Чрез пушене се усвояват компонентите на много билки

 

Изпаряване на канабис

Пушенето на канабис  доказано облекчава гаденето и успокоява болката. Няма спор, че винаги съществува риск при вдишване на горящ органичен продукт. Въпреки че поемаме някои от полезните за здравето канабиноиди чрез дима, също така вдишваме и канцерогени и други токсини като въглероден моно-  и диоксид, амоняк, както и други дразнители.

 

Дразня се, когато някой приравнява вредите от пушенето на тютюн с тези от пушенето на канабис. Заключението от едно голямо изследване е, че макар пушенето на канабис може да предизвика „клетъчни изменения”, които се приемат за „пред-ракови”, пушенето на марихуана въобще не се свързва с повишен риск от рак. Смята се, че канабиноидите в канабиса противодействат на негативното въздействие от дима при пушене му. Аз не съм съгласен с това мнение.

 

Истината е, че използването на качествен канабис оказва значително позитивно влияние върху здравето. Почти всички проблеми, свързани с вредния дим, могат да се избегнат. Това става, ако билката се затопли до температура, при която желаните компоненти, намиращи се обикновено в цвета, се освободят без изгаряне на растението. Точно това прави изпарителят.

 

Как работи изпарителят?

Изпаряване на канабис е процес, при който изсушен канабис се нагрява до температура малко под температурата на запалването от 200 °С. Необходимата температура е около 170 °С, въпреки че канабиноидите започват да се изпаряват при 140.56 °С. При тази температура канабиноидите в канабиса се превръщат в изпарения, които могат да лесно се вдишат, в противовес на пушенето на цигара, която гори при температура от 426.67 °С. Точното количество освободени компоненти зависи от химическите съединения, които се съдържат в растението и температурата на нагряване, но в изпаренията не присъстват токсичните отпадни продукти, които се появяват при пушене. Това означава, че в изпаренията има по-висок процент от желаните съставки, отколкото има в дима.

Изпарители съществуват от доста време, но чак в последните десетина години се разбра повече за ползите от изпаряването. На пазара се появиха различни видове изпарители. Всички те се състоят от източник на топлина и система за пренасяне. Повечето изпарители използват системи за кондукция, конвекция, излъчване или и трите заедно, за да използват топлината.

 

Различни начини за нагряване

  • Кондукцията е процес, който използва директното нагряване на растението чрез допир до електрически нагрята площ, често метална плоча или скара. Чест проблем тук е изгаряне на растението  поради лошото разпределение на топлината. Много трудно е да се регулира температурата при изпарители, които използват кондукция. В тази категория попадат изпаряващите писалки или електронните цигари, които използват нагряващ елемент, за да изпарят масла или концентрати.
  • Конвекцията е процес, при който нагрят до точна температура въздух преминава над изсушеното растение, изпарявайки материала по-равномерно и ефикасно. Растението няма допир до нагряващ елемент. Въздухът се задвижва над растението с помощта на вентилатор или чрез инхалиране и системата за пренасяне. Нагряващите елементи в повечето случаи са керамични, много добре задържат топлина и не се влияят от хладния въздух, преминаващ през системата.

 

Излъчващи изпарители

Излъчващите изпарители използват топлина, излъчвана от електричество или източник на светлина. Билката поема излъчената топлина и повишава температурата си, докато компонентите й се изпарят. Тези изпарители се срещат по-рядко. Качествата на изпаренията при тези изпарители  са сравними с тези, които работят на принципа на конвекцията. Magic Flight Launch Box комбинира излъчване (или инфрачервено нагряване – моля, виж схемата) с нагряване чрез кондукция. Батерия подава напрежение през метална решетка и така предава топлина на билката, която е поставена върху нея. В същото време нагрятата решетка излъчва инфрачервени лъчи, които допълнително нагряват билката.

  1. Електрически поток – Напрежението протича през решетката и предизвиква бързо нагряване.
  2. Нагряване чрез кондукция – Топлината се предава на билката, която е в контакт с решетката.
  3. Инфрачервено нагряване – Нагорещената решетка изличва инфрачервени лъчи, които продават топлина.
  4. Излъчващи изпарители + инфрачервено лъчение – осигурява равномерно топлината.

