Germany flag

При спазването на строги условия тежко болните германци ще могат да получат разрешение да отглеждат канабис вкъщи – постанови на 7 декември 2012 Върховният административен съд в Мюнстер. Пациенти, за които други терапии не са налични или ефективни, могат да подадат молба до Федералния институт по лекарства и медицински продукти (BfArM) в Бон, каза говорителят на съда Улрих Лау. В рамките на само-лечение, с участието и под наблюдението на лекаря им, канабисът ще може да се отглежда вкъщи. „Това решение е важна крачка по пътя към по-добро снабдяване на германските граждани с канабисови лекарства” – каза д-р Франьо Гротенхермен, председател на Германската асоциация за канабисова медицина – „То ще засили натиска върху законодателите да подобрят достъпа до канабисови продукти за медицински цели”.

 

Въпреки това, съдът поясни, че пациенти, чиято здравна осигуровка покрива цената на лечение с канабиноидни лекарства, няма да получат разрешение за отглеждане. В един конкретен случай, съдиите са отказали на тъжител, страдащ от множествена склероза, разрешение за отглеждане и са отсъдили в полза на ФРГ. Тъжителят не е могъл да убеди съда, че канабиноидът дронабинол, реимбурсиран от здравната му осигуровка, няма същия медицински ефект, както канабисът, отглеждан от него.
 
От друга страна, аргументите на BfArM, пледиращ за пълен отказ за пациентите сами да отглеждат канабис, бяха напълно отхвърлени от съда. Решението пояснява: „Ако липсва налично лечение, трябва да се вземе предвид възможността за лично отглеждане – по преценка на BfArM.” В момента в Германия са възможни два начина за лечение с канабис под медицинско наблюдение: първо, може да се предписват дронабинол, синтетичното производно на ТНС набилон и канабисовия екстракт сативекс (в момента на няколко хиляди пациенти). Цената, обаче, не се покрива напълно от здравните осигуровки, с изключение на сативекс при спастичност, дължаща се на МС. Втора възможност е медицинската употреба на растителен канабис, внесен от Холандия и купен от аптека. Това изисква специално разрешение от BfArM (в момента това са около 120 пациенти).
 
Решението на Върховния административен съд все още не е окончателно. Очаква се, че ще изминат месеци или дори години, докато BfArM се съобрази с решението, като се има предвид поведението на института по повод предишни съдебни решения.