Представяме някои текстове, извлечени от сайтове на държавни и международни институции и организации, допълнени с коментари от нашия екип

 

Карта - легализиране на марихуаната

Започваме с цитати от сайт, оглавен със следния текст:  “Министерство на здравеопазването – Национална програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркоманиите в Република България 2001-2005”, но позициониран, кой знае защо, на субдомейн на частно интернет-рекламно ЕООД и съпроводен с друг пояснителен текст: „Този сайт е финансиран от Националната програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркоманиите в Република България 2001-2005. При подготовката му е използвана информация от материали, предоставени по проект на Програма Фар “Споразумение за партньорство Великобритания – България”. Оставяме настрана оформлението на сайта и граматиката там и преминаваме директно към цитати, запазвайки оригиналната орфография на текстовете:

 

Анаболни стероиди

(…) Въпреки че анаболните стероиди понякога имат и психични ефекти (повишаване на самочувствието и агресивността), хората, които ги вземат, желаят преди всичко да придобият по-атлетична фигура.
Какво да знаем? – Някои от анаболните стероиди могат да се вземат като таблетки през устата, но повечето трябва да се инжектират.

 

Ефекти:

 • Употребяващите и очакват стероидите да ги направят по-агресивни и да ги накарат да тренират по-усилено.
 • Според редица изследвания ефектите на анаболните стероиди са преди всичко психологични.

Рискове:

 • При системна употреба у някои хора възниква психична зависимост – те вярват, че не могат да постигнат добро представяне без да са взели стероиди. Други се чувстват добре когато са ‘на стероиди’, но стават депресивни, когато са без тях. Понеже много от ‘спортистите’ вземат препаратите на цикли (редуване на периоди на употреба и почивка) тези колебания в настроението могат да се отразят на ежедневните им занимания.
 • Някои от редовно употребяващите анаболни стероиди стават с твърде променливо настроение или пък раздразнителни и конфликтни.
  Налице са данни и за физическа зависимост. Някои хора се нуждаят от лекарска помощ, за да спрат вземането на стероиди, тъй като изпитват абстинентни симптоми.
 • Вземането на анаболни стероиди крие много рискове и за физическото здраве, само някои от които са обратими след спиране на употребата.
  Може да се спре съзряването и нормалния растеж на младите хора. Поради бързото калциране на костите те остават много ниски.
 • Рисковете за мъжете включват: проблеми с ерекцията, порастване на женски гърди, смаляване и атрофия на тестисите, намаляване на спермата и дори стерилност.
 • Рисковете за жените включват: окосмяване на лицето, удебеляване на гласа, смаляване на гърдите, задържане на течности, нередовност на месечния цикъл, уголемяване на клитора, при бременност е възможно помятане и раждане на мъртво дете. (Някои от промените – напр. в размера на гърдите, са необратими без хирургическа операция, а други, като растежа на брада и удебеления глас са необратими и след спирането на употребата.)
 • И при двата пола са характерни промените по кожата: акне (младежки пъпки) по лицето, а по тялото – отоци, зачервявания, обриви и напукване на кожата. Стимулира се и опадането на косата (оплешивяване).
 • Налице са бъбречни и чернодробни нарушения, които водят до хепатит, тумори и кисти.
 • Промените в кръвните липиди и високото кръвното налягане водят до атеросклероза и сърдечни заболявания.
 • Повишен е рискът за получаване на сърдечна атака и удар.
 • Инжектирането във вените по принцип е много опасно. Инжектирането в мускулите може да засегне и увреди вените и нервите. Инжектирането с употребявани игли и спринцовки води до риск от опасни инфекции – напр. HIV/СПИН и хепатит. – Желанието да се увеличи действието или да се намалят страничните ефекти на анаболните стероиди кара някои употребяващи да приемат системно и други вещества, които са потенциално опасни за здравето.

Алкохол

Пиенето на алкохол е познато за нашето общество от много години. Алкохолът съпровожда множество социални събития от жизнения път на българина и употребата му в определени граници се приема за нормална. Въпреки че производството и продажбата му на лица над осемнадесет години е легална, алкохолът е наркотик и носи всички присъщи на наркотиците рискове.

