gliomaГлиомата е особено агресивна злокачествена форма на рак, често последвана от смърт на пациента, 1-2 год.  след поставяне на диагнозата. Няма лечение за глиома и лекарствата, които се прилагат в момента, осигуряват само  минорно облекчаване на симптомите.

 

Прегледът на научната литература разкрива многобройни пред-клинични изследвания и едно пилотно клинично, които демонстрират способността на канабиноидите да действат като антинеопластични агенти, по-специално върху глиома клетъчни линии.

 

  • През 1998 год. Изследователи от Мадридския университет докладват, че ТНС предизвиква апоптоза (програмирана клетъчна смърт) в глиома клетки в клетъчна култура. Същите изследователи през 2000 год. докладват, че ТНС предизвиква значителна регресия на злокачествени глиоми при животни. Трето изследване на екипа през 2003 год. потвърждава способността на канабиноидите да инхибират нарастването на туморите при животни.

 

  • През 2003 год. изследователи от Миланския университет докладват, че непсихотропната съставка на канабиса канабидиола инхибира растежа на различни глиома клетъчни линии  in vivo и in vitro,което предполага възможно прилагане на канабидиола като антинеопластичен агент.

 

  • Изследователи от California Pacific Medical Center Research Institute докладват, че прилагането на  ТНС върху глиобластомни клетъчни линии намалява пролиферацията и индуцира клетъчна смърт. Изключително интересен е фактът, че ТНС селективно таргетира раковите клетки, а не здравите.

 

  • През 2006 екип от изследователи от Complutense University, Madrid, Spain докладват резултатите от първото пилотно клинично изследване на влиянието на канабиноидите върху злокачествена глиобластома. В изследването са включени девет пациента  в терминална фаза на рака. Приложението на ТНС е директно в тумора. При двама от пациентите се наблюдава намаляване на туморното нарастване, като при тях преживяемостта се увеличава със средно една година в сравнение с 24 седмици при останалите седем.

 

Използването на канабиноидите като палиативно средство в онкологията е до някаква степен подценяващо истинските им терапевтични възможности. Има нарастващ брой доказателства, че растителните, синтетични и ендогенни канабиноиди проявяват инхибиращ растежа ефект върху различни типове ракови клетки. Как точно тези молекули осъществяват инхибиращото си влияние върху туморни клетки все още не е напълно ясно, още повече, защото механизма им на действие зависи и от типа на туморните клетки, които се изследват. Има доклади, че канабиноидите действат чрез различни клетъчни механизми, като индуциране на апоптоза, задържане на клетъчния цикъл,  инхибиране на растежа на клетките, блокиране на ангиогенезиса. Освен това анти-туморния ефект на канабиноидите може да бъде медииран от СВ1, от СВ2 рецепторa или и от двата.