Изключително много хора споделят, че са лекували – а в някои случаи и напълно излекували –   сериозни заболявания с екстракти от канабис. Такива разкази от първо лице има дори за болести, пред които медицината често се оказва безсилна, като рака.

 

Въпреки че клиничните изпитвания върху хора са недостатъчни, съществуват доста на брой научни изследвания, които доказват, че химическите съединения в канабиса, известни като канабиноиди, имат противотуморни свойства. Националният институт по здравеопазване на САЩ, който се финансира от централния бюджет, дори е публикувал на уеб страницата си следното: „Канабиноидите могат да окажат антитуморно действие чрез различни механизми, включително чрез клетъчна смърт, потискане на клетъчния растеж и инвазията на туморната ангиогенеза и метастазите“.

 

Снимка: Денис Хил

Снимка: Денис Хил

За да се осведомим по-добре и да получим по-голяма научна яснота относно антитуморните качества на канабиса, разговаряме с Денис Хил, който след като завършва биохимия в Хюстънския университет, работи в сферата на медицинските изследвания в Центъра по онкология „д-р Андерсън“ (M.D. Anderson Cancer Center) на Тексаския университет. Днес Хил живее в Калифорния и работи в областта на разработването на информационни технологии. След биопсия през 2010 г. Хил получава диагноза агресивен аденокарцином на простатата в четвърти стадий с параметри по скàлата на Глисън 7 и 8. Резултатите от образната диагностика показват метастатични лезии в пикочния мехур и ректума.

 

Попитахме Хил какъв подход е приел, за да се лекува. „Отказах се от лъчетерапията, химиотерапията и операциите и избрах екстракт от канабис“, отговаря Хил. „След 6 месеца ракът беше в ремисия“.

 

Как е постигнал този изумителен резултат? „Всъщност не забелязах някакви драматични промени. Ракът просто си отиде”, разказва Денис. „След три месеца първичният тумор го нямаше, а след още три изчезнаха и метастатичните лезии“.

 

Как точно действа канабисът върху организма?
Като стъпва на експертните си познания по биохимия на човешкото тяло, Хил подробно ни обяснява точно какво се случва, когато болен от рак приема канабиноиди:

 

„Нека се спрем първо на тетрахидроканабинола (THC), който естествено се свързва с канабиноидния рецептор СВ1 на повърхността на раковата клетка. Когато THC се свърже с рецептора, клетката произвежда церамид, който нарушава дейността на митохондриите и така спира потока на енергия в клетката. Блокирането на митохондриите води до освобождаване на цитохром С и реактивни кислородни видове в цитозола, което ускорява клетъчната смърт. Трябва да се отбележи, че този процес протича само в раковите клетки. При здравите клетки рецепторът СВ1 не реагира на ТНС. Увеличаването на церамида нарушава и нормалната обмяна на калция в митохондриите, което води до окончателната смърт на клетката“.

 

„Другият канабиноид, за който е известно, че успешно убива раковите клетки, е канабидиолът (CBD). Основната задача на CBD в раковата клетка е да наруши ендоплазмения ретикулум, като разстрои Митохондрияобмяната на калция и изтласка последния в цитозола. Това винаги води до смърт на клетката. Друга реакция, чрез която CBD убива раковата клетка, е т.нар. „каспазна каскада“, която разгражда протеините и пептидите в нея. Когато това се случи, клетката не може да оцелее. Тези процеси също са специфични само за раковите клетки, а здравите остават незасегнати“.

