800px-Canons_of_medicine

Авицена: „Канони на медицината“
Превод на латински датиран от 1484 г.

„Най-ранното известно тъкано платно очевидно е било направено от коноп, който е започнал да се култивира още през осмото хилядолетие (8 000 – 7 000 г.) пр. н. е (The Columbia History of the World,1981, page 54.)

 

Основните литературни източници и данните от археологията, антропологията, филологията, икономиката, историята – по отношение на канабиса обобщават едно:
В периода от 1000 г. пр.н.е. и до 1883 г. от новата ера канабисът (или марихуаната) е най-развитата селскостопанска култура на планетата, а също така и най-важният отрасъл на промишлеността, вклюващ хиляди продукти и предприятия, които са произвеждали основната част от продукцията в такива индустрии като въжарската, тъканната, маслодобивната, хартиената, преобладаващ дял има и в производството на ароматичните вещества и лекарствата. Освен това коонпът е бил основен източник на хранителни мазнини и протеини за хората и добитъка.

 

Според данните на буквално всичките антрополози от световните университети, канабисът и бил използван в повечето религии и култове като едно от седемте (или около седем) средства за изменение на настроението, състояние на ума или болкоуспокояващо. В същите таинства марихуаната се е използвала и като психеделично средство за разширяване на съзнанието.

 

Навсякъде, почти без изключения, този свещен опит е инспирирал суеверия, пробуждал е амулети и талисмани, вдъхновявал е религии, молитви, пораждал е езикови кодове.

 

Защо канабисът (марихуаната) е толкова важна в историята?

 

Защото влакната на конопа са най-здравото, най-надеждното, най-дългото и най-мекото влакно с естествен произход на планетата. Листата и цветовете на растението са били, в зависимост от културата – първото, второто или третото лекарство в списъка с най-важните и най-употребявани медицински средства за две трети от населението на Земята в продължение на 3 000 години.

 

В ботаниката семейството на канабиса обхваща най-развитите растения на планетата. Едногодишни двусемеделни (т.е. мъжки и женски растения, а понякога и хермафродити – женски и мъжки едновременно), влакнодайни растения от семейство конопови. Канабисът използва слънчевата светлина по-ефективно от всяко друго растение на планетата. Достига височина до 4-5 метра и повече само за един кратък сезон на растеж. Може да расте във всякакъв климат и върху всякакви почви, дори и при минимално необходими условия.

 

Конопът е несъмненно главният натурално възобновяем ресурс на Земята. Ето защо канабисът е толкова важен.

 

(Wasson, R., Gordon, Soma, Divine Mushroom of Immortality;
Allegro, J.M.,Sacred Mushrooms & the Cross, Doubleday, NY, 1969;
Pliny; Josephus;Herodotus; Dead Sea Scrolls; Gnostic Gospels; the Bible;
Ginsberg Legends   Kaballah, c.1860;
Paracelsus; British Museum; Budge; Ency.
Britannica,   „Pharmacological   Cults;“   Schultes & Wasson,
Plants of the Gods, Research of R.E. Schultes, Harvard Botanical Dept.;
Wm EmBoden,Cal State U., Northridge; et al.

Clark, V.S., History of Manufacture in the United States, McGraw Hill, NY 1929, Pg. 34.
Diaries   of   George   Washington;   Writings   of   George   Washington, Letter to Dr. James Anderson, May 26, 1794, vol. 33, p. 433, (U.S. govt. pub., 1931); Letters to his caretaker, Williams Pearce, 1795 & 1796;
Thomas   Jefferson,   Jefferson’s   Farm   Books,   Abel,   Ernest,
Marijuana:   The   First   12,000   Years,   Plenum   Press,   NY,   1980;   M. Aldrich, et al.