Бременност и канабисНе са много проучванията, които изследват влиянието на канабиса върху плода по време на бременност и след това. Въпреки това, едно от най-големите изследвания по темата, стартирало още през 1978 година, доказва че растението може да има положителен ефект, както върху майката, така и върху бебето.

 

Проспективното проучане на пренаталното развитие и раждането започва в Отава през 1978 година от психолога Питър Фрайд (от англ. Peter Fried). С години той изследва група деца, чиито родители употребяват кабанис и такива, чиито майки не консумират растението.

 

Стотици тестове биват извършени, за да се определи тяхното физическо развитие, психомоторна дейност, емоционална и психологическа нагласа, когнитивно функциониране, интелектуален капацитет и държание.

 

Резултатите показват съвсем малки различия между двете групи деца. Тези от първата група (чиито родители са консумирали средно от един до пет джойнта седмично по време на бременността) отбелязват по-високи резултати на редица когнитивни тестове, когато са на една година. Освен това, техните психомоторни способности са по-развити на тригодишна възраст, за разлика от другата група деца.

 

Въпреки че крайните резултати са подобни и при двете изследвани групи, учените не достигат до негативни изводи.

 

По това време д-р Фрайд заключава, че вредите от канабис по време на бременност са преувеличени и са нужни по-задълбочени изследвания над познавателната способност на децата.

 

Малко по-късно е извършено проучване, което показва, че пренаталната експозиция на наркотици води до 8 или по-малко проценти различия в детското развитие. Към пренаталната екзпозиция са включени още комбинираната употреба на алкохол, цигари и марихуана. Категорични открития, свързани с ефекта на канабиса над плода няма.

 

Друго проучване на д-р Мелани Дреър (от англ. Melanie Dreher) се фокусира единствено над влиянето на канабис над децата. Резулатите сочат, че децата, чиито родители употребяват марихуана, са склонни да социализират по-бързо.

 

„Отдава се прекалено голямо медийно внимание на проучвания, които показват, че канабисът може да доведе до родилни дефекти или сериозни проблеми в детското развитие. Проблемът е, че тези проучвания се извършват над родители, употребявали всякакви наркотици, а не единствено растението“, смята д-р Дреър.

 

„Един тест вече показа, че децата на майки, употребявали канабис, се приспособяват по-добре от децата на жени, които не са консумирали растението.“

 

Всички тези резултати доказват, че са нужни повече научни изследвания по темата.