Нерв - Множествена склерозаОколо 350 000 човека в САЩ живеят с множествена склероза (МС) – често водещо до инвалидност,  а понякога фатално завършващо заболяване. МС засяга млади хора, често се появява във възрастта между 20 и 40 години и от нея боледуват повече жени, отколкото мъже. Лечението на МС в момента е повече симптоматично и е насочено към симптоми като спастичност, болка, умора, проблеми с уринирането и депресия.
МС е заболяване на централната нервна система, чиито прояви се дължат на автоимунна атака, насочена срещу миелина на невроните и дендритите. С напредването на болестта се потиска нормалната невротрансмисия и се появяват допълнителни симптоми като болка, спазми, тремор на крайниците, умора и уринарна инконтиненция.

 

Всички тези симптоми имат силно негативно влияние върху качеството на живот на пациентите. МС често започва с пристъпи и ремисии, като симптомите се появяват и отшумяват. Влошаването на болестта обикновено се свързва с абнормална имунна активност, причиняваща възпаление и разрушаване на миелина (защитната обвивка на нервните влакна) или гръбначния мозък. Повтарящите се атаки от имунната система  намаляват пластичността на нервите, което стресира нервната тъкан и я прави податлива на увреждания. Въпреки че съществува специфично лечение за симптомите, то често е свързано с неблагоприятни странични ефекти. Това кара много хора, които страдат от МС, да търсят алтернативни терапии. Канабиноидите, активните ингредиенти на канабиса, отдавна са известни със способността си да контролират различни аспекти на проявите на МС. Докладите за отделни случаи на успешно самолечение с канабис се подкрепят от съвременния напредък в разбирането на биологията на канабиноидите и канабиноидните рецептори. Контролирани изследвания показват, че канабисът и канабиноидите могат да контролират симптоми като болка, спазми, спастичност и инконтиненция.  Резултатът  от продължителната невродегенерация е трайна инвалидност. За невродегенерацията предстои да бъде намерено успешно лечение, но тя започва с възпалителен процес, а за канабиса и канабиноидите е доказано, че имат невропротективен ефект по време на имунна атака срещу централната нервна система. (1-5)

 

Проучвания и клинични изпитания за приложението на канабиса при МСКанабис и МС

Многобройни изследвания на отделни случаи, проучвания (анкети) и двойно слепи клинични изпитания докладват подобрение на симптоми като спастичност, хронична болка, тремор, сексуална дисфункция, дисфункции на червата и пикочния мехур, замъгленост на зрението, нарушения на равновесието (атаксия) и загуба на памет при пациенти, третирани с канабиноиди. (6-14)

 

В доклад на Камарата на лордовете се заявява, че според Британското МС Общество, състоящо се от около 35 000 страдащи от МС пациенти, около 4% от членовете му вече използват канабис за облекчаване на симптомите, независимо от значителния риск, свързан със забраната. Председателят на комитета заключава: „Получихме  достатъчно доказателства, които ни убедиха, че лекарят може легално да предпише канабис за облекчаване на симптомите на МС и че наказателното право не трябва да пречи на това.”

 

Много от свидетелите по този доклад споделят виждането на Британската медицинска асоциация, че „трябва да бъде даден висок приоритет на внимателно контролирани изследвания на канабиноиди при пациенти със спастични разстройства.”

 

Британската медицинска асоциация наскоро настоя двата синтетични канабиноиди Набинол и Дронабинол да бъдат лицензирани за приложение при МС и други спастични разстройства.

 

Скорошно проучване сред британската популация от пациенти с МС установи, че 43% от анкетираните употребяват канабис като лекарство. Почти три четвърти от тях заявяват, че канабисът смекчава спазмите им, а повече от половината смятат, че облекчава болката. В проучване, публикувано пвез 2003 в канадско научно списание (Canadian Journal of Neurological Sciences), се докладва, че 96% от пациентите с МС в Канада вярват в терапевтично приложение на канабиса при третирането на болестта.

