Продължава нашата анкета за общественото мнение и нагласите на обикновените хората.

 

Отговорите все повече ни показват, че българинът спокойно приема употребата на канабис за медицински цели.

 

Убедете се сами: