Марин Калчев

След протест от окръжната прокуратура срещу решението на ловешкия съдия Галя Маринова, по нашумялото дело на Марин Калчев, на 23 април, Окръжният съд в Ловеч в състав от трима съдии отмени оправдателната присъда и наложи административно наказание „глоба”.

 

Въпреки ясната експертиза на тройната медицинска комисия на най-високо национално ниво и след като прокуратурата през цялото време демонстрираше липса на интерес и не пращаше свой представител на заседанията, пациентът, лекуващ се с канабис бе признат за виновен.

 

Виновен в какво не е е ясно поне до публикуване на мотивите на Съда. Също така не е ясно какъв ущърб е причинил Марин Калчев било на себе си, било на държавата, било на обществото.

 

Прокуратурата настоява, че г-н Калчев е трябвало да опита всички възможни лечения преди да започне онова, което му помага – отново пример за „специалисти по всичко” – прокуратурата да дава препоръки и съвети по медицина.

 

Странно и страшно е в Европейския съюз да съдим и дори да осъждаме пациенти, които се борят за здравето си и за достойно място в нашето общество. Нека припомним, че г-н Калчев се е лекувал, за да може да работи в същия този съд, където го наказват с глоба за това си „противообществено” деяние.

 

Без коментар към миналото и морала на съдията-докладчик Иван Начев Иванов, но е меко казано странно по медицински въпроси, съдът да се вслуша в мнението на прокуратурата вместо в ясното и категорично становище на тройната национална съдебно-медицинска експертиза. Становището на тримата доценти ясно казва, че г-н Калчев е извършил „престъплението” от  необходимост да запази най-ценното, което притежава човек – своето собствено здраве. Те дори обръщат внимание на факта, че в медицинско отношение законодателството на България се нуждае от актуализиране предвид развитието на науката и изследванията в медицината по света. Съдът с един замах отрича научните познания и осъжда пациент заради това, че се бори за здравето си.

 

Точно както в доброто старо средновековие.