Според резултати от изследване върху животни, публикувано в “Journal of Leukocyte Biology”  през юни 2015 г., канабиноидът делта-9-тетрахидроканабинол (THC) може да бъде безопасна и ефективна алтернатива или допълваща терапия за предотвратяване на отхвърлянето на трансплантирани органи или тъкани.

 

Какво представлява трансплантацията на органи?

Донорски органи и тъкани

  Донорски органи и тъкани

Когато органите или тъканите на даден човек престанат да функционират както трябва в резултат на заболяване, може да се наложи да бъдат подменени с органи от донор, за да се увеличи продължителността на живота. Сред често присажданите органи и тъкани са бъбреците, черният дроб, сърцето и костният мозък. Докато някои органи (като сърцето) могат да бъдат взети само от донор, който е починал, други (например бъбрек, части от черния дроб, костен мозък) могат да се вземат от живи донори. По данни на Министерство на здравеопазването и социалната политика на САЩ,

  • 123 032 души чакат за трансплантация на орган
  • 21 души умират всеки ден, докато чакат да им бъде трансплантиран орган
  • 1 донор на органи може да спаси до 8 човешки живота

 

 

Какво представлява отхвърлянето на трансплантиран орган или тъкан?

Имунната система на всеки един от нас е индивидуална – средствата за защита, с които разполагаме, зависят от генетиката ни, както и от средата, в която сме живели. Чрез разпознаването на външните елементи и причинителите на инфекции като „чужди”, имунната система предпазва тялото ни от болести. „Чужди“ агенти могат да бъдат както преносителите на зараза (бактериите и вирусите), така и клетките на друг човек с индивидуална имунна система и имунни реакции, които са съвсем различни от нашите.

„Изследването ни доказва, доколкото ни е известно за първи път, че таргетирането на канабиноидните рецептори би могло да разкрие нов аспект в терапията за смекчаване на реакцията на реципиента спрямо присадката и да предотврати отхвърлянето [на трансплантàта].”

Нашият „вроден имунитет се справя чудесно със задачата да ни защитава – той се характеризира с бърза реакция на елементите от т.нар. първа линия на защита (например кожата, най-големият орган в човешкото тяло) и със стимулиране на неспецифичните имунни клетки, чиято роля е да разрушават потенциално опасни вещества, проникнали в организма.

Когато обаче пробивът в защитата е прекалено силен или мащабен и вроденият имунитет не може да се справи с него, се включва резервна система – т.нар. „придобит имунитет“, който се характеризира с по-бавна, по-специфична и по-дългосрочна реакция спрямо чуждите агенти чрез специализирани клетки (T-клетки и B-клетки). Това е видът имунитет, който играе роля в процеса на отхвърляне на присадени органи и тъкани.

Въпреки че днес трансплантациите помагат на хората да живеят по-дълго от когато и да било, както стана ясно, приемането на части от тялото на друг човек е свързано с определени рискове. Съществуват различни видове отхвърляне, но един от основните проблеми е, че специализираният придобит имунитет на реципиента (напр. Т-клетките) възприема новите органи или тъкани като „чужди“ и започва да ги атакува и разрушава.

Ето защо е много важно имунните системи на реципиента и донора да бъдат възможно най-близки (затова изследванията и проверката за съвместимост преди трансплантация са абсолютно задължителни). Успехът обаче е много трудно постижим, като се има предвид колко уникална е имунната система на всеки човек и колко бързо може да настъпи смърт, когато даден орган откаже да функционира. Поради тези фактори и обстоятелството, че нуждата от органи далеч надвишава възможностите за осигуряването им, повечето пациенти получават шанс с един-единствен донорски орган – затова отхвърлянето е наистина злощастно събитие, често с фатален край. И още нещо важно – лекарствата за предотвратяване на отхвърлянето на трансплантàти, с които в момента медицината разполага, сами по себе си могат да предизвикат вредни въздействия, включително тежки инфекции и сериозно увреждане на тъканите, така че откриването на безопасна терапия е от първостепенно значение.

 

Може ли THC да спомогне за предотвратяване на отхвърлянето на трансплантиран орган?

След инжектиране на клетки от далак и от кожа на донор в мишки-реципиенти (които са използвани като алтернативен експериментален модел на хора, претърпели органна трансплантация), изследователите откриват, че отхвърлянето е по-малко вероятно при мишките, третирани с THC, отколкото при останалите. Според проучването, най-вече чрез активиране на CB1-рецепторите, THC е допринесъл за предотвратяване на отхвърлянето посредством няколко механизма:

  • предотвратяване на увеличаването на броя на Т-клетките в лимфните възли на реципиента (това означава по-малка вероятност за отхвърляне на донорските тъкани)
  • намаляване на сигналите за възпалителна реакция
  • стимулиране на клетките, диференцирани от миелоидни стволови клетки (които потискат реакцията на Т-клетките на реципиента и предотвратяват отхвърлянето)
  • повишаване продължителността на живот на донорските кожни клетки

Какво означават резултатите от това проучване?

CB1 рецептори

Това проучване допълва растящия брой доказателства, че канабиноидите са полезни за регулиране/намаляване на възпалителните процеси, които са причина не само за отхвърляне на трансплантирани органи и тъкани, но и за автоимунните заболявания, рака и други тежки заболявания.

„Изследването ни доказва, доколкото ни е известно за първи път, че таргетирането на канабиноидните рецептори би могло да разкрие нов аспект в терапията за смекчаване на реакцията на реципиента спрямо присадката и да предотврати отхвърлянето [на трансплантàта]” , споделят изследователите от екипа, който ръководи проучването.

Предвид сериозните странични ефекти на прилаганите понастоящем терапии за предотвратяване на отхвърлянето на органи, както и изключително благоприятния профил на безопасност на ТНС, по-нататъшното изследване на ползата от ТНС за предотвратяване на този процес носи потенциал за удължаване на живота на милиони хора и защита на изключителния, алтруистичен и жизненоважен подарък, който донорите на органи правят всеки ден на нуждаещите се пациенти.