 

Болшинството от тези, които вярват в терапевтичните ползи, ги виждат за третиране на хронична болка, спастичност и депресия. Уводната статия  гласи: „Сега е едно вълнуващо време за изследвания на канабиноидите. Нарастващо количество данни показват, че канабисът (марихуаната) може да смекчи симптоми като спастичност и болка при болни с множествена склероза.” (15)

 

Публикуваните резултати от множество клинични изпитания фаза III на GW Pharmaceuticals показват, че канабисът е статистически значимо по-добро средство за облекчаване на болката в сравнение с плацебото. Пациентите смятат, че канабисът намалява честотата на спазмите, подобрява контрола на пикочния мехур, подобрява съня и намалява спастичността. Авторите на едно такова изследване заключават, че  „Sativex® е едно ефективно средство за третиране на спастичност, свързана с МС.” През април 2005  GW съобщи, че е получил одобрение за разпространение на Sativex в Канада за облекчаване на невропатична болка при възрастни, свързана с  МС. (16)

 

Британско изследване, публикувано в сп. Lancet, изследва 630 пациента с множествена склероза след 15 седмици прием през устата на канабиноиди. 57% от пациентите, приемащи цялостен екстракт от канабис, съобщават за облекчаване на болката, срещу 50%, приемащи капсули само с ТНС (психоактивният компонент на канабиса), и 37%, на които са давани капсули плацебо. Пациентите докладват подобряване на съня, намаляване на спазмите и сковаността на мускулите. Пациентите, които можели да ходят, според направените тестове били значително по-подвижни. Изследователите също така забелязали, че в третираната група пристъпите са по-малко, проучването обаче е нямало за задача да установи влиянието на канабиноидите върху честотата на пристъпите. (17)

 

Канабис и МСРедакторът на статията смята, че данните, подкрепящи ползите от лечение на спастичността при МС с канабиноиди, в момента са толкова много, колкото за всяко друго фармацевтично лекарство.(18)

Клиничните изпитания за ефикасността на THC за лечение на спастичност при МС демонстрира, че треморът и спазмите могат да бъдат потиснати от канабиса чрез стимулиране на СВ1 рецепторите. (19-20)  Пациентите получават облекчение и при дълготрайно третиране с THC. (21)

Болката е чест проблем при МС и много пациенти, употребяващи канабис, съобщават, че той помага. Клинични изпитания показват, че успокояване на болката се наблюдава при дълготрайно третиране. Това може да се дължи на невропротекторното действие на растителните канабиноиди, които подпомагат регенерацията на увредените нервни пътища. (22)

В добавка към проучването на ролята на марихуаната и нейните деривати в лечението на свързаните с множествена склероза симптоми, учените изследват потенциала на марихуаната за потискане на невродегенерацията. Изследване, което американската МС асоциация нарича „интересно и вълнуващо”, показва, че канабиноидите могат да забавят болестния процес при мишки с ЕАЕ (експериментален автоимунен енцефаломиелит). (23)

След анализ на откритието, авторите от Лондонския институт по неврология заключават:  „Като допълнение към облекчаване на симптомите, канабиноидите могат и да забавят невродегенеративниоте процеси, които водят до инвалидност при МС, а вероятно и при други заболявания.” (24)

 

ОСНОВНИ ОТКРИТИЯ, СВЪРЗАНИ С КАНАБИНОИДИТЕ И МС

Животинските модели на МС доведоха до разширяване на познанията за МС и канабиноидната биолиогия. Нарастващ брой публикации показват, че канабиноидите имат потенциала значително да намалят симптомите при МС, както и да спрат прогресирането на заболяването. (25)

Разпределението на канабиноидните рецептори в мозъка предполага, че те играят роля в контрола на движението. Напоследък изследователите използват животински модел, наречен експериментален алергичен енцефаломиелит, позволяващ изследване на влиянието на канабиноидите върху симптомите. Предклинични изследвания показват, че канабиноидите намаляват тремора и спастичността при мишки с експериментален алергичен енцефаломиелит. (26)

 

Според животинските модели СВ2 рецепторът участва в контрола на възпалителните процеси. При мишки, на които липсва CB2 рецептора,  МС протича значително по-тежко в сравнение с нормални мишки. Смята се, че CB2 рецепторът контролира секрецията на провъзпалителни сигнали и миграцията на имунни клетки в тъканите. (27-28)

 

ЕФИКАСНОСТ И СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ

Канабис и МССкорошен обзор на всички известни медикаменти за МС заключава, че „предстоящата информация, свързана с използването на канабиноидите при МС, може да доведе до натрупване на повече доказателства за ефективността на новата терапия в сравнение с всяко от използваните в момента лекарства.” (29)

 

МС обществото има списък с повече от 40 лекарства, използвани от пациентите.

