Въведение в ендоканабиноидната система

Д-р Дъстин Сулак

 

Когато прочетете този обзор на научна литература за терапевтичните ефекти на канабиса и канабиноидите, ще ви стане ясно, че канабисът има силно влияние върху човешкото тяло.  Тази билка и различните й химични компоненти, като че влияят на тялото и на ума.

Как е възможно това?
Д-р Дъстин Сулак

Д-р Дъстин Сулак

В моята интегративна клиника в Мейн се лекуват над хиляда пациента с огромно разнообразие от заболявания и симптоми. В рамките на един ден може да се наложи да прегледам пациенти болни от рак, болест на Крон, епилепсия, хронична болка, множествена склероза, безсъние, синдром на Турет, екзема… и това е само малка част от множеството примери. Всички тези заболявания имат различни причини, свързани са с различни физиологични състояния, проявяват  различни симптоми. Пациентите са стари и млади. Някои от тях са подложени на конвенционална терапия. Други са определено на алтернативен път. Но въпреки различията между тях, почти всички от моите пациенти биха се  съгласили, че канабисът им помага.

Като лекар, аз по принцип съм внимателен, когато стане дума за лекарство, което претендира, че лекува всичко. Панацеи и скъпи продукти с огромни претенции, но с малко научна или клинична подкрепа, често идват и си отиват. Докато изследвах терапевтичния потенциал на канабиса обаче не намерих липса на доказателства. На практика се сблъсках с огромен брой научни изследвания за лечебните свойства на канабиса – повече, отколкото съществуват за някои от най-широко използваните терапии в конвенционалната медицина.

 

 

В момента на писането на този материал, търсене  в PubMed на научни статии, публикувани в научни списания за последните 20 години и съдържащи думата „канабис“, показва  7 704 резултата (към 28.10.2013 са 12343). Ако добавите „канабиноиди”, резултатът нараства до 15 899 статии (17128 към 28.10.2013). Това означава повече от две публикации на ден в продължение на 20 години! Тези цифри не само илюстрират научния интерес и финансовите инвестиции за разбирането на канабиса и неговите компоненти, но също така подчертават нуждата от висококачествени обзори и обобщения като документа, който четете в момента.

Как е възможно една единствена билка да помага при толкова много състояния? Как действа и като палиативно, и като лечебно средство?  Как е възможно да е толкова безопасна, и в същото време да има толкова мощно въздействие? В търсене на отговор на тези въпроси учените откриха непозната досега физиологична система, основен компонент на здравето и оздравяването на всеки човек и почти всяко животно: ендоканабиноидната система

 

Ендоканабиноидна система

Ендоканабиноидната система

Ендогенната канабиноидна система, наречена на името на растението, което е причина за откриването ѝ, е може би най-важната физиологична система,  участваща в процесите, свързани с човешкото здраве. Ендоканабиноидите и техните рецептори се намират в цялото тяло: в мозъка, органите, съединителната тъкан, жлезите и клетките на имунната система. Във всяка тъкан канабиноидната система изпълнява различни задачи, но целта е винаги една и съща:  баланс,  поддържане на стабилна вътрешна среда, въпреки нестабилността на обкръжаващата.

 

Канабиноидите спомагат за поддържането на баланса на всички нива на организация на живата материя: от субклетъчно до ниво организъм. Ето един пример: автофагията, процес, при който клетката се саморазрушава, се медиира от канабиноидната система. Процесът пази живи здравите клетки и им помага да поддържат баланса между синтез, разграждане и последващо рециклиране на клетъчните метаболити. В същото време има пагубно влияние върху злокачествените туморни клетки, заставяйки ги да се самоунищожат в програмирана клетъчна смърт (апоптоза). Смъртта на раковите клетки подпомага поддържането на баланс и оцеляването на целия организъм.

 

Ендоканабиноиди и канабиноиди също са намерени в пресечната точка на различните системи на организма, което позволява комуникация и координация между различните видове клетки. На мястото на нараняване, например, канабиноидите увеличават освобождаването на активатори и сенсибилизатори от наранената тъкан,  стабилизират нервните клетки и предотвратяват сръхвъзбудните процеси, едновременно с блокиране освобождаването на провъзпалителни субстанции от съседните имунни клетки. Три различни  механизма на въздействие върху три различни типа клетки с една цел: минимализиране на болката и уврежданията, причинени от нараняването.

