Изследване показва намаляване на количествата на самоубийства след приемането на Закона за медицинска марихуана (МML)

 

С близо 5% са намалели случаите, в които някой посяга на живота си

 

Проучване на самоубийствата

Проучването е представено от IZA (Института за изследване на труда в Бон) и е публикувано на сайта на Wall Street Journal, като докладът обхваща американски щати, в които марихуаната е легализирана. IZA е авторитетна интернационална платформа, обединяваща академичната наука, политиките и икономическите практики.

 

„Настоящото проучване избягва проблемите на обратната причинност и слабо изучената индивидуална хетерогенност чрез изследване на връзката между легализирането на медицинската марихуана и реализираните самоубийства“, уточняват авторите на изследването.

 

Учените използват национални данни за периода от 1990 г. до 2007 г., с които оценяват ефекта от узаконяването на медицински канабис за медицински нужди върху броя на самоубийства. Резултатите показват, че средните стойности са намалели с 5%, като 11% е спадът при мъжете от 20 до 29-годишна възраст и с 9% е намалението за възрастовата група от 30 до 39-годишните.

 

Според създателите на труда е много по-трудно да се прецизира връзката между легализирането на медицинската марихуана и самоубийствата при жените и да се приложи резултативен подход.

 

Както вече сме огласявали в предишни доклади на IZA, за щати с легализиран медицински канабис определено се проследява положително влияние върху злоупотребата с алкохол. От друга страна е известно, че съществува твърда зависимост между консумацията на алкохол и предприемането на действия, довеждащи до самоубийствени резултати.

 

PDF с пълния доклад