Атопичните заболявания предизвикват незабавни алергични реакции (астмата е едно от най-често срещаните) и засягат около 20 процента от населението в развитите страни.

 

Група изследователи, търсещи начин за борба с този отдавнашен проблем за общественото здравеопазване, са провели серия тестове, при които са използвали канабидиол (CBD). Макар че като обекти на изследването са използвани плъхове, резултатите са окуражаващи. Първоначалните изследвания показват, че CBD помага за минимизиране на възпалението, което страдащите от астма получават.

 

Изследването

 

С одобрение на Комисията по етика към Университета на Санта Катарина в Южна Бразилия (Universidade do Extremo Sul Catarinense) и въз основа на Ръководството на Националните здравни институти относно използването и грижите за лабораторни животни, изследователите са провели изследване с плъхове на 8-седмична възраст, взети от колония за развъждане. Плъховете били настанени по пет в клетка при 12-часов цикъл на светлина. Разполагали са свободно с храна и вода.

 

„Първоначалните изследвания показват, че CBD помага за намаляване до минимум на възпалението, което получават множество пациенти, страдащи от астма“.

 

На плъховете бил инжектиран птичият протеин овалбумин (OVA) – самостоятелно или в комбинация с алуминиев хидроксид. Овалбуминът е нетипичен за тази среда и предизвиква реакция на Th1 и Th2 клетките. След 14 дни била приложена повторна доза овалбумин или алуминиев хидроксид. Една седмица след това плъховете били подложени на въздействието на аерозол с физиологичен или подобен разтвор. През последните два дни на изследването 21 от плъховете били разделени на 3 групи – контролна група, астматична група (инжектирани с OVA) и астматична група, подложена на терапия (инжектирани с OVA и CBD).

 

Mouse and Asthma На плъховете от групата с астма, подложена на терапия, веднъж дневно бил инжектиран разтвор на CBD и TWEENⓇ80 (приготвен непосредствено преди приложението и държан на тъмно преди това). 24 часа по-късно била взета кръвна проба от плъховете за измерване на нивата на цитокините. Това са малки белтъчни молекули, отделяни от клетките, които оказват специфично влияние върху взаимодействието и комуникацията между клетките и поведението им.

 

 

 

Резултатите

 

Резултатите показват, че при плъховете, третирани със CBD, е имало намаляване на два вида  цитокини – Th1 и Th2. Освен това изследването води до предположението, че е възможно CBD да оказва влияние за намаляване на основните причини за хиперсекреция на слуз – друг известен симптом при болните от астма.

 

Изводите от проучването съответстват на резултатите от изследването на Рибейро (Ribeiro), които показват, че CBD притежава мощни имуносупресивни и противовъзпалителни свойства. Трябва да се отбележи обаче, че астматичното възпаление при опитните плъхове се различава в определена степен от индуцираното с LPS (липополизахарид) възпаление при опитните мишки, изследвани с цел лечение на белодробни увреждания.

 

Ограничения

 

Въпреки че проучването с опитни плъхове предоставя на изследователите добри данни за анализ, то има своите ограничения. Едно от тях е фактът, че те не са били в състояние да базират заключенията си на сериозни доказателства относно възпалението на дихателните пътища, тъй като не са могли да оценят точно влиянието на CBD върху цитокините в бронхоалвеоларната лаважна течност. Белодробната функция също не е била измерена, така че не е известно как CBD влияе на въздушния поток и евентуалното му блокиране.

 

Независимо от ограниченията това проучване и много други като него доказват необходимостта от по-ефективни, задълбочени и навременни изследвания, особено чрез клинични изпитвания върху хора, при увеличен размер на извадката. Въпреки че повечето хора подкрепят легализирането на канабиса, липсва единно мнение относно това какво представлява ефективно лечение. Една от основните причини е липсата на научни изследвания. За да можем да разберем и документираме цялостното въздействие на растението канабис и неговите съединения, внасянето на подобрения в изследователските технологии и техниките за събиране на данни е крайно наложително.