Хората с увреждания са нормални хора – просто им е по-трудно!

 

3-dec

 

През 1992 година Генералната асамблея на ООН обявява 3 декември за Международен ден на хората с увреждания.

Това означава, че от тогава се стремим да правим живота на хората с увреждания по-лесен, за де не се чувстват дискриминирани и да могат да живеят достоен и пълноценен живот. Нека си припомним колко хора с различни увреждания са постигнали много повече от т.н. „нормални хора“.

Има една крилата фраза: „Познавате ли нормални хора?   …. а харесвате ли ги?“

 

Уврежданията и отклоненията от всякакви „норми“ не могат да служат за качествена оценка на човешко същество. И всеки, който претендира за каквато и да било нормалност – първото нещо което му хрумва следва да е как да помогне на другите хора, които се намират в неравностойно положение. Или най-малкото това е нормално поведение, на нормален човек, от нормално общество.

Нека в този ден си спомним за всичките хора с увреждания, които познаваме и не познаваме и да помислим как бихме могли да им помогнем да разберат, че живеят в нормално общество – защото ако отнякъде не започнем – няма как да изградим онова нормално общество, в което всеки иска да живее.

 

И помнете: всяко сторено добро – непременно се възвръща!