Описаните данни се отнасят за периода 1990-2006 г.

Данни за периода 1990-2006 г.

Приемането на законите за урегулиране на медицинския канабис не довежда до повишаване на престъпността щатско равнище, а дори може да бъде свързано с намаляване проявите на насилие, съобщи ScienceDaily като цитира мащабно изледване на PLOS на престъпленията за периода от 1990-2006 г.

 

Изследователи от Далаския университет  в щата Тексас, проследяват нивата на престъпност във всичките 50 щата за периода 1990 – 2006, годината в която 11 щата легализираха марихуаната за медицински цели. Авторите на изследването преразглеждат данните на ФБР, за да преценят дали има някаква връзка между двете явления и по-специално обществени престъпления като: убийства, изнасилвания, грабежи, нападения, кражби с взлом, дребни кражби и кражби на коли.

 

Специалистите съобщиха, че новите закони не са довели до фактическо увеличение на броя на описаните седем вида закононарушения,  а напротив – асоциират се с понижение в някои определени видове тежки престъпления.

 

„Основният резултат изведен от настоящото изследване е, че регулацията на медицинска марихуана не може да бъде свързана с по-високо ниво на престъпността, а може би дори е водещ фактор в намаляването на  предумишлените убийства и тежките престъпления“, се казва в доклада.

 

Легализация на медицински канабис

Данни съответно за: убийства, изнасилвания, кражби, тежки нападения, обири, дребни кражби, автокражби

„Интересното е, че  процентността на грабежите и обирите са останали незасегнати от легализацията на медицинската марихуана, което противоречи на твърдението, че разпространителите и парниците водят до увеличаване на грабежите, причинени от  количеството  наркотици и пари в брой, които са налични в тях. И все пак, това е в съответствие с предходни изследвания, предполагащи че разпространителите на  медицинска марихуана могат всъщност да намалят нивата на престъпност в непосредствена близост до тях.“

 

Изследователите заключават: “ Не е доказано подсилващо влияние на законите за легализиране на медицинския канабис върху процентността на изследваните седем типа тежки престъпления. Напротив, нашите констатации показват, че регулацията на канабиса довежда до  намаляване на убийствата и нападенията. … В крайна сметка, тези констатации са в противоречие с твърденията, предполагащи, че легализирането на марихуаната за медицински цели, представлява опасност за общественото здраве по отношение на излагането на тежки престъпления и престъпления срещу собствеността“.