Резултатите  от рандомизирано, двойно сляпо и контролирано с плацебо кръстосано изследване, публикувани през юли 2015 г. в специализираното издание The Journal of Pain предоставят  доказателства в подкрепа на потенциалната ефективност на инхалирането на аерозолни изпарения  от канабис за намаляване на невропатичната болка при пациенти с диабет.

 

В отделни фази на изпитването на 16 души са дадени плацебо (т.е. неактивно вещество) и 3 различни дози THC (ниска – 1%, средна – 4% и висока – 7%).

 

При всяко увеличаване на дозата е наблюдавано все по-значително намаляване на спонтанната болка (т.е. реакцията е от типа “пропорционална на дозата”).

 

Освен това при най-високата доза е било установено намаляване на равнището на предизвиканата болка, както и занижени резултати в два от трите проведени психологически тестове.

 

Въпреки че изследването е с малък мащаб и най-високата доза THC е довела до рязко влошаване на резултатите от когнитивните тестове, резултатите са едновременно утвърдителни и впечатляващи, като се има предвид следното:

 

  1. че изследването е проведено при заложени високи стандарти за качество;
  2. че към момента от диабет страдат близо 387 милиона души в света (като се очаква до 2035 г. техният брой да нарасне с още 205 милиона);
  3. че невропатичната болка може да бъде причина за инвалидизиране и значително да повлия на качеството на живот;
  4. че в момента безопасните и ефективни варианти на терапия за хората, които страдат от невропатична болка вследствие на диабет, са ограничен брой.

 

Според изследователите “това предоставя предварителни данни, които подкрепят провеждането на по-нататъшни научни изследвания на ефикасността на канабиноидите при невропатична болка.“