Kабиноид рецепор 1 на Ходжкиновата лимфома

Kабиноид рецепор 1 на Ходжкиновата лимфома

Ново проучване, публикувано в списание PLoS One,  както и в Националния Институт за здравеопазването  установи, че канабисът може да служи като средство за лечение на болестта на Ходжкин, която представлява рак на лимфните тъкани ( намиращи се в далака, черния дроб,  костния мозък и други области).

 

За проучването, изследователите от Гьоте Университет, Лайпциг Университет и Мартин Лутер Университет Хале- Витенберг ” изучаваха разпределението на КБ1  [кабиноид рецепор 1] протеин в първичните случаи на ХЛ (Ходжкиновата лимфома). Чрез използването на лимфомови извлечени клетъчни линии бе изследвана ролята на КБ1, коята сигнализира оцеляването на клетките.

 

След провеждане на проучването, изследователите заключиха, че: „ Настоящето изследване определя КБ1 като черта на ХЛ, която може да служи като потенциална селективна насока в лечението на болестта на Ходжкин.”

 

Имайки предвид факта, че канабисът може да служи като директен и естествен агонист с канабиноидните рецептори на нашето тяло, канабисът може да осигури идеално лечение за борба с рака, който е отговорен за смъртта на стотици всяка година съгласно  Aмериканското онкологично общество.

 

Линк към оригиналното изследване: www.ncbi.nlm.nih.gov