Степента на опиянение и ефектите (разбира се, те зависят в известна степен и от други фактори) върху поведението са пряко свързани с нарастването на концентрацията на алкохол в кръвта:

 • 0.05% – намаляване концентрацията на вниманието; обикновено добро настроение; понижен самоконтрол, донякъде отпадат задръжките; преценката става неточна;
 • 0.10% – реакциите започват да стават забавени, а движенията неточни; намалена е предпазливостта;
 • 0.15% – забавянето на реакциите е цялостно и трайно;
 • 0.20% – настъпва значителен спад във възможностите за възприемане и движение; интоксикацията е очевидна;
 • 0.25% – способността за движение е силно нарушена, залитане; нарушена е и способността за възприемане и ориентиране в околната действителност;
 • 0.30% – въпреки че все още е в съзнание, интоксикираният изпада в ступор и престава да разбира случващото се наоколо;
 • 0.35% – стига се до цялостно обезчувствяване; на това ниво при някои от хората настъпва смърт;
 • 0.40% – тази концетрация е смъртоносна за повечето хора.

Ефекти

 • Много хора харесват пиенето на алкохол, защото в малки количества, той може да им помогне да се отпуснат и да се чувстват по-спокойни в общуването. Други го използват заради свойството му да ‘замъгли’ съзнанието им, така че да забравят за своите проблеми.
 • Често обаче алкохолът затруднява общуването – речта е станала нечленоразделна и неясна, координацията е нарушена, а емоциите са изкуствени и преувеличени.
 • Освен от силата (концентрираността) на напитката ефектите зависят и от бързината на изпиването й. Има значение също дали човек се е хранил, колко тежи, какво е настроението и обкръжението му.
 • Махмурлукът (ефектите след препиването) може да те накарат да се чувстваш зле около ден /понякога и повече/.

Рискове

 • Алкохолът потиска функционирането на централната нервна система.
 • Бързото изпиване на голямо количество алкохол е много вредно, особено за младите и подрастващите, чийто организъм съзрява. – От едно и също количество алкохол жените се напиват повече отколкото мъжете. При тях и здравословните проблеми, свързани с пиенето на алкохол, се развиват по-рано.
 • Предозирането (изпиването на твърде голямо количество алкохол) води до загуба на съзнание. В това състояние човек може да се задуши с повърнатото от него и да умре.
 • Предизвиканото от предозирането алкохолно отравяне също може да бъде фатално.
 • Продължителната прекомерна употреба на алкохол води до сериозни увреждания на стомаха, черния дроб и сърцето.
 • Смесването на алкохолни напитки води до повишаване на риска. Смесването на алкохол и други наркотици е изключително опасно.
 • След употреба на алкохол човек има недобър контрол върху себе си. В това състояние е много по-вероятно да бъде въвлечен в скарване или сбиване, да причини инцидент или да стане жертва на насилие.

Извадки от държавни официални източници и нормативни документи:

 

Из „ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ”:

„Наркотично вещество“ означава всяко упойващо и психотропно вещество, включено в списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3.
Според същия закон „наркотично вещество” е и всяко друго: „което може да предизвика състояние на зависимост и има стимулиращо или депресивно въздействие върху централната нервна система, предизвиква халюцинации или нарушения на двигателната функция, мисловната дейност, поведението, възприятията и настроението, както и други вредни въздействия върху човешкия организъм”.

 

Из „ЕДИННАТА КОНВЕНЦИЯ ПО УПОЙВАЩИТЕ ВЕЩЕСТВА ОТ 1961 Г., ИЗМЕНЕНА С ПРОТОКОЛА ОТ 1972 Г., ИЗМЕНЯЩ ЕДИННАТА КОНВЕНЦИЯ ПО УПОЙВАЩИТЕ ВЕЩЕСТВА ОТ 1961 Г.” – ООН

Ако Световната здравна организация установи, че даден препарат, поради съдържащите се в него вещества, не може да доведе до злоупотреби с него, нито да предизвика вредни въздействия (т. 3) и че упойващото вещество, което той съдържа, не може да бъде лесно възстановено, комисията може съгласно препоръката на Световната здравна организация да впише този препарат в Списък III.
Ако Световната здравна организация установи, че упойващо вещество от Списък I дава достатъчно основания да се счита, че с него може да бъде злоупотребено или че то може да има вредни въздействия (т. 3) и тази опасност не се компенсира от съществени лечебни предимства, каквито не могат да се срещнат при вещества, различни от веществата в Списък IV, комисията може съгласно препоръката на Световната здравна организация да впише това вещество в Списък IV.