Free Speech   BBC Three

 

Професор Дейвид Нът е британски психиатър и невропсихофармаколог, което означава, че разбира от човешка психика и от механизмите на въздействие на психоактивните вещества върху мозъка. Също така е специалист по зависимости, тревожност и сън. Именно благодарение на познанията си в тези области през 2008 г. е назначен за председател на Консултативния съвет по злоупотреба с наркотични вещества (ACMD), орган подобен на българския Национален съвет по наркотичните вещества (НСНВ). Преди да оглави ACMD професор Нът е бил съветник в Министерството на отбраната, Министерството на здравеопазването и в Министерството на вътрешните работи (Home Office).

 

Като шеф на Съвета по наркотични вещества му се възлага да изготви подробен доклад за вредата от “наркотиците” (т.е. забранените психоактивни веществата).

 

Предан на познанието учен, професор Нът старателно изследва проблема и публикува в The Lancet подробен доклад, в който описва и сравнява всички психоактивни вещества и вредите, които те потенциално биха могли да причинят пряко на отделния организъм и косвено на обществото като цяло. „Всички” означава действително всички – той разглежда в едно: лекарства, легални наркотици, нелегални наркотични вещества и изобщо всички субстанции имащи психоактивен ефект.

 

Той отказва да прави поръчков доклад в който да демонизира забранените дроги и публикува истината. Истината, че канабисът е далеч по малко вреден от повечето легални дроги. Истината за уж безвредните лекарства, истината и за легалните дроги като алкохола, тютюна и кафето.
Той дори прави сензационното заявление, че екстазито (MDMA) е по безвредно от конния спорт.

 

След като го уволняват от съвета Дейвид Нът посвещава живота си на просвещението и активно се включва в кампании за разумна регулация на дрогите и оказва подкрепа на британската организация United Patients Alliance (UPA) и борбата им за медицинска марихуана.

Вижте отговорите на професор Дейвид Нът на основните проблеми свързани с канабиса: