Колорадо

Откакто гласоподавателите в Колорадо легализираха марихуаната през 2012 г., поддръжниците на забраната ѝ предупреждават, че употребата на марихуана за развлечение ще доведе до истинско нашествие на „дрогирани шофьори“ по пътищата на щата.

 

Проблемът с отправените критики е, че тестовете установяват само наличието на метаболити на марихуаната, но не и степента на конкретното ѝ въздействие.

 

Метаболитите могат да останат в организма дни, а понякога и седмици след отминаване на основния ефект.

 

Тъй като хората разграждат упойващите вещества по различен начин (за различен период от време и в различни условия), един положителен тест не доказва нищо повече от това, че съответният шофьор е пушил марихуана в определен момент през последните няколко дни или седмици.

 

Логично е отпадането на ограниченията за марихуаната да увеличат процента на шофьорите, участвали във фатални пътни произшествия и пушили в даден момент през предходните дни или седмици. Също толкова логично е обаче да се увеличи и процентът на редовно посещаващите църковни богослужения, на добрите самаряни и на доброволците, които раздават храна на бедните, за които би се установило, че са употребявали растението. Подобен би бил и резултатът за която и да било голяма представителна извадка от населението. Това не означава непременно, че марихуаната е била основен, нито дори допълнителен фактор за произшествия и нарушения на пътя и жертви.

 

Провежданите след пътно-транспортни произшествия тестове, чрез които се установява наличието на метаболити на марихуаната, не внасят каквато и да било яснота по отношение на това дали канабисът е изиграл някаква роля за катастрофата.

 

От влизането в сила на новото законодателство в Колорадо през януари, паниката във връзка с „дрогираните шофьори“ се е увеличила. Най-добрият начин за измерване на ефекта от легализацията върху ситуацията по пътищата е да се проследи как се е развила тя от премахването на забраната насам. Графика показва сравнение по месеци на броя на жертвите от катастрофи по магистралите на Колорадо, съответно за първите седем месеца на тази и следващата година. За по-голяма изчерпателност са включени и най-високите, средноаритметичните и най-ниските стойности за броя на жертвите за всеки месец от 2002 г. насам.

Жертви в Колорадо

Данните сочат, че броят на жертвите на пътя е намалял в сравнение с миналата година, както и спрямо средния брой през посочения 13-годишен период. Що се отнася до изминалите седем месеца от настоящата година, през пет от тях жертвите са били по-малко в сравнение с миналата година, през два – малко повече, а за един от месеците числата са еднакви.

 

Оказва се, че за 2014 г. са отчетени най-безопасните обобщени годишни стойности от 2002 г. насам. Ако превърнем тези числа в съотношения, да речем – изминати мили спрямо брой инциденти, спадът би бил още по-силно изразен, както за настоящата година, така и откакто Колорадо легализира медицинската марихуана през 2001 г. Въпреки че броят мили, които американците изминават годишно, от средата на първото десетилетие на 2000 г. е постоянен, общият брой изминати мили в Колорадо продължава да расте. В този смисъл, ако броят на жертвите на пътя бъде измерен в такова съотношение, стойностите за щата ще се окажат на такива ниски равнища, каквито не сме виждали от десетилетия. 

 

Непрекъснатият спад в броя на жертвите на пътя в Колорадо и в другите щати се дължи на множество различни фактори, като усъвършенстване на конструкцията на леките и тежкотоварните автомобили и на характеристиките им за безопасност, както и подобрения по отношение на пътното строителство.

 

Някои експерти твърдят, че улесненият достъп до марихуана до известна степен повишава безопасността на пътя. Според тяхната теория, хората заместват алкохола с канабис, а нейният отрицателен ефект върху уменията при шофиране е по-малък, отколкото този на алкохола.

 

Източник: Washington Post