Изявление за медиите от Партията на свободата „Инката“ по повод внесения законопроект за урегулиране на медицинската марихуана в парламента на ЮАР

 

Пресконференцията е относно законопроект внесен от Марио Ориани-Амброзини

в Парламента миналия месец за иновации в медицината.

Целия законопроект можете да изтеглите от тук.

 

ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ
НА ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА „ИНКАТА“

 

Пресконференция

по повод внасянето на законопроекта

за иновации в медицината 

 

Марио Г. Р. Ориани-Амброзини (Mario G.R. Oriani-Ambrosini),  парламентарен представител, Партия на свободата „Инката“ (Inkatha Freedom Party)

 

Кейптаун, 20 февруари 2014 г.

 

Герб на Република Южна Африка

Герб на Република Южна Африка

1. Ще започна с благодарности към лидера на нашата партия, принц Мангосуту Бутелези (Mangosuthu Buthelezi) за ръководството и подкрепата му.

 

2. Представеният от мен законопроект за иновации в медицината цели оползотворяване на  преимуществата от една евентуална промяна в политиката на здравеопазването и в законодателството за лечението на рак и други смъртоносни и нелечими заболявания. Промяната, за която настояваме, се опира на следните три основни момента, които могат да се постигнат чрез проста и неголяма по обхват законодателна поправка, подобна на тази, предложена със законопроекта, внесен от лорд Морис Саачи в британския парламент съгласно процедурата за законодателно предложение по инициатива на парламентарен представител,  с което се цели:

 

а)      да се предостави на лекарите възможност да предписват лекарствени средства, които са новаторски и с недоказан ефект, но същевременно безвредни, когато други видове лечение не дават резултат и при информирано съгласие от страна на пациента. Това ще защити лекарите от отговорност от гледна точка както на закона, така и на изискванията, свързани с упражняване на лекарската професия;

 

б)      да се предостави възможност на министъра на здравеопазването да разреши, създаде и осигури материална база за един или няколко пилотни иновативни центрове за лечение на рак, в които лекарите да могат да прилагат описаното в горната точка 1, подточка а);

 

в)      да се декриминализира и либерализира употребата на канабис за лечение в медицината и за производствени цели.

 

3. Тъй като е немислимо и противоконституционно болните от рак да бъдат изключени от бъдещата здравноосигурителна система, ако не се разреши прилагането на алтернативни методи за лечение на рак, ще трябва или  да се откажем от национално здравно осигуряване, или то ще доведе държавата до фалит.  Липсват достатъчно средства за заплащане на всички курсове химиотерапия, които ще бъдат предписани занапред, макар че лечебният и дори палиативният ѝ ефект са до голяма степен под въпрос.

 

4. На 20 ноември 2013 година специалната национална работна група на ЮАР за канабиса представи на министъра по социалните въпроси и публикува доклад със становището си (Cannabis Position Paper),  в който се препоръчва неговата легализация въз основа на световно проучване на проведените научни изследвания, което доказва, че канабиноидите, налични под формата на активни съставки в смолата на канабиса във фаза на цъфтеж, сред които THC  (тетрахидроканабинол), CBD (канабидиол), CBG (канабигерол) и CBC (канабихромен), имат благотворно въздействие при множество приложения в медицината, сред които лечебен и обезболяващ ефект при ракови заболявания, без да водят до нежелани странични ефекти.

 

5. Медицинският туризъм за провеждане на неразрешено в останалите държави лечение на рак и други заболявания е сериозен източник на приходи в националния бюджет на страни като Мексико и Тайланд.  Република Южна Африка е по-добре подготвена да оползотвори една такава възможност, както поради опита си в областта на сърдечните трансплантации, така и поради финансово достъпните лекарски услуги и частни лечебни заведения. Страната ни ще се превърне в световен лидер в иновациите в лечението на рака и противотуморните лекарствени средства.  Необходимо е този аспект да се конкретизира и добави в националния План за действие в областта на индустриалната политика (Industrial Policy Action Plan (IPAP).

 

6. Република Южна Африка трябва да се възползва от легализацията на търговията с канабис, който представлява продукт на бъдещето. Характеристиките на почвите у нас са благоприятни за неговото производство в индустриален мащаб, като страната ни разполага и с необходимия за това практически опит.  Канабисът е трудоемко растение. Правителството на Китай извършва широки инвестиции в тази област, тъй като той представлява огромен ресурс като източник на суровина за производството на тъкани, биомаса, масла, фуражи и други.  Допълнителните икономически ползи от легализацията му са видни от опита на щата Колорадо, където властите очакват да реализират приходи от близо 70 милиона долара във вид на данъци върху легализираната и регулирана продажба на канабис.

 

7. Въпросът не търпи отлагане, защото хиляди страдат и умират. Всяко забавяне и нерешителност на правителството на ЮАР за предприемане на мерки в тази насока е с цената на още кръв и сълзи, пролети от тях, от нас.

 

8. Организираната неотдавна инициатива „Кампания за лечение на рака“ (Cancer Treatment Campaign), понастоящем представлявана от адв. Страншам-Форд (Stransham-Ford) възнамерява да доведе до край съдебния спор за конституционосъобразността на действащото законодателство относно канабиса на основание нарушаване на правото на здравеопазване, както и на свободата на личността и вероизповеданието.  Нито Република Южна Африка, нито нейните страдащи граждани имат нужда от нов съдебен процес като този, воден от организацията „Кампания за действие в подкрепа на лечението“ (Treatmеnt Action Campaign).

