Аризона, САЩ: Пациенти с травми, които са реагирали положително на тест за марихуана при приемането им в интензивно отделение, имат по-висок шанс да оцелеят при вътреболничното лечение, отколкото контролните пациенти на тяхната възраст, показва ново проучване проучване, което очаква публикуване в американския Журнал за травматология и ортопедия (The Journal of Trauma and Acute Care Surgery)

 

Екип от изследователи в Унивеситета на Аризона анализирали вътреболничната смърт за над 5 годишен период, при възрастни, които биват приети за интензивно лечение. 2678 от всичките близо 29000 пациенти, са били обособени в две групи (1339 позитивни, 1339 негативни на теста за канабис, като едната група е била контролна

 

Авторите заключват: „Пациентите, които са реагирали позитивно на токсикологичния тест за марихуана, имат по-нисък процент на смъртност (7,3% спрямо 16,1%), сравнени с подобни пациенти, които са имали негативен резултат.“
Предварителни проучвания като това, които използват данни, събирани в продължение на години често се оказват полезни при проучването на нови подходи и методи за лечение. В случая, последващите проучвания биха били много полезни в отговора на въпроса за специфичното влияние на марихуаната при лечение на и възстановяване след травми.

 

Предишни проучвания са показали подобни резултати – по-ниска смъртност при употребяващите канабис, когато са били хоспитализирани за мозъчни травми или пък сърдечни пристъпи, отколкото при контролните групи на тяхната възраст.

 

Източник