 

В допълнение Хил обяснява как някои канабиноиди унищожават раковите тумори, като работят в симбиоза с ендоканабиноидната система в човешкия организъм:

 

“Ендоканабиноидната система е открита през 40-те години на миналия век, а към края на 60-те години вече са описани и основната ѝ структура и функции. Днес знаем, че тя е завършена система от биохимични модулатори, които поддържат хомеостазата на всички системи в организма, включително централната и периферната нервна система, всички телесни органи и тъкани и всички биохимични метаболитни системи, в това число и имунната.“

 

„Този хомеостатичен модел не е нова еволюционна особеност, характерна само за хората – ендоканабиноидна система има у всички животни от типа хордови, съществували през последните 500 милиона години. Тя представлява една напълно усъвършенствана биохимична технология, която участва в поддържането на здравето и метаболитния баланс почти откакто се е зародил самият живот.“

 

Канабиноиди “Двете основни интерактивни системи в ендоканабиноидната система са, на първо място, канабиноидните рецептори, налични по повърхността на всички клетки и неврологични връзки, и на второ – ендоканабиноидите, които се включват към тези рецептори, за да задействат различни метаболитни процеси. Ако разгледаме разположението на канабиноидните рецептори, ще видим че рецепторите СВ1, които са най-чувствителни към анандамида, се намират в мозъка, гръбначните и периферните нерви. Рецепторите CB2, предпочитани от 2-арахидоноилглицерола (2-AG), се откриват основно в органите на имунната система, най-вече в далака. Комбинация от CB1 и CB2 рецептори има и в останалите части на тялото, включително в скелетната система. Да, 2-AG и CBD могат да регенерират трабекуларната кост! Трябва да уточним, че и анандамидът, и 2-AG могат да активират всеки от двата вида рецептори – CB1 и CB2“.

 

„Ендоканабиноидите функционират подобно на невротрансмитерите, но структурно погледнато са ейкозаноиди от групата на сигналните сфинголипиди. Тези канабиноиди с трансмитерна функция следят метаболитните системи в цялото тяло. Събраната информация предават на нервната и на имунната система, за да се регулира всяко неравновесие. Ако организмът е под влияние на хронично заболяване или психологически стрес, имунната система може да престане да се справя и да изгуби контрол върху системите, които са в риск. Тук е моментът, в който могат да се включат фитоканабиноидите, за да подпомогнат стресираното тяло по пътя към оздравяването. Растението канабис съдържа аналози на основните сигнални канабиноиди в организма. Тетрахидроканабинолът (ТНС) е миметик на анандамида, а канабидиолът (CBD) – на 2-AG, като и двата имат еднакъв афинитет към рецепторите СВ1 и СВ2 и осигуряват допълнителна помощ за имунната и ендоканабинодината система“.

 

“Фитоканабиноидите мощно зареждат ендоканабиноидната система на тялото, като подобряват реакцията спрямо нуждите на организма, комуникирани чрез сигналната система на имунната защита, като въздействат по следните два начина: първият е, разбира се, чрез свързване с канабиноидните рецептори, а вторият – чрез регулиране на многобройни физиологични процеси: един пример е силното невропротективно и противовъзпалително действие на канабиноидите, което е до голяма степен независимо от системата на рецепторите. Тук си струва да отбележим, че фитоканабиноидите и сходните на тях ендоканабиноиди функционират по подобен начин, но имат различен химичен строеж. Както вече споменахме, анандамидът и 2-AG са ейкозаноиди, докато THC и CBD са трициклични терпени“.

 

“Според Националните институти по здравеопазване на САЩ THC е най-добре познат, заради специфичното си психотропно действие. Въпросният официален доклад разкрива, че THC представлява ефективна антитуморна терапия, стимулира апетита, действа като аналгетик, антиеметик, анксиолитик и има седативен ефект. Множество научни статии и разкази от първо лице свидетелстват за ефикасността на канабиса за постигане на ремисия при онкологични заболявания.  Въпреки това в много малко от тях се посочва механизмът, който води до смърт на раковите клетки. За да получим по-добра представа за него, трябва да знаем кои са метаболитните процеси, които осигуряват живота на клетките“.

