Източник: Ако отглеждаме, може да направим това… (When we grow, this is what we can do…)

 

Английски образователен филм/видео, засягащ всички аспекти на конопа (канабиса) – от индустриалния коноп, до медицинския канабис и историята на забраната за неговото отглеждане. Множество интересни факти и интервюта с различни участници.