 

Влошаване: Decadron, Solu-Medrol;

Депресия: Effexor, Paxil, Prozac, Wellbutrin, Zoloft.

Еректилна дисфункция: Papaverine, Levitra, MUSE, Prostin VR, Viagra.

Умора: Amantadine, Cylert, Provigil, Prozac.

Сърбеж: Atarax.

Гадене: Antivert.

Болка:  Aventyl , Dilantin, Elvail, Neurontin, Gabapentin, Pamelor, Tegretol.

Инфекции на пикочния мехур: Bacrtim, Cipro, Hiprex,Macrodantin, Nitrofurantoin, Pyridium

Дисфункция на пикочния мехур: DDAVP, Ditropan, Oxytrol, Pro-Banthine, Tofranil.

 

Базираните на интерферон лекарства често се предписват като модифициращи болестта агенти. Най-често предписваните за спастичност на скулите и тремор лекарства включват Klonopin, Dantrium, Baclofen (Medtronic), Zanaflex и Valium.

 

Klonopin (Clonazepam) и Valium (Diazepam) са бензодиазепини, които потискат централната нервна система и се произвеждат от Roche. Свръхдоза от тези лекарства може да доведе до безсъзнание и смърт. Те често са причина за сънливост, световъртеж, замаяност, тромавост или нестабилност. Други чести нежелани реакции включват неясен говор, коремни спазми или болка, замъглено зрение или други промени в зрението, промени в сексуалното желание или изпълнение; стомашно-чревни проблеми, включително запек или диария, сухота в устата, бързо или силно сърцебиене, мускулни спазми; проблеми с уринирането, треперене.

 

Изследвания върху животни показват, че Clonazepam и Diazepam могат да причинят увреждания или смърт на плода. Използването на Clonazepam по време на бременността може да доведе до зависимост на бебето от него. Медикаментът прониква през майчиното мляко и и да предизвика сънливост, забавен пулс и проблеми с дишането при новородени.

 

Dantrium е мускулен релаксант, произвеждан от Proctor & Gamble. Той предизвиква рак при животни, чернодробни увреждания и не бива да се смесва с алкохол. Чести нежелани ефекти са диария, виене на свят, сънливост, слабост, гадене, необичайна умора, коремни болки, замъглено или двойно виждане, втрисане и повишена температура, запек, често уриниране, главоболие, загуба на апетит, проблеми с говора и със съня, нервност.

 

Baclofen (Medtronic) може да бъде назначаван перорално или чрез хирургически имплантирана в гърба помпа. Страничните му ефекти включват висока температура, променени в психическото състояние, спастичност, по-тежка отколкото  преди започване на терапията, и мускулна ригидност. Симптомите на предозиране включват недостиг на въздух или проблеми с дишането, повръщане, гърчове, загуба на съзнание и кома. Внезапно спиране на баклофен от имплант е фатално.

 

Канабис: страничните ефекти на канабиса като цяло са меки, самото лекарство се класифицира като ниско рисково . Еуфоричната промяна на настроението е сред най-честите странични ефекти. Канабиноидите могат да влошат шизоидните психози при предразположени хора и водят до временни нарушения на конгнивните и психомоторни реакции. Постоянната употреба води до развитие на толеранс. Тахикардията и ниско кръвно налягане са често описани като странични ефекти. Няколко случая на миокардна исхемия са докладвани при млади пациенти. Канабиноидите са противопоказни при пациенти със сърдечна исхемия. Като цяло, канабиноидите се характеризират с нискорисков профил. Сериозните усложнения са  много редки  и обикновено не се наблюдават при медицинска употреба.

 

БЕЗОПАСЕН ЛИ Е КАНАБИСЪТ?

