Според научно изследване, публикувано от Американската асоциация по психология, няма данни за зависимост между редовната употреба на марихуана при момчетата в юношеска възраст и появата на по-късен етап на физически или психически здравословни проблеми като депресия, психотични симптоми и астма

 

В рамките на изследването, публикувано в журнала „Психология на поведението при зависимости“ (Psychology of Addictive Behaviours), учени от университета „Рутджърс“ и Центъра за медицински изследвания на Университета в Питсбърг са проследили състоянието на 408 участници от мъжки пол от юношеска до 36-годишна възраст.

 

“Това, което установихме, в известна степен ни изненада”, споделя ръководителят на изследването д-р Джордан Бехтолд (Jordan Bechtold), научен сътрудник по психология в Центъра за медицински изследвания на Университета в Питсбърг.

 

“Не открихме разлики в нито един от измерените психически и физически здравни показатели, независимо от количеството и честотата на употреба на марихуана в юношеските години.“

 

Откакто бе легализирана в няколко щата, включително в окръг Колумбия, марихуаната е обект на сериозно внимание.  Легализацията подтикна учените да изследват дали употребата ѝ в тийнейджърска възраст има последици за здравето в дългосрочен аспект. Предвид данните от някои предходни проучвания се очакваше да се установи връзка между употребата на марихуана в юношеска възраст и последваща поява на психотични симптоми (делюзии, халюцинации и др.), рак, астма и други респираторни проблеми, но такава зависимост не е открита. Според данните от изследването няма връзка и между употребата на марихуана при тийнейджърите и появата на по-късен етап на депресия, тревожност, алергии, главоболие и високо кръвно налягане. По думите на д-р Бехтолд това изследване е едно от малкото на брой проучвания на дългосрочните последици за здравето от употребата на марихуана в тийнейджърска възраст, в които се проследява състоянието на стотици участници за период от над двадесет години.

 

Проучването е част от „Изследване на младежите в Питсбърг“ (Pittsburgh Youth Study), което в края на 80-те години започва проследяване на състоянието на 14-годишни момчета, ученици в държавните училища в Питсбърг, с цел анализ на различни здравни и социални проблеми. В продължение на 12 години участниците са били изследвани веднъж в годината или на шест месеца, а през 2009-2010 г. е направено и последващо проучване на 408 участници, които тогава са били на 36 години. В извадката на проучването са включени 54% чернокожи, 42% бели и 4 % представители на други раси и етноси. Няма установени разлики в резултатите поради расова или етническа принадлежност.

 

Участниците са били разделени на четири групи в зависимост от данните за равнището на употреба на марихуана: неупотребяващи или слабо употребяващи (46 %); отскоро започнали редовна употреба (22 %); участници, пушили марихуана само през юношеството си (11%) и такива, започнали да употребяват марихуана в късна тийнейджърска възраст и продължили и след това (21 %). Участниците от групата на отскоро започналите да ползват редовно марихуана са дали сведения за силно повишаване на употребата, с рязко увеличаване на честотата ѝ през тийнейджърските им години до достигане на най-високата ѝ стойност, средно 200 дни годишно, когато участниците са били на възраст 22 години. По-късно, с напредването на възрастта честотата на употреба при тях бележи известно намаление.

 

В изследването са взети предвид  странични фактори, които биха могли да повлияят върху резултатите, включително тютюнопушене, употреба на други незаконни наркотични вещества и достъп на участниците до здравно осигуряване. Тъй като в проучването са включени само лица от мъжки пол, то не съдържа данни за жените. В рамките на изследването психотични симптоми са установени у сравнително малък брой участници.

 

“Целта ни беше да допринесем с информация към дебата относно легализацията на марихуаната, но въпросът е много сложен и резултатите от само едно изследване не бива да се разглеждат изолирано“, казва д-р Бехтолд.

 

 

Референция към журнала:

 

  1. Jordan Bechtold, Theresa Simpson, Helene R. White, Dustin Pardini.Chronic Adolescent Marijuana Use as a Risk Factor for Physical and Mental Health Problems in Young Adult Men.Psychology of Addictive Behaviors, 2015; DOI: 10.1037/adb0000103

 

 

Източник : ScienceDaily