецептори. Към момента са известни два вида от тези рецептори, като рецепторът СВ2 няма психоактивно действие. Ето защо променящите съзнанието ефекти, предизвикани от употребата на канабис, се приписват на „канабиноиден рецептор тип 1“.

Възможни терапевтични приложения

Резултатите от проведеното изследване могат да внесат по-голяма яснота относно механизмите на заболяванията и да послужат като отправна точка за разработването на нови лекарства. „При шизофрения, депресия, болест на Алцхаймер и други невропсихиатрични разстройства е нарушена мозъчната дейност. Медикаментите, които се свързват с рецептора CB2, евентуално могат да повлияят дейността на мозъчните клетки и по този начин да имат терапевтичен ефект“, завършва д-р Шмитц.


Използвани материали:

Горната публикация е препечатана от материали, предоставени от  Германския център по невродегенеративни заболявания (DZNE)Забележка: Възможна е редакция на съдържанието и дължината на материалите.


Оригинална публикация:

  1. A. Vanessa Stempel, Alexander Stumpf, Hai-Ying Zhang, Tuğba Özdoğan, Ulrike Pannasch, Anne-Kathrin Theis, David-Marian Otte, Alexandra Wojtalla, Ildikó Rácz, Alexey Ponomarenko, Zheng-Xiong Xi, Andreas Zimmer, Dietmar Schmitz. Cannabinoid Type 2 Receptors Mediate a Cell Type-Specific Plasticity in the Hippocampus (Канабиноидните рецептори тип 2 оказват въздействие върху клетките в хипокампуса в зависимост от техния тип). Сп. „Neuron“, 2016 г.; DOI: 10.1016/j.neuron.2016.03.034