 

“В повечето клетки има две структури, които поддържат живота – митохондриите и ендоплазменият ретикулум. Митохондриите произвеждат основно аденозинтрифосфат (АТР/АТФ), който осигурява необходимата енергия. Ендоплазменият ретикулум представлява свободно свързана ципа около ядрото на клетката, която синтезира метаболити и протеини под насоките на клетъчната ДНК, а те подхранват и поддържат клетката…

 

 

Канабиноидни рецептори

Канабиноидни рецептори

“Във всяка клетка има група взаимопроизводни сфинголипиди, които управляват живота и смъртта ѝ. Действието им като комбинация от фактори е познато като т.нар. “сфинголипиден реостат“. Когато нивото на церамида (метаболит на сфингозин-1-фосфат със сигнална функция) е високо, за клетката неминуемо настъпва смърт (апоптоза). Когато нивото на церамида е ниско, клетката е силна и издръжлива. Накратко, когато THC се свърже с канабиноиден рецептор СВ1 или СВ2 в самата ракова клетка, той засилва синтеза на церамид, а това води до смърт на клетката. Нормалната здрава клетка не произвежда церамид при наличие на THC, затова остава незасегната от действието на канабиноида“.

 

“Раковата клетка умира не с помощта на цитотоксични химикали, а чрез съвсем малка промяна в митохондриите. В цитоплазмата на повечето клетки има ядро, множество митохондрии (стотици до хиляди на брой) и различни други органели. Функцията на митохондриите е да произвеждат енергия (аденозинтрифосфат) за нуждите на клетката. Щом церамидът започне да се натрупва, се задейства т.нар. „сфинголипиден реостат“, който увеличава пропускливостта на митохондриалната мембрана спрямо цитохром С – един изключително важен протеин в енергийния синтез. Цитохром С се изтласква извън митохондриите и така унижощава източника на енергия за клетката. Церамидът предизвиква генотоксичен ефект в ядрото на раковите клетки чрез производството на p53 – протеин, който нарушава обмяната на калций в митохондриите. И това не е всичко – церамидът разрушава и клетъчната лизозома – храносмилателната система на клетката, която осигурява хранителни вещества, необходими за всички нейни функции. Церамидът и другите сфинголипиди активно потискат реакциите за оцеляване на раковата клетката, като не ѝ оставят никакъв път за спасение“.

 

“Ключова роля в този процес играе натрупването на церамид в системата. Това е свързано с редовен прием на терапевтични количества канабиноиден екстракт за определен период от време, за да се поддържа метаболитната катализа на химичните реакции, които  водят до унищожаването на раковата клетка.

 

“Как е възникнал този процес? Откъде идва способността на тялото да вземе един обикновен растителен ензим и чрез него да лекува множество различни физиологични системи? Ендоканабиноидната система съществува при всички животински видове и само чака да бъде активирана от подходящия екзоканабиноид“.

 

“Това е интересно. Човешката ендоканабиноидна система обхваща всички клетки и нерви. Тя пренася информацията, протичаща между имунната и централната нервна система (ЦНС). Има невропротективно действие и управлява имунната система на микроравнище. Това е главната система за контрол, която поддържа хомеостазата в човешкия организъм, т.е. грижи се за доброто ни състояние“.

 

“Ендоканабиноидите се произвеждат при синапса на нервната клетка. Когато тялото е изложено на риск поради заболяване или нараняване, то подава настойчиви сигнали към ендоканабиноидната система и дава указания на имунната система да задейства оздравителен процес. Не е изненадващо, че когато двете хомеостатични системи са отслабени, екзоканабиноидите изпълняват тази задача. Тяхното действие помага на тялото по най-естествения възможен начин.