„Пушенето на канабис, дори за дълъг период от време, не е опасно за здравето…“ Така през 1995 г. започва уводната статия във водещото британско медицинско  списание The Lancet. Дългата история на употреба на канабис от хората също свидетелства за това – около  5 000 години документирана употреба без нито една смърт, причинена от канабис. През същата 1995 г. д-р Лестър Гринспун, почетен професор в Харвардското медицинско училище, който е публикувал много книги и статии за медицинското приложение на канабиса, пише в списанието на Американската медицинска асоциация  (1995):  „Едно от най-големите предимства на марихуаната като лекарство е нейната забележителна безопасност. Няма известен случай на смъртоносно предозиране. Изчислено на основата на животински модели, съотношението между летална и ефективна доза е 40 000:1. За сравнение, за секобарбитала това сравнение е 3-50:1, за етанола е 10:1. Към марихуаната се привиква далеч по-трудно и е обект на много по-малко злоупотреба от много други лекарства, използвани като мускулни релаксанти, хипнотици и аналгетици. Основно безпокойство създава ефектът на пушенето върху белия дроб. Канабисовият дим съдържа повече катрани и други частици от тютюна. Количеството, което се пуши обаче е много по-малко, особено за медицински нужди; когато марихуаната стане широко признато лекарство, могат да се намерят решения.  В крайна сметка, могат да бъдат разработени технологии за изпаряване на марихуана”.

 

Технологията, която д-р Гринспун си представя през 1995 г., в момента съществува под формата на „изпарители”, които са широко достъпни в магазините. Скорошни изследвания свидетелстват за тяхната ефикасност и безопасност. (30)

 

В допълнение, фармацевтичните компании са разработили сублингвални спрейове и таблетни форми на лекарството. Пациентите и лекарите намериха други пътища да избягнат евентуалните проблеми, свързани с пушенето, въпреки че дългосрочни изследвания на най-големите потребители в Ямайка, Турция и САЩ не откриват увеличаване на белодробните заболявания или респираторните проблеми. Изследване, продължило 10 години и проведено сред 65 000 пациенти на Kaiser-Permanente, сравнява броя на болните от рак сред непушачи, тютюнопушачи и пушачи на канабис и  установява, че за тези, които пушат само канабис, рискът да се разболеят от белодробен или друг вид рак е малко по-малък  в сравнение с непушачите. (31)

 

Подобно проучване, в което 1200 пациента с рак на белият дроб, главата и шията  се сравняват със съответстваща контролна група от здрави хора установява, че дори при  тези, които  са употребили повече от 20 000 джойнта, няма повишен риск от рак. (32)

 

„Най-голямата опасност при използването на марихуана за медицински цели, отбелязва д-р Грийнспуун, е това, че използването й не е легално. А това увеличава притесненията и разходите на страдащите хора, принуждава ги да си имат работа с хора, които я продават незаконно и увеличава риска да бъдат преследвани от закона”

До същия извод достигна и доклад на Камарата на Лордовете, който препоръчва промяна на групата на канабиса и декриминализирането на използването му.

 

Канабис или Маринол?

Хората, които подкрепят забраната за използване на канабис, често споменават Маринол, лекарство от група 3, като средство за постигане ефекта на канабис. Всъщност Маринол е синтетична форма на ТНС и не притежава същите лечебни качества като природната билка, която съдържа и поне още 100 други канабиноиди в добавка към ТНС.

 

Неотдавнашни изследвания, проведени от компанията GW Pharmaceuticals във Великобритания, са показали, че Маринол не е толкова ефективен както природната билка при контрол на болката.

 

При билката има баланс между канабиноидите, най-вече м/у СВС и CBD с THC, и именно това помага най-много на пациентите. В упътването на Маринол не се споменава,че се предписва при болка, а само като стимулант за апетита и при гадене. Много пациенти имат проблем с гълтане и задържане на хапчета, което се избягва при вдишването на канабис.

 

Канабис и МСКлинични изследвания за сравнение между Маринол и канабис са ограничени чрез федерални разпоредби. През 2001 г. бяха публикувани резултатите от клинични изследвания, проведени през 70-те и 80-те години на 20-и век. Те показват, че вдишването на ТНС е по-ефективен способ на приемане, отколкото през устата. Според публикуваните резултати (33)  много пациенти често имат проблем с отмерване на точната доза Маринол, докато вдишваният канабис позволява по-лесно титруване. Много пациенти съобщават, че така се избягват и страничните ефекти от Маринол.

 

В доклада на Камарата на Лордовете се споменава, че пациенти, които използват и двата препарата, намират, че канабисът е по-ефективен.

 

ИСТОРИИТЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ

Грег Пофлер

През някой от дните бях полу-подвижен, през други бях на легло.

Зрението ми много се замъгли, не можех да фокусирам погледа си.