 

9. Делото срещу компанията “Novartis” е доказателство за нарастващата солидарност между страните от БРИКС в стремежа им да отслабят чрез патентното законодателство мъртвата хватка на фармацевтичната индустрия върху лечението на рака. Решението на съда на Индия да отхвърли заявлението за патент на фармацевтичната корпорация върху нейния лекарствен продукт „Гливек“ е пример за прилагане на принципа за поставяне на здравето над парите.

В допълнение, неотдавна внесеният в парламента на ЮАР законопроект за политиката в областта на интелектуалната собственост (IP Policy Bill),  заедно с още едно подобно законодателно предложение, представено за обсъждане в бразилския парламент, са знак за нова посока на движение от силно ограничително законодателство в сферата на интелектуалната собственост към лицензи съгласно споразумението ТРИПС, с цел осигуряване като алтернатива на генерици с ниска себестойност.

 

10. В световен мащаб е статистически доказано, че химиотерапията е неефективна и вреди на 97 % процента от всички болни от рак пациенти. Всяка година болестта отнема живота на близо 10 милиона души.  Един на всеки 2, 8 души ще се разболее от рак, като това съотношение продължава стремително да нараства. Химио- и лъчетерапията струват на всеки пациент, на неговата застрахователна компания или на държавата между 50 000 и 100 000 долара. Пандемията от туморни заболявания представлява най-големият социален и икономически разход за бизнеса, семействата и икономиката на нашата страна. Ако бъдат предприети мерки за борба с нея, Република Южна Африка ще получи конкурентно предимство със световно измерение.

 

11. Ракът е лечим.  Причините да не се лекува са погрешните политики и законодателство, налагани чрез лобизъм от оправомощени с подкрепата на закона икономически властелини. Това е престъпление срещу човечеството и действително представлява, ще цитирам думите на министър Мотсоаледи (Motsoaledi), геноцид.  Правителството на САЩ умишлено е патентовало лекарства против рак на основата на канабис, които могат да спасят милиони хора,  с цел да възпрепятства употребата им в САЩ и други страни.

 

12. Забелязва се нарастваща глобална тенденция за декриминализация на личната употреба на канабис, както и за признаване на потенциалния стопански принос на тази растителна култура, особено в слабо развита в технологично отношение икономика като тази на ЮАР.

 

13. Затворите на страната са препълнени с лишени от свобода, които пребивават в условия, нарушаващи конституционните им права.  Отделът по изпълнение на наказанията не се справя и не би могъл да се справи. Въпрос на време е да бъдат заведени съдебни дела за нарушаване на конституционните права, чиито резултат ще бъде освобождаването на затворници, които при спазване на стандартите, наложени от Конституцията на страната, не биха могли да останат в затвора. Абсурдно е в затвора да се държат употребяващите канабис, вместо убийците и изнасилвачите. ЮАР е на девето място по брой лишени от свобода в света, а бюджетът на отдела по изпълнение на наказанията  за една година е увеличен с над 1 милиард ранда от 17, 7 милиарда за периода 2012-2013 г. до 18, 748 милиарда за 2013-2014 г. Тези нерадостни цифри отреждат на Република Южна Африка  първо място на африканския континент.

 

14. Нека поне веднъж бъдем начело, а не в редиците на догонващите. В изброените по-долу държави канабисът е декриминализиран, като за всяка една от тях е посочено и до каква степен:

 • Аржентина: легализиран за лична употреба в малки количества. Употребата за медицински цели е допустима, но не е законодателно уредена.
 • Австралия: декриминализиран в някои щати за употреба в малки количества.
 • Белгия:  легализиран за лична употреба в малки количества.
 • Бразилия: допуска се държане на малки количества, макар и да не е официално декриминализирано.
 • Канада: легален за употреба в медицината и промишлеността въз основа на издаден от правителството лиценз. Това показва, че притежанието и продажбата на канабис се регулират от държавата.
 • Чешка република: легализиран за медицинска употреба въз основа на издаден от  държавата лиценз.
 • Индия: държането, продажбата и отглеждането са декриминализирани и се регулират от правителството, макар че формално са незаконни.
 • Иран: напълно законен, ако притежанието, продажбата и отглеждането са под регулацията на правителството, и незаконен, ако не са.
 • Италия: отглеждането е въз основа на лиценз и е обект на строг регулационен режим от страна на правителството. Извън това личната употреба на малки количества е декриминализирана.
 • Ямайка: В Камарата на представителите е предприела стъпки за пълна декриминализация на канабиса, който в момента той е неофициално декриминализиран.
 • Мексико: личната употреба е декриминализирана, но отглеждането и продажбата са незаконни.
 • Нидерландия: напълно декриминализиран, но легализиран условно само в Амстердам.
 • Испания: декриминализация на личната употреба. Пълна легализация на отглеждането за лични нужди в частна собственост.
 • Швейцария: декриминализация на личната употреба. Пълна легализация на отглеждането за лични нужди в частна собственост.
 • САЩ: незаконен съгласно законодателството на федерално равнище и законен в щатите Колорадо и Вашингтон; декриминализиран в 20 други щати. Министърът на правосъдието и главен прокурор на САЩ е издал указания за бъдещо неналагане на федералното законодателство относно употребата на канабис, а президентът Обама заяви, че употребата на канабис за развлечение е вредна не повече, отколкото употребата на алкохол.
 • Уругвай: Употребата, продажбата, отглеждането и транспортирането на канабис са напълно легални, считано от 10 декември 2013 г. Уругвай е първата държава в света, предприела тази стъпка.

За контакт:
Д-р Марио Ориани-Амброзини,
парламентарен представител: 082556 0240
и Адв. Антъни Мичъл: 0769437106