Ефектът на антуража при използването на цели растения канабис за лечение

 

Д-р Малик Бърнет 14 май, 2014 

 

Ефектът на антуража

От години насам Δ9-тетрахидроканабинолът (THC) е най-популярният и най-подробно проученият канабиноид в науката за канабиса. Въпреки това, в днешно време изглежда канабидолът (CBD) е на преден план предвид способността му да осигурява терапевтично облекчение за деца, страдащи от различни епилептични разстройства, и липсата на психотропни ефекти (т.е. състояние на напушване) като при ТНС. Дори се стига дотам, че щатската законодателна власт прокарва закони за легализиране на медицинска марихуана „само със CBD“.

 

Като се има предвид всичко това, става ясно защо мнозина смятат, че CBD и ТНС се конкурират. Но истината е, че и двете съединения, заедно с още 66 други канабиноида, играят важна роля при лечението с канабис. Те действат заедно с около 420 допълнителни съединения (терпени, флавоноиди и т.н.) за да може канабисът да намери своето приложение при лечението на редица заболявания.

 

Медицинската марихуана: Много повече от просто THC и CBD

 

В канабиса се съдържат елементи, които накратко могат да се опишат като „Големите шест“:

THC, CBD, CBG, CBN, CBC, както и THCV. Всяко растение канабис съдържа тези и много други канабиноиди в различно съотношение, съставляващи общия химичен профил на растението.

 

“Химичният профил на растението канабис съдържа други съединения като терпеноиди, аминокиселини, протеини, захари, ензими, мастни киселини, естери, и флавоноиди …“

 

Освен канабиноидите, химичният профил на растението канабис съдържа и други съединения като терпеноиди, аминокиселини, протеини, захари, ензими, мастни киселини, естери, и флавоноиди.

 

По принцип при лечението с канабис приемаш всички тези съединения. Въпросът е как те действат съвместно, за да осигурят терапевтично облекчение? Отговора откриваме в една концепция, наречена „ефектът на антуража“.

 

Ефектът на антуража: Работа в екип на химическо ниво

 

Първоначално описан през 1998 г. от израелските учени Шимон Бен-Шабат и Рафаел Мешулам (който е роден в София), идеята на ефекта на антуража е, че канабиноидите в растението канабис действат заедно, синергично, и влияят на тялото по начин, подобен на действието на собствената Ендоканабиноидна система на организма.

 

Тази теория служи като основа за една относително спорна идея сред фармацевтите, че в някои случаи растителни екстракти от цели растения действат по-добре като терапевтични агенти, отколкото индивидуалните канабиноидни екстракти. Теорията за ефекта на антуража е разширена от Вагнер и Улрих-Мерцених, които определят четирите основни механизми на синергията на растението, както следва:

 

1. Възможност да се повлияе на множество зони в тялото.

2. Възможност да се подобри усвояването на активните съставки.

3. Възможност за преодоляване защитните механизми на бактериите.

4. Възможност за минимизиране на нежеланите странични ефекти.

 

Влияние върху множество зони в тялото

 

Много изследвания са доказали ефективността на канабиса като терапевтичен агент за мускулни спазми, свързани с множествена склероза. Едно проучване, проведено от Уилкинсън и колеги установи, че цeлите растителни екстракти са по- ефективни, отколкото THC отделно.

 

Учените сравняват 1mg THC с 5mg/kg екстракт от канабис с еквивалентно количество ТНС, и установяват, че растителен екстракт от цялото растение има значително по-силен антисептичен ефект.

 

Приписват това на присъствието на канабидиол (CBD) в екстракта от канабис, което помага да се улесни дейността на ендоканабиноидната система на организма.

 

Подобряване усвояването на активните съставки

 

Ефектът на антуража може да бъде полезен и за подобряване усвояването на екстрактите от канабис. Канабиноидите са химически полярни съединения, което ги прави понякога по-трудни за усвояване от организма.

 

“С помощта на терпеноиди като кариофилен, усвояването на канабиноиди може да бъде подобрено.“

 

Приемът на странични елементи e прототип на този проблем. Кожата се състои от два слоя, което затруднява преминаването на много полярни молекули като вода и канабиноиди.

 

С помощта на терпеноиди като кариофилен, усвояването на канабиноидите може да бъде подобрено и да се постигнат терапевтични ползи.

 

Преодоляване защитните механизми на бактериите

 

Ефектът на антуража също така прави екстрактите от канабис ефективни при лечението на различни бактериални инфекции. Има редица проучвания, които доказват антибактериалните свойства на канабиноидите.

 

“Екстрактите от цяло канабисово растение, притежават съставки, несъдържащи канабиноиди, които също имат антибактериални свойства.“

 

Въпреки това, с течение на времето бактериите развиват защитни механизми за борба с антибиотиците и в крайна сметка стават неподатливи на лечението, което преди е било ефективно.

 

Затова е важно екстрактите от цялото растение канабис да имат несъдържащи канабиноид съставки, които притежават антибактериални свойства. Тези молекули атакуват бактериите по начини, които се различават от канабиноидните. Предвид атаката на няколко фронта, развитието на бактериална резистентност е ограничено.

 

Минимизиране на нежеланите странични ефекти

 

И накрая, ефектът на антуража позволява точно определени канабиноиди да изменят негативните странични ефекти на други канабиноиди. Най-подходящ пример за това е способността CBD да изменя възприетите отрицателни ефекти на ТНС.

 

Много от пациентите са чували за (или изпитали) повишеното безпокойствие и параноята, които понякога са свързани с употребата на канабис. Благодарение на ефекта на антуража, проучването показва, че CBD може да спомогне за минимизиране на безпокойството, свързано с ТНС, и понижаване на параноята.

 

Както се вижда, THC, CBD и останалите канабиноиди не трябва да се конкурират – те могат да работят в тандем заедно с другите съставки на екстрактите с цел осигуряване на терапевтично облекчение при широк спектър от заболявания.