Лекция на адв. Калин Ангелов, спечелил първата оправдателна присъда за отглеждане на марихуана за собствено лечение

 

Отмина организираната от „Liberty 420” среща с адвокати на тема „Как да се защитим от полицейски произвол”. Заедно с адв. Ангелов, на въпроси отговаряше и адв. Ивайло Ганчев. Залата на Бетахаус беше препълнена, с множество правостоящи дори и в коридора вън от залата. Очевиден беше интересът на хората, което явно показва актуалността на предложената тема. Дискусията и въпросите продължиха много над час, като въпросите настигаха лекторите дори и след края на официалната част.
Добрахме се до адв. Ангелов след края на лекцията и Добрина успя да му зададе няколко въпроса специално за вас и MMJ TV.