Какави проблеми срещат хората попаднали в това състояние и как се борят за себе си и за един достоен живот?

 

 

Какво и колко прави Министерство на здравеопазването за хората с множествена склероза в България и какво не прави?

 

Докога чиновниците от МЗ ще се преструват, че проблем няма, вместо просто да вземат и да свършат работата, която изпълняват?