 

Вече не можех да ходя, да чета, да бъда със семейството си. Депресирах се ужасно много. Една вечер на гости ми дойдоха стари приятели и изпушихме няколко цигари с марихуана. Приятелите ми си тръгнаха и аз станах, за да ги изпратя. Всички в стаята замлъкнаха и впериха поглед в мен. В началото не разбрах какво се е случило. Изведнъж осъзнах, че стоя изправен. Бях се изправил сам, без помощ, сякаш това е най-нормалното нещо за мен.

 

Бързо разбрах, че когато не пушех марихуана, състоянието ми се влошаваше. Страдах от по-чести и по-тежки спазми. Когато пушех марихуана, състоянието ми се стабилизираше и осезаемо се подобряваше. Можех да контролирам спазмите, не бяха толкова остри. Марихуаната ми помогна да се почувствам по-добре. Вече можех да контролирам крайниците си, можех да ходя сам, без помощ. Зрението ми, често замъглено до сега, се проясни.

 

Не ми харесва, че нарушавам закона. Не ми харесва, че плащам твърде надута цена за нерегулиран, неконтролиран продукт. Не ми харесва, че трябва да купувам марихуана от дилъри на дрога и да я използвам не под лекарско наблюдение. Харесва ми обаче да ходя, говоря, чета и виждам. Марихуаната ми позволява да правя всички тези елементарни неща, като контролира симптомите на моята МС. Ако трябва да избирам между спазването на закона и поддържане на здравето ми с незаконно лекарство, предпочитам да поддържам здравето си.

 

11 Май, 1987 г. Показания на Грег Пофлер пред Администрацията за борба с наркотиците (DEA) във връзка с прекласифицирането на марихуаната и делото на щата Айдахо срещу Хейстингс.

 

Б.Д.

Бях диагностициран с МС през 1998 г. Дотогава водех активен живот, плувах и ходех на балет. Сега пуша марихуана и плувам всеки ден в басейна си. Марихуаната ми я дава правителството. Всеки месец получавам една кутия с цигари с марихуана, свити от правителството. Някога тежах 39 кг., сега тежа 48. Да качиш девет килограма не е малко. Преди не можех да ходя, нямах апетит. Сега се движа из къщата. Имам и пудел. Кучето ми е нещо като помощник.

 

Когато разбрах, че има програма, чрез която можеш да получиш марихуана от правителството, реших, че това е решението за мен.

 

Преди да ме диагностицират с МС, не съм пушил марихуна. Дори гледах на хората, които я пушат, като на неприятни хора. Сега аз съм един тези хора. Но марихуаната върши работа. Помага ми с болката в гърба. При МС се появяват спазми. Кракът ти се изпъва и губиш контрол в/у него. Може да си танцувал преди и да си контролирал стъпките си. МС те лишава от това. Сега плувам и това ми помага. След като съм изпушил една цигара с марихуана, мога да контролирам краката си по-добре. От 1991 г. пуша по 10 цигари с марихуана на ден. Не вземам други наркотици. Марихуаната е моят спасител. Навремето не гледах с добро око на хората, които пушат марихуана, но когато става въпрос за собственото ти здраве това вече е друго нещо.

 

Б.Д е един от пациентите на които е позволено да използват легално канабис по програмата ‘Съпричастност към нови лекарства’     

 

Натаниел

Страдам от МС. Изпробвал съм лекарства като Rebif, Amantadine,

Baclofen, Ultram, Provigil, Soma, and Prednisone. И нито едно не ми донесе такова облекчение както марихуаната. Всичките лекарства имаха нежелани странични ефекти. Преди да разбера, че съм болен от МС, бях изпушил може би само 10 цигари с марихуана през живота си. Започнах да я използвам по-често, забелязах, че се чувствам по-добре, придвижвах се по-добре, бях в по-добро настроение и се хранех. Марихуаната е единственото средство, с което въздействам на състоянието си. Не знам как бих се справял без нея. Жител съм на Калифорния, получих предписание от лекар и сега съвсем законно използвам медицински канабис.

