Национално представително проучване, което анализира данни за период от 24 години (от 1991 до 2014 г.), относно над един милион американски младежи в 48-те континентални щати на САЩ  показва, че няма доказателства легализацията на марихуаната за медицински цели да е довела до увеличаване на употребата сред тийнейджърите.

 

Проучването, публикувано в журнала „Lancet Psychiatry,  показва, че няма значителна разлика в употребата на марихуана от юноши в 21 щата, узаконили медицинската марихуана, преди и след влизането в сила на законодателството за нея.

 

От 1996 г. досега 23 американски щата и окръг Колумбия са приели законодателство, което разрешава употребата на марихуана за медицински цели. Щатската легализация на медицинската марихуана породи опасения, свързани с по-голямата достъпност и толерантност спрямо марихуаната сред младежите в юношеска възраст.

 

В рамките на проучването д-р Дебора Хасин (Deborah Hasin), преподавател по епидемиология в Центъра по медицина на Колумбийския университет в Ню Йорк, САЩ, заедно със свои колеги е изследвала връзката между легализацията на медицинската марихуана и употребата сред подрастващите, като са анализирали  данни от националното проучване „Monitoring the Future“ (Мониторинг на бъдещето) за над милион ученици в 8-ми, 10-ти и 12-ти клас (на възраст между 13 и 18 г.) за периода 1991-2014 г. – годините, през които в 21 континентални щата бяха приети закони, позволяващи употребата на марихуана за медицински цели.

 

Резултатите сочат, че макар и употребата на марихуана в 30-дневния период, предхождащ проучването, да е по-често срещана в щатите с влязло в сила законодателство относно марихуаната, процентът на употреба сред младежите в юношеска възраст не се е увеличил след приемането на това законодателство. Данните не се променят дори и след като се вземат предвид фактори, свързани с  личността, училищната среда и щата, които биха могли да повлияят върху употребата на марихуана (например възраст, етнически произход, дали се посещава държавно или частно училище, дял на нецветнокожите от мъжки пол в населението на съответния щат).

 

По думите на д-р Хасин, “Данните, с които разполагаме, представляват най-сериозното до момента доказателство за това, че употребата на марихуана от тийнейджърите в даден щат не се увеличава след легализиране на медицинската марихуана. Всъщност в щатите, които досега са приели законодателство относно медицинската марихуана, употребата на марихуана сред младежите и преди това е била   по-висока, отколкото в другите щати. Тъй като употребата на марихуана в ранна юношеска възраст може да доведе множество вредни последици в дългосрочен аспект, идентифицирането на факторите, които в действителност играят роля за употребата сред подрастващите следва да бъде основен приоритет в научните изследвания.“

 

В свой коментар по темата д-р Кевин Хил (Kevin Hill) от отделението по злоупотребите с алкохол и упойващи вещества към болница „Маклийн“ в Белмонт, щата Масачузетс, пише: “Постоянно нарастващият обем изследвания, включени в настоящото проучване, сочи, че законодателството относно медицинската марихуана не води до увеличаване на употребата сред подрастващите, а решенията, които отделни щати предстои да вземат във връзка с това дали да приемат такива закони, следва поне отчасти да се базират на тези данни. Научният метод като рамка за поставяне под съмнение на определени идеологически схващания трябва да остане основен двигател при бъдещите проучвания   във връзка с политиката относно марихуаната.“

 

Изследването ще бъде представено на ежегодната среща на Асоциацията по проблемите на наркотичните зависимости (College on Problems of Drug Dependence) във Финикс, Аризона.

 

Настоящото проучване е финансирано от Националния институт на САЩ по злоупотребата с упойващи вещества към факултета по обществено здравеопазване „Мейлман“ в Колумбийския университет и държавния Институт по психиатрия на Ню Йорк.

 

  • Проучването “Monitoring the Future“ е дългосрочно изследване на моделите на поведение, нагласите и ценностите на гимназистите, колежаните и навършилите пълнолетие младежи  в САЩ. Всяка година то обхваща общо близо 50 000 ученици от 8-ми, 10-ти и 12-ти клас (като дванадесетокласниците се включват от 1975 г. насам, а учениците от 8-ми и 10-ти клас – от 1991 г.)

Източник:

Горната публикация се основава на материали,  предоставени от The LancetЗабележка: Възможно е материалите да са редактирани от гледна точка на съдържанието и обема.


Научни публикации:

  1. Deborah S Hasin, Melanie Wall, Katherine M Keyes, Magdalena Cerdá, John Schulenberg, Patrick M O’Malley, Sandro Galea, Rosalie Pacula, Tianshu Feng. Medical marijuana laws and adolescent marijuana use in the USA from 1991 to 2014: results from annual, repeated cross-sectional surveysThe Lancet, 2015 DOI: 10.1016/S2215-0366(15)00217-5