Vaporizing

 

 

Системи за пренасяне

Изпаренията, получени чрез един от изброените способи, се пренасят от камерата за нагряване до пациента по различни начини.

В конвекционните изпарители вентилатор или помпа прекарва въздуха над билката, а след това през „камшик” го изпраща в „балон”. „Камшикът“ е силиконов  маркуч, дълъг около 90 см. Единият край завършва с мундщук, а  другият – в стъклена връзка. Там се поставя билката. Тази стъклена връзка се плъзга над нагряващия елемент. Приборът, в който се поставя билката, се нарича „вълшебна пръчица”. Там има и екран, който предпазва попадането на твърд материал в устата през маркуча.

 

Vaporizing

 

 

Изпарителите тип „балон“ са направени от пластмаса, използвана в хранителната промишленост за направа на пликове за печене. Пликовете се прикачат и откачат от уреда чрез вентил, който не позволява загуба на изпарения. Мундщукът се вкарва във вентила, когато пликът е отделен от уреда. По този начин пликът може да се предава от човек на човек.

 

Някои изпарители използват тръбички, направени от стъкло или дърво. При някои изпарители трябва да се вдиша директно от устройството, но някои пациенти намират изпаренията за много горещи или концентрирани при този начин на приемане.

 

Изпаряване чрез температура

Повечето изпарители са оборудвани с дигитален контролер за темперетурата. Той помага да се променя съотношението на активните компоненти, които изпарявате. Когато запалвате цигара, всички канабиноиди се освобождават изведнъж, често пъти унищожавайки терпените, които придава вкус на канабиса.

Ако желаете да получите ароматни изпарения, изберете най-ниската температура, при която се получават изпарения. Колкото повече се приближавате до точката на кипене на другите съединения, толкова повече се увеличава количеството им при изпаряване. Трябва да помните, че и под температурата на кипене на някое съединение, пак се получават изпарения, така като и водата изпуска струйки изпарения, преди да е достигната точката си на кипене. Изпаренията невинаги се забелязват при по-ниски температури, затова трябва да прецените на каква температура да нагласите изпарителя, съдейки по мириса и вкуса на изпаренията.

Вече започнаха да се появяват и кондукционни изпарители с възможност за контролиране на температурата. Преди само конвекционните изпарители имаха такива. Въпреки че отчитането на температурата не е напълно точно, информацията, която подават тези уреди, е достатъчно ясна. Също така имайте предвид, че показаната температура не е тази, при която растението се изпарява.

„Тъй като като терпените имат най-ниската точка на кипене, около 55.56 °C, те са първите, които се освобождават при изпаряване.”

 

Изследвания върху изпаряването

В издание от 1999 г. на Института по Медицина се казва, че  „поради опасностите за здравето свързани с пушенето, не се препоръчва дълготрайното пушене на канабис за медицински цели”. Няма  доказателства, че пушенето на канабис предизвиква рак на белите дробове, няма и доказателства, че ги уврежда, но се предполага, че димът може да предизвика симптоми, които водят до дихателни проблеми. Поради тази причина изпаряването би трябвало да е основния способ за приемане на медицинска марихуана от пациентите.

Изследователи в Leiden University са достигнали до извода че, „ефектът от използването на изпарител е равносилен на ефекта от пушенето на канабис, но се избягват вредите от пушенето”.
Тези резултати са кулминацията на сериозни изследвания и научни разработки. Изпарителите „доставят” терапевтичните ползи от марихуаната до пациентите, без да ги излагат на вредните странични ефекти от пушенето. Ясно е, че при по-възрастни пациенти и такива, които страдат от рак или са отслабени от други болести, рисковете, свързани с вдишване на дим при дълготрайно пушене, не са на дневен ред. Но при млади пациенти, които се лекуват от стрес, безпокойство, хранителни и други разстройства, дълготрайното пушене на марихуана трябва да се вземе предвид.

Изпаряването е добър заместител, който няма да навреди на пациентите така, както евентуално би могло да навреди пушенето.

Едно изследване, публикувано в Журнала на Американската Академия по неврология, излезе със заключението, че „няма никакво излагане на вредни горящи продукти, когато се използва изпарител”.

 

Източник: Medicallane.com