 

“За да видим как става това, нека си представим канабиноида като триизмерна молекула, една част от която е профилирана така, че да съответства на рецептора на нервната или имунната клетка, точно както ключът съвпада с ключалката. Има най-малко два вида ендоканабиноидни клетъчни рецептори – СВ1 (в централната нервна система) и СВ2 (в имунната система). По принцип СВ1 активира сигналните механизми в централната нервна система, а СВ2 задейства имунната система, но всъщност нещата са много по-сложни. И THC, и анандамидът активират и двата вида рецептори. Други канабиноиди активират или единия, или другия вид рецептори. Що се отнася до видовете канабис, действието на Cannabis sativa е насочено повече към CB1-, а на Cannabis indica – към CB2-рецепторите. Тоест, sativa въздейства по-активно върху нервната система, а indica – върху имунната. Допълнителен фактор, който има значение за това, е че сортовете sativa съдържат предимно THC, докато indica може да е по-богата на CBD (канабидиол)“.

 

“Известно е, че THC и CBD са биомиметични на анандамида и 2-AG (2-арахидоноилглицерола), т.е. тялото може да ги използва взаимозаменяемо. По този начин, когато поради стрес, нараняване или заболяване нуждите от ендогенeн анандамид надвишават количеството, което тялото е в състояние да произведе, се активират миметичните на анандамида екзогенни канабиноиди. Ако стресът е временен, и терапията може да бъде краткосрочна. Ако нуждата от завишени количества анандамид е за продължителен период от време, например при заболяване от рак, терапията трябва осигури продължително въздействие на модулиращия агент върху хомеостатичните системи.“

 

 

“По принцип CBD гравитира около 5-HT1A и ванилоидните рецептори. CBD стимулира производството на анандамид и 2-AG – два ендогенни канабиноида, които са агонисти на рецепторите CB1 и CB2. Оттам имунните клетки откриват и унищожават раковите клетки. Интересното е, че е доказана способността на канабиноидите THC и CBD пряко да унищожават раковите клетки, без действието им да преминава през имунни медиатори. THC и CBD „превземат“ процеса на химично преобразуване на липоксигеназата, за да потиснат пряко растежа на тумора. Освен това учените са открили, че CBD e инхибитор на обратното захващане на анадамида. По-долу е показано как канабидиолът помага на тялото да запази естествено произведения от него ендоканабиноид чрез потискане на действието на ензима, който разгражда анандамида.

 

Канабиноиди убиват ракови клетки“През 2006 г. учени от Италия установиха конкретния начин, по който канабидиолът (CBD) унищожава рака. CBD стимулира протичането на каспазна каскада, която убива раковата клетка. Нека първо видим как каспазите убиват рака. „Каспаза“ е общо понятие, с което се назовават всички цистеинови и аспарагинови протеази. Терминът „протеаза“ идва от „проте-“ (за „протеин“) и „-аза“ (обозначава вещество, действащо като „разрушител“). Каспазите разграждат протеините и пептидите  в умиращата клетка. Централната роля в този процес на унищожаване се приписва на каспаза-3. В хода на апоптозата каскадата се допълва от участието и на други каспази.“

 

“Дори след като каскадата завърши и ракът изчезне напълно, CBD продължава да работи за оздравяване на тялото. Канабидиолът потиска гена Id-1, който позволява формирането на метастатични лезии. Това на практика означава, че терапията с канабиноиди не само унищожава рака чрез множество паралелно протичащи химични реакции, но и предотвратява образуването на метастази. Какво повече може да се желае! Природата е създала перфектното лекарство, което идеално се вписва имунната система на човека, функционираща чрез рецептори и сигнални метаболити, и така осигурява бърз и цялостен имунен отговор, насочен към защита на системите и метаболитната хомеостаза.”

 

В заключение попитахме Денис Хил какъв съвет би дал на човек, болен от рак в последен стадий, който обмисля възможността да ползва масло от канабис. Ето какво ни отговори:
“Много от хората, прибегнали до канабиса като крайно средство, са получили помощ. Никога не е твърде късно.”

 

Вижте видеото, в което Денис Хил (Dennis Hill) обяснява как канабиноидите причиняват смърт на  раковите клетки:

 

 

Източник