 

Ендоканабиноидната система и нейното сложно въздействие върху имунната система, нервната система и всички органи е буквално мост между тялото и съзнанието. С разбирането на тази система ние ще започнем  да разбираме и механизма, чрез който състояния на съзнанието могат да доведат до здраве или болест.

 

В допълнение към регулиране на вътрешния  баланс на организма, канабиноидите влияят  и на отношенията на индивида с външната среда. В социален план, употребата  на канабиноиди променя човешкото поведение, като често провокира желание за споделяне, хумор и съзидателност. Медиирайки неврогенезиса, невронната пластичност и процеса на научаване, канабиноидите могат директно да допринесат за освободеността на мисленето и способността да се премине отвъд ограничаващите мисловни модели и поведенчески ситуации  от миналото. Реформатирането на тези модели е важна част от здравословния начин на живот в нашата бързо променяща се околна среда.

 

Канабиноидни рецептори

Ендоканабиноидната системаМорски сифони, миниатюрни нематоди, както и всички гръбначни  – при всички  ендоканабиноидната  система е есенциална част от жизнените процеси и адаптацията към околната среда. С методите на сравнителната генетика учените установяват, че ендоканабиноидната система се появява у примитивните животни преди 600 милиони години.

 

На пръв поглед изглежда, че знаем много за канабиноидите, но тези 20 000 научни статии са просто началото на осветляване на  темата. Все още знаем малко за сложното взаимодействие между различните канабиноиди, клетъчни типове, системи и отделни организми, което предизвиква учените да мислят за физиологията и здравето по друг начин.

 

Ето кратък обзор, обобщаващ това, което знаем:

Канабиноидните рецептори са представени в цялото тяло. Вградени са в клетъчните  мембрани. Смята се, че са по-многобройни от рецепторите в която и да е друга рецепторна  система. Когато са стимулирани, следват множество физиологични процеси. Идентифицирани са два канабиноидни рецептора:  CB1, представен предимно в нервната система, съединителната тъкан, жлезите с вътрешна секреция (включително половите жлези) и органите;  CB2, представен предимно в клетките, тъканите и органите на имунната система. Много тъкани съдържат и двата вида рецептори, всеки свързан с различно действие. Предполага се, че има и трети вид рецептор, който предстои да бъде открит.

 

Начин на действиеЕндоканабиноидите са субстанции, които нашето тяло естествено продуцира, за да стимулира ендоканабиноидните рецептори.  Двете най-добре проучени от тези молекули  са  анандамид  и  2-арахидоноилглицерол  (2-AG).  Те се синтезират при нужда от деривати на арахидоновата киселина, имат локален ефект и кратък живот, преди да се разградят от ензима хидролаза на мастни киселини (FAAH) и моноацилглицерол липаза  (MAGL). Фитоканабиноидите са растителни субстанции, които стимулират канабиноидните рецептори.  Делта -9- тетрахидроканабинола, или THC, е този, който има въздействие върху психиката и определено е най-известен. Други канабиноиди обаче, като канабидиол (CBD) и канабинол (CBN) привличат вниманието на изследователите поради множеството си лечебни качества. Повечето канабиноиди са изолирани от  Сannabis sativa, но и други медицински растения, като  Еchinacea purpura, също съдържат непсихоактивни канабиноиди.

Ендоканабиноидна система

Самото растение марихуана използва THC и другите канабиноиди, за да се защитава от болести и стрес. Канабиноидите имат антиоксидантна активност, която предпазва листата и цветовете от ултравиолетовата радиация – те неутрализират свободните радикали, които се генерират от  UV лъчите, като по такъв начин защитават клетките. Свободните радикали при хората са фактор свързан с остаряването и  рака. Антиоксидантите на марихуаната от дълго време се популяризират като хранителни добавки, които предотвратяват вредите от свободните радикали.

 

Лабораториите също могат да синтезират канабиноиди. Синтетичният THC, пуснат на пазара като  dronabinol (Marinol), и набилон (Cesamet), са одобрени от  FDA лекарства за лечение на тежък синдром на предизвикани от химиотерапия гадене и повръщане. Някои клиницисти смятат, че те са полезни при лечение на  хронична болка, мигрена и други сериозни състояния. Много други синтетични канабиноиди се използват при изследванията със животни. Някои от тях имат потенциал до 600 пъти по-голям от този на THC.

