Това гласи отговорът на ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛИ“ към ирландския политик Гордън Макардъл на запитване от 2010 г.

 

Патриция Брунко във френския парламент

Патриция Брунко във френския парламент

Писмото е подписано от Патриция Брунко от името на комисар Дали и е заведено с изходящ номер:

 

Ref. Ares (2010)702095 -14/10/2010

 

Д-р Патриция Брунко оглавява отдел „Лекарствени средства“ в Европейската комисия. Завършила е химия и молекулярна биология в университета в Брюксел като днес работи в Генерална дирекция „Здравеопазване и потребители“ към Европейската комисия част от която е оглавяваната от нея дирекция.

За справка какво е „Палиативни грижи

 

Представяме превод на писмото за медицинската марихуана като палиативно средство, а оригинала може да изтеглите от тук.

 

 

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛИ“

 

Обществено здраве и оценка на риска

Фармацевтични продукти

Ръководител на отдел

Брюксел,

SANCO/C.8/JZ/sl/Ares.(2010)749000

 

Уважаеми г-н Макардъл,

 

Относно: Закона за палиативната употреба на медицински канабис (Compassionate Use of Medical Cannabis Act) от 2010 г.

 

Благодаря Ви за писмото от 20 септември 2010 г. до комисар Дали, който ме помоли да Ви отговоря от негово име.

 

Съгласно законодателството на ЕС, за пускане на пазара на ЕС на лекарствени продукти се изисква разрешение. Разрешението може да бъде централизирано, за всички държави от ЕС (Регламент (EО) № 726/2004), или на национално равнище – в определени държави членки (Директива 2001/83/ЕО).

 

Нито една субстанция не e априори изключена, но е необходимо да се потвърди, че съответният продукт попада в рамките на определението за лекарствен продукт съгласно гореспоменатото законодателство (член 1, параграф 2 от Директивата).

 

За да се получи разрешение за търговия за даден лекарствен продукт в рамките на целия ЕС, е необходимо да се подаде заявление до компетентните органи в съответствие с изискванията на законодателството.

 

Що се отнася до конкретния въпрос, който Ви интересува, бих искала да подчертая, че дадена държава членка може да разреши палиативна употреба на неразрешен лекарствен продукт за индивидуални пациенти при предписание от правоспособен лекар (член 5, параграф 1 от Директивата и член 83, параграф 1 от Регламента).

 

Надявам се, че тази информация дава отговор на въпроса Ви.

 

С уважение,

Патриция Брунко