Биполярно разстройствоПациентите с биполярно разстройство показват по-добри резултати в неврокогнитивните изследвания, ако в анамнезата им е отбелязана употреба на марихуана. Този факт обаче не трябва да се разглежда изолирано от известните негативни ефекти, които марихуаната има при биполярните разстройства.

 

Поне едно по-ранно изследване показва, че канабисът оказва положително влияние при пациенти с биполярни разстройства, а няколко други заключават, че при пациенти с шизофрения приема на марихуана значително подобрява неврокогнитивните функции. В същото време остава неизяснен въпросът  защо психоактивно вещество има такъв ефект върху пациенти със сериозни психични разстройства. Това изследване е посветено на влиянието на канабиса върху биполярните разстройства.

 

МЕТОДОЛОГИЯ: Данните са събирани в продължение на девет години сред пациенти на болницата в Лонг Айлънд, в рамките на голямо кохортно изследване. Всички включени пациенти са отговаряли на класификацията DSM-IV биполярно разстройство от I тип, което означава, че в историята на заболяването присъства поне един маниакален епизод. Петдесет болни, на  които в анамнезата е отбелязано  «злоупотреба с канабис и зависимост от него» и 150 болни без такава история са взели участие в серия стандартизирани тестове, разрабиотени за оценка на когнитивните функции. Изследователите са се старали да контролират колкото може повече променливи, включително  демографски фактори, възраст и продължителност на заболяването, както и  IQ преди началото на заболяването.

 

РЕЗУЛТАТИ: Като цяло познавателните функции са били по-добри в групата, която е имала история със злоупотреба с канабис. Тези пациенти показали по-добри резултати в сравнение с втората група по показатели, като скорост на обработка на  информацията, внимание и оперативна памет. Изследователите предположили, че това е свързано със злоупотребата с алкохол в контролната група, но при повторен анализ установили, че злоупотребата с алкохол е по-висока в групата на «канабис зависимите».

 

ИЗВОД: Пациентите с биполярно разстройство показват значително по-добри  показатели на познавателната функция, ако имат история на зависимост от канабиса. Ако тези резултати се обединят с това, което  е известно за шизофренията, степента на корелация позволява да се направи заключението, че при пациенти с тежки психични разстройства употребата на марихуана спомага за подобряване на когнитивните функции.

 

ОГРАНИЧЕНИЯ: Авторите посочват, че наблюдаваната корелация може да се обясни с това, че е възможно да е необходимо определено ниво на когнитивни функции, за да започне пациента да употребява наркотици. Те откриват също така, че пациенти, които са злоупотребявали с канабис се намират в по-тежко състояние. Това е свързано с по-тежко протичане на маниакалната фаза.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: Марихуаната е известна с негативните си ефекти при биполярни разстройства. Употребяващите марихуана рядко понасят лечението добре, имат по-слабо изразена реакцията на литий (широко прилаган стабилизатор на настроението), често се наблюдават суицидни тенденции. В следствие на това авторите предлагат следващата стъпка да е разработване на лекарство от канабис, което няма негативни странични ефекти.

 

www.psy-journal.com