 

Канабис, ендоканабиноидна система и добро здраве

Докато продължаваме да се лутаме в прохождащата наука за канабиса и канабиноидите, едно нещо все пак е ясно – една добре работеща канабиноидна система е от особена важност за здравето. От момента на закрепване на ембриона върху стената на матката, в периода на кърмене и растеж, канабиноидите ни помагат да оцелеем в една постоянно променяща се и враждебна среда. Когато осъзнах това, започнах да се питам, дали един индивид може да подобри своята канабионоидна система чрез допълнително приемане на канабис? Дали е възможно канабисът, освен да облекчава симптоми и да лекува болести, да ни помогне и да се предпазваме от болести, като стимулира тази древна система, която съществува във всеки от нас.

 

Сега вече знам, че отговорът е – да. Изследвания са показали, че малки дози от канабиноиди от марихуана могат да сигнализират на тялото да произведе повече ендоканабиноиди и да създаде повече канабиноидни рецептори.

 

Поради тази причина много хора не усещат въздействието на марихуаната,  когато я употребяват за първи път в живота си. При втората или третата употреба обаче хората вече са изградили повече канабиноидни рецептори, които са готови да реагират.

 

По-големия брой рецептори увеличава човешката чувствителност към канабиноиди. Малки дози имат по-силно въздействие, забелязва се повишена базова ендоканабоноидна активност. Вярвам, че малки, регулярни дози марихуана могат да стимулират нашата собствена централна физиологична система за лечение.

 

Много лекари настръхват при мисълта, че могат да препоръчат растителна субстанция и направо се вцепеняват от ужас, ако им се каже, че едно лекарство може да са пуши.

 

Медицината приема за нормално лекарство да се приема чрез поглъщане или чрез инжекция. За съжаление този начин на приемане ограничава силно терапевтичния потенциал на канабиноидите.

 

Ендоканабиноидна системаЗа разлика от изкуствените деривати, марихуаната като билка съдържа над 100 различни канабиноиди, включително ТНС. Всички те си взаимодействат, за да окажат по-добър  медицински ефект и по-малко странични ефекти, отколкото ако се използва само ТНС.

 

Марихуаната е безопасна, когато се пуши. Много пациенти обаче предпочитат да използват изпарител или тинктура от канабис. Според научни разработки, а и по мнение на пациенти, марихуната като билка превъзхожда по медицински качества синтетичните канабиноиди.

 

„Никога преди, толкова активни, способни умове не са работили върху лечението на болестите, както сега и всичките им открития водят към едно заключение: не можете да подобрите това, което е създала природата”, казва Томас Едисън през 1902 г. Изследванията върху канабиноидите доказват, че това твъдение е вярно.

 

Възможно ли е медицинската марихуана да е най-полезното средство за лечение на най-широк кръг от човешки болести и състояния, компонент на превантивната медицина и помощно средство във все по-токсичната и канцерогенна заобикаляща ни среда? Възможно е! Това е било добре познато на лечителите в древна Индия, Китай и Тибет, постепенно се изяснява и за съвременната Западна наука.

 

Необходими са повече изследвания които да проучат ефикасността на марихуаната върху хора. Доказателствената база е голяма и расте постоянно, въпреки усилията на Бюрото за Борба с Наркотиците (DEA)  да откаже хората от провеждането на изследвания върху марихуаната.

 

Вашият лекар разбира ли ползата от медицинската марихуана? Може ли той или тя да ви посъветва за симптомите, дозирането и за най-добрият способ на приемане? Предполагам, че не могат. Въпреки, че двете най-големи лекарски асоциации (Американската Медицинска Асоциация и Американския Колеж на Лекарите) постоянно приканват към провеждането на по-широки изследвания, въпреки че Администрацията на Президента Обама е заявила, че няма да се арестуват лица които попадат под защитата на Щатските закони за медицински канабис, въпреки че има 5000 години история на безопасно терапевтично приложение, въпреки огромното количество изследвания, все още има лекари, които не знаят нищо или знаят съвсем малко за медицинския канабис

 

Това се променя бавно, отчасти защото обществото го изисква. Хората искат безопасно, природно и евтино средство, което стимулира организма да се лекува сам. Това би подобрило и качеството на живот на хората. Медицинският канабис е едно такова средство.

 

Това резюме е един полезен начин за образоване на пациентите и здравната система, както и за разпространение на научните доказателства, които стоят зад използването на канабис и канабиноиди в медицината.

 

Източник: NORML.org