 

Миси

Макар че съм правила много проучвания в/у добрият ефект, който оказва използването на медицинска марихуана, все пак имах някакви задръжки да приема хората, които твърдят, че марихуаната им помага. Просто смятах, че искат да се ‘надрусат’. Но Господ ми е свидетел, бях изумена от резултатите. Всички около мен виждаха, че за мен е проблем дори да прекося стаята. Веднъж, след като изпуших с роднина една цигара, се изправих и започнах да обикалям къщата. Сякаш бях олимпийски атлет. Може и да не съм била толкова добра, но повярвайте, така се чувствах. Нямах вече нужда от следващата доза Оксиконтин. Не чувствах никаква болка.

 

Оказа се, че не ми необходима и дозата следващата сутрин. Нямаше абстинентни симптоми. Не можех да повярвам. Бях се надявала да получа някаква помощ, но такава ПОМОЩ и то толкова бързо! Бях свидетел на чудодейно възстановяване.

 

Тъжното е, че сега не мога да си набавя марихуана и вече не я използвам. Обърнах се за помощ към невролога във военната база.

 

Бях учудена когато ми каза, че ако не е военен лекар точно това би ми предписал. Медицинската марихуана е по безопасна от лекарствата, които приемам сега.

 

Анонимен

Получих диагноза МС преди пет години, когато бях на 45.  Информираха ме, че в моя случай най-вероятно болестта постоянно ще се влошава и тази прогноза се оказа вярна. Трябваше да напусна работа преди две години. В момента съм прикован към инвалидна количка. Страдам от силни мускулни спазми в кръста, които обездвижват краката ми и ми причиняват нарастваща болка и дискомфорт. Чувствам се все едно постоянно съм болен от грип. Преди година приятел ми показа статия в Daily Mail за жена, болна от МС, която получила облекчение на най-тежките си симптоми след като започнала да употребява канабис, както и за борбата й да се  „легализира”, като получи рецепта за Nabilone. Независимо от насаденото ми отвращение към забранените субстанции, под натиска на семейството ми аз започнах да използвам канабис и го използвам и до сега. Ефектът не е точно еуфоричен, но аз вече мога да протягам краката си, когато седя на пода или лежа в леглото. Мога няколко часа да гледам телевизия, без да се връзвам на възел пищящ от болка. Мога да изляза на разходка с кола, без да се тревожа за пикочния си мехур. Мога да спя непрекъснато 3-4 часа, а по-важно е, че и жена ми може. Пушенето на канабис не е проблем за мен, аз свивам сам цигарите си.  Най-важното е, че работи – като мускулен релаксант и транквилизатор.

 

Джон Е. Прекап

Получих диагноза вторично-прогресивна МС през 1986, след като се събудих сутринта на 5-ти април  с най-лошата възможна форма на световъртеж. Не можех да задържа нищо в стомаха си, дори вода. На 6-и април бях приет в болницата за седем дни, в шест от които световъртежът продължи  без подобрение. Когато се прибрах в къщи, замайването беше леко намаляло, но аз все още бях доста болен. Неврологът ми предписа Compazine и Antivert. Те съвсем малко повлияха на гаденето и изобщо не повлияха на апетита ми, дори след като дозата беше удвоена. След две седмици боледуване и почти без храна, бях отслабнал със 7 кг. Никакви лекарства не помагаха. Бях наистина изплашен за живота си. В този момент реших да пробвам да пуша марихуана. Отначало се почувствах по-зле, но след като страничните ефекти бяха отшумели, започнах да се отпускам и огладнях. Най-накрая можех да ям отново. Оттогава употребявам марихуана, за да поддържам  здравословно телесно тегло и сносен стандарт на живот. През годините изоставих лекарствата, които ми бяха предписвани, тъй като канабисът се оказа по-ефикасен. До ноември 1993 г. болестта прогресира, така че имах нужда от бастун и инвалидна количка. Увреждането на нервите, които контролират долната част на тялото ми, причиняваха спазми и болки в краката ми. Канабисът отново ми помогна, като позволи на мускулите ми да се отпуснат. През 1993 г. ми предписаха Baclofen за контрол на мускулните спазми и болката. Лекарството почти не ми помогна. Пушенето на канабис обаче ми донесе облекчение. Нямам спазми и мога да спя през нощта.

 

Днес тежа 70 кг. и използвам инвалидна количка през повечето време. Без съмнение, канабисът ми осигури по-добър живот, отколкото бих имал без него. С радост бих се отказал от употребата на канабис и всички други лекарства, които са ми предписани, ако се излекувам по чудо. Аз не смятам себе си престъпник, само защото използвам единственото нещо, за което знам, че работи, за да поддържам качеството на живот, което е възможно.

