Амиотрофична латерална склероза

Амитрофичната Латерална Склероза (АЛС), позната още и като болест на Лу Гериг е смъртоносно невродегенеративно заболяване, което се характеризира със селективна загуба на двигателни неврони в гръбначния стълб, мозъчния ствол  и моторния кортекс. Предполага се, че 30 000 американци са засегнати от АЛС. Повече от половината засегнати  пациенти умират 2,5 години след появата на симптомите. Болестта настъпва изведнъж и засяга иначе здрави възрастни.

 

Преглед на научната литература показва липса на клинични изпитания при използването на канабиноиди при лечението на АЛС. Нови, предклинични данни сочат, че канабиноидите могат да забавят развитието на АЛС, потвърждавайки отделни случаи, при които пациенти заявяват, че канабиноидите могат да бъдат ефикасни за забавяне развитието на болестта и облекчаване на симптоми като болка, депресия, загуба на апетит и лигавене. [1]

 

В публикация от март 2004 г. в  „Амиотрофична латерална склероза и други разстройства на моторните неврони”, изследователи от   California Pacific Medical Center в Сан Франциско докладват, че прилагането на ТНС преди и след началото на появяване на симптомите на АЛС забавя развитието на болестта и  удължава  живота на животни в сравнение с тези при които не е бил приложен ТНС. [2]

 

Допълнителни изследвания върху животински модели на АЛС показват, че прилагането и на други природни и изкуствени канабиноиди също смекчава  развитието на АЛС, но не винаги влияе върху преживяемостта.  [3-4]

Едно ново изследване показа, че при блокиране СВ1 канабиноидния  рецептор се удължава живота на мишка с АЛС, подсказвайки, че благотворностите ефекти на канабиноидите върху АЛС могат да бъдат предадени чрез не-СВ1 рецепторен механизъм. [5]

 

В резултат на всичко това експертите настояват за изследвания относно  лечението на АЛС с канабиноиди. През 2010 г. екип от изследователи публикува в American Journal of Hospice & Palliative Medicine: „Въз основа на съществуващите научни данни има основание да се предположи, че канабисът може значително да забави развитието на АЛС, да удължи преживяемостта и значително да намали бремето от болестта. В заключение, можем да кажем, че  съществува огромно количество предклинични и клинични доказателства, които дават основание за започване на плацебо контролирани изследвания в различни, избрани на произволен принцип центрове върху канабиса като субстанция за забавяне на АЛС. [6]

 

СПРАВКИ:

[1] Amtmann et al. 2004. Survey of cannabis use in patients with amyotrophic lateral sclerosisThe American Journal of Hospice and Palliative Care 21: 95-104.

[2] Raman et al. 2004. Amyotrophic lateral sclerosis: delayed disease progression in mice by treatment with a cannabinoidAmyotrophic Lateral Sclerosis & Other Motor Neuron Disorders 5: 33-39.

[3] Weydt et al. 2005. Cannabinol delays symptom onset in SOD1 transgenic mice without affecting survival.Amyotrophic Lateral Sclerosis & Other Motor Neuron Disorders 6: 182-184.

[4] Bilsland et al. 2006. Increasing cannabinoid levels by pharmacological and genetic manipulation delay disease progression in SOD1 miceThe FASEB Journal 20: 1003-1005.

[5] Ibid.

[6] Carter et al. 2010. Cannabis and amyotrophic lateral sclerosis: hypothetical and practical applications, and a call for clinical trialsAmerican Journal of Hospice & Palliative Medicine 27: 347-356.