Едно от най-старите запазени описания на лечебните свойства на марихуаната датира от началото на VI век.

 

Запазена рисунка на конопено растение

Най-древната запазена рисунка на конопено растение от фармакопеята на Педаний Диоскорид.
около 512 г. н.е.

Нещо повече – този документ е съставен по нашите земи – на Балканите.

 

Виенският Диоскори́д – както се нарича този трактат, е съставен от римския военен лекар, фармаколог и натуралист Педаний Диоскорид от Киликия и се съхранява във Виена, откъдето и идва названието му. Документът съдържа описание на 1000 лекарствени препарата и 600 билки и е илюстриран с над 400 изключителни, ръчно рисувани цветни миниатюри, сред които 383 подробни изображения на растения. Трудът, оригинално озаглавен „За лечителните средства” (De materia medica) е включен в програмата на ЮНЕСКО „Паметта на света”.

 

Диоскрид дълго е пътувал с армията на Нерон, като е събирал и описвал множество билки. Той се смята за баща на фармакогнозията и един от първите системни ботаници. Голяма част от описаните растения са имено от нашите земи.