 

От практиката на лекарите

Денис Петро – Невролог

Като практикуващ невролог съм виждал много пациенти, за които неконтролируемата спастичност е огромен проблем. За съжаление, няма много лекарства, които да лекуват спастичност. Тези лекарства оказват и сериозни странични ефекти. В Лекарския справочник на одобрените лекарства Дантриум или Дантролен са описани като много токсични.

 

Вредните ефекти, свързани с лекарството Лиоресал Баклофен, не са толкова остри, но могат до доведат до смъртоносен край, дори когато лекарството се приема по предписание. За съжаление, нито Дантриум, нито Лиоресал оказват голям ефект при терапия на спастичност. Поради тази причинa все повече лекари предписват успокоителни, мускулни релаксанти и  седативи на пациенти, които страдат от спастичност. Тези лекарства не намаляват директно спастичността, но могат да отслабят мускулния тонус, като така спазмите се забелязват по-трудно. Лекарствата могат да предизвикат заспиване или дотолкова да успокоят пациента, че нормалната умствена и физическа дейност става невъзможна.

 

Д-р Петро разказа за опита си с един 27-годишен пациент, страдащ от МС, който е пушил марихуана за облекчаване на симптомите. Той и колегите му са прегледали пациента и са го помолили да спре да пуши мархуана за шест седмици. В края на този период д-р Петро и колегите му отново са прегледали пациента. Той им е заявил, че симптомите са се изострили, появили са се болки в краката, увеличила се е клоналната активност и неконтролируемите спазми в краката всяка вечер. На 2 пъти по време на спазми в краката се е появила и уринарна инконтиненция. При прегледа се установило, че спастичността при пациента се е увеличила драматично през изминалия период от 6 седмици, Краката на пациента били вдървени,  ходел трудно, имал проблеми със съня, губел контрол над пикочния мехур. Пациентът помолил да напусне клиниката и да се върне след един час за нов преглед.

 

Вторият преглед показал учудващи резултати. Не се открили прояви на спастичност. Рефлексите на сухожилията били бързи, не се забелязвал клонус в мускулите на глезена, а плантарният рефлекс бил флексорен отляво и несигурен отдясно.

 

В пациента се забелязвало сериозно подобрение, и то в рамките само на един час между двата прегледа. Попитали пациента на какво се дължи тази смайваща трансформация и той им отговорил, че между двата прегледа е изпушил част от цигара с марихуана.

 

Денис Петро е лекар, докладчик и главен изследовател при проучванията върху спастичността и канабиса при Администрацията по храни и лекарства. Свидетелства пред Администрцията за борба с наркотиците на 18 октомври 1987 г. по въпроса за прекласификацията на марихуаната. 

 

Литература:

1. Pryce G et al (2003). Cannabinoids inhibit neurodegeneration in models of multiple sclerosis. Brain; 126: 2191-202.

2. Eljaschewitsch E et al (2006). The endocannabinoid anandamide protects neurons during CNS inflammation by induction of MKP-1 in microglial cells. Neuron; 49: 67-79.

3. Centonze D et al (2007). Endocannabinoid system is dysregulated in multiple sclerosis and in experimental autoimmune encephalomyelitis. Brain; 130: 2543-53.

4. Croxford JL et al (2008). Cannabinoid-mediated neuroprotection, not immunosuppression, may be more relevant to multiple sclerosis. J Neuroimmunol; 193: 120-9.

5. Witting A et al (2006). Experimental autoimmune encephalomyelitis disrupts endocannabinoidmediated neuroprotection. Proc Natl Acad Sci USA; 103: 6362-7.

6. Dixon WE (1899). The pharmacology of Cannabis indica. BMJ, ii: 1354-1357.

7. Petro DJ et al (1981). Treatment of Human Spasticity with Delta-9-Tetrahydrocannabinol. Journal of Clinical Pharmacology, 21: 413-416. www.druglibrary.org

8. Petro DJ (1980). Marihuana as a therapeutic agent for muscle spasm and spasticity. Psychosomatics, 21: 81-85.

9. Petro DJ (2002). Cannabis in multiple sclerosis: Women’s health concerns. Journal of Cannabis Therapeutics, 2(3-4):161-175.

