Криво ли се разбира узаконяването на марихуаната?

 

Дебатът за легализирането на медицински коноп включва обширна дискусия за това, дали тези закони „изпращат погрешно послание към младите хора” и дали увеличават употребата на марихуана. Това е обновената версия на първия доклад, който анализира всички налични данни, за да се определят тенденциите в употребата на марихуана в щати, където това е законно.

Students Sitting on Wall

 

Докладите са разнопосочни, но в границите на допустимото

Почти 15 години след първия щатски закон, допускащ употребата на медицинска марихуана в щата – Калифорния 215 ,данните показват, че потреблението на марихуана сред тийнейджъри е намаляло след приемането на тези поправки. От 13-те щата с ефективни закони за медицинска марихуана, разполагащи със статистически данни преди и след, само двата щата с най-скоро приети изменения (Мичиган и Ню Мексико) са посочили увеличение, като и в двата случая показателите са незначителни и в умерени граници. Данните в Роуд Айлънд показват, че употребата на лечебната билка леко се е увеличила, но тези промени са също в рамките на предвиденото. Останалите 10 щата докладват намаляване на употребата – някои от които също в допустими интервали, но повечето отчитат значителен спад в употребата от тийнейджъри.

 

Като цяло, нито в един щат не се наблюдава увеличение на употребата на марихуана сред тийнейджъри извън границите на допустимото, което силно подчертава, че влизането в сила на законите за медицинска марихуана НЕ ВОДИ до увеличаване употребата на марихуана!

ДАННИ В НАЦИОНАЛЕН МАЩАБ:
След като гласоподавателите в Калифорния приемат предложение 215, дебатирането му и по-новите предложения са широко отразени в националната телевизия и радио, както и в местни и национални вестници и списания. Ранни примери включват първата страница на USA Today и първата страница на Ню Йорк Таймс от 1999 – историята за Доклада на Института по медицина относно медицинската употреба на марихуана. Ако законите за медицинска марихуана „изпращаха погрешно послание” към децата, това широко внимание би следвало да породи увеличение на употребата на марихуана в национален мащаб, с най-голям ръст в тези щати, които прилагат закони за медицинска марихуана.

 

Какво реално се случва?

 

Националните данни на YRBSS (Институт за изследване на рисковото поведение при младежи) показват намаляване употребата на марихуана при гимназиситете в периода между 1995 г. и 2009 г.

 

Проучването установи ПОНИЖЕНИЕ във всяко отношение във всеки клас от 1995 г. насам.

 

Също така, от 1996 г. насам, изследванията на „Мониторинг на бъдещето“ показват различна степен на понижение на употребата в осми, десети и дванайсети клас. По отношение на употребата „някога през живота“, той също показва намаляване във всички проучени класове.

 

Отчетите на YRBSS показват следните промени, събрани в хода на двугодишно проучване, което е започнало през 1995 г., още преди  приемането на първия ефективен щатски закон за медицинска марихуана. Последните данни са от 2009 г.

 

 • Гимназисти, употребили през последните 30 дни: СПАД  от 25.3% на 20.8%
 • Деветокласници, употребили през последните 30 дни: СПАД  от 20.9% на 15.5%
 • Десетокласници, употребили през последните 30 дни: СПАД  от 25.5% на 21.1%
 • Единадесетокласници, употребили през последните 30 дни: СПАД   от 27.6% на 23.2%
 • Дванадесетокласници, употребили през последните 30 дни: лек СПАД   от 26.2% на 24.6%
 • Всички гимназисти, употребявали поне един път през живота си: умерен СПАД   от 42.4% на 36.8%
 • Деветокласници, употребявали поне един път през живота си: СПАД   от 33.8% на 26.4 %
 • Десетокласници, употребявали поне един път през живота си: умерен СПАД   от 41.4 % на 35.5 %
 • Единадесетокласници, употребявали поне един път през живота си: лек СПАД   от 45.8% на 42.0 %
 • Дванадесетокласници, употребявали поне един път през живота си: СПАД   от 47 % на 45.6 %

Мониторингът на бъдещи данни показва следните промени след последното годишно изследване преди приемането на първия ефективна закон за медицинска марихуана:

 

 • Осмокласници: употребили през последните 30 дни: СПАД от 1996 насам от 11.3% на 8 %
 • Десетокласници: употребили през последните 30 дни: СПАД от 1996 насам от 20.4 % на 16.7 %
 • Дванадесетокласници: употребили през последните 30 дни: СПАД от 1996 насам от 21.9 % на 21.4 %
 • Освмокласници:  употребявали поне един път през живота си: СПАД от 1996 насам от 23.1 % на 17.3%
 • Десетокласници:  употребявали поне един път през живота си: СПАД от 1996 насам от 39.8 % на 33.4 %
 • 12 кл.:  употребявали поне един път през живота си: лек СПАД от 1996 насам от 44.9 % на 43.8

Мониторингът на бъдещи данни проучва на произволен принцип ученици от дванадесети клас от средно 120 гимназии в национален мащаб, като проучва около 15 000 ученика годишно. При осмокласниците всяка година се проучват 17 000 ученици от 140 произволно избрани училища.

 

При десетокласниците всяка година се проучват 15 000 ученици от 130 произволно избрани училища. YRBSS използва тристепенна гнездова извадка, за да се получи национална представителна извадка от ученици от девети до дванадесети клас в Съединените щати.
Приблизително 16 460 проучвания са проведени през 2009 г., а през 1995 г. броят е 6540.

 

Изтеглете пълното изследване: PDF

 

Източник: www.mpp.org