10. Musty RE, Consroe P. (2002) Spastic disorders. In: Grotenhermen F, Russo EB, editors. Cannabis and cannabinoids: Pharmacology, toxicology, and therapeutic potential. Binghamton, NY. Haworth Press. p. 195-204.

11. Clifford D (1983). Tetrahydrocannabinol for Tremors in Multiple Sclerosis. Annals of Neurology, 13: 669-671.

12. Ungerleider J et al (1988). Delta-9-THC in the treatment of Spasticity Associated with Multiple Sclerosis. Advances in Alcohol and Substance Abuse, 7: 39-50.

13. Meinck H et al (1989). Effects of cannabinoids on spasticity and ataxia in multiple sclerosis. Journal of Neurology, 226: 120-122. http://www.druglibrary.org/schaffer/hemp/medical/ms1.htm

14. Consroe P et al (1997). The Perceived Effects of Smoked Cannabis on Patients with Multiple Sclerosis. European Neurology, 38: 44-48.

15. Page SA et al (2003). Cannabis use as described by people with multiple sclerosis. Can J Neurol Sci; 30:201-205.

16. Killestein J, Polman CH. (2003). Cannabis Use in Multiple Sclerosis: Excited Interest. Can. J.Neurol. Sci.; 30: 181-182

17. From the GW Pharmaceuticals website, accessed on May 16th, 2006. www.gwpharm.com

18. Zajicek J et al (2003). Cannabinoids for treatment of spasticity and other symptoms related to multiple sclerosis (CAMS study): multicentre randomised placebo-controlled trial. Lancet, Nov 8;362(9395):1517-26.

19. Zajicek J et al (2003). Cannabinoids for treatment of spasticity and other symptoms related to multiple sclerosis (CAMS study): multicentre randomized placebo-controlled trial. Lancet; 362: 1517-26. 29.

20. Svendsen KB, Jensen TS, Bach FW (2004). Does the cannabinoid dronabinol reduce central pain in multiple sclerosis? Randomised double blind placebo controlled crossover trial. BMJ; 329: 253.

21. Zajicek JP et al (2005). Cannabinoids in multiple sclerosis (CAMS) study:safety and efficacy data for 12 months follow up. J Neurol Neurosurg Psychiatry; 76: 1664-9

22. Baker D, Bryce G (2008). The endocannabinoid system and multiple sclerosis. Current Pharamceutical Design; 14, 2326-2336.

23. Achiron A et al (2000). Dexanabinol (HU-211) effect on experimental autoimmune

encephalomyelitis: implications for the treatment of acute relapses of multiple sclerosis. Journal of Neuroimmunology, 102: 26-31.

24. Pryce G et al (2003). Cannabinoids inhibit neurodegeneration in models of multiple sclerosis. Brain, Jul 22.

25. Growing L et al (1998). Therapeutic use of cannabis: clarifying the debate. Drug and Alcohol Review, 17: 445-452.

26. Metz L, Page S (2003). Oral cannabinoids for spasticity in multiple sclerosis: will attitude continue to limit use? Lancet, 362(9395):1513.

27. Ni X et al (2004). Inhibition of leucocyte recruitment into the CNS. Mult Scler; 10: 158-64.

28. Maresz K et al (2007). Direct suppression of CNS autoimmune inflammation via the cannabinoid

receptor CB1 on neurons and CB2 on autoreactive T Cells. Nat Med; 13: 492-7.

29. Ross E (2003). „First major study of medicinal marijuana indicates it could help in multiple sclerosis“. Associated Press, Thursday, November 6.

30. Hazekamp A et al (2006). Evaluation of a vaporizing device (Volcano(R)) for the pulmonary administration of tetrahydrocannabinol. J Pharm Sci 95 (6) Apr 24: 1308-1317.

31. Sidney S et al (1997). Marijuana Use and Cancer Incidence. Cancer Causes and Control; 8: 722-728.

32. Tashkin D (2006). Marijuana Use and Lung Cancer: Results of a Case-Control Study. American Thoracic Society International Conference. May 23, 2006.

33. Musty R, Rossi R (2001). Effects of smoked cannabis and oral delta-9-tetrahydrocannabinol on nausea and emesis after cancer chemotherapy: a review of state clinical trials. Journal of Cannabis Therapeutics. 1: 29-56.

 

Източник: http://www.safeaccessnow.org/