Страните следва да развиват политики и закони за декриминализация на употребата на наркотици, сочи последният доклад на Световната Здравна Организация

 

Flag of WHO MMJ

Източник: who.int

 

В последния доклад, публикуван на сайта на СЗО, изрично се казва: „Страните следва да разработват политики и закони за декриминализация на употребата на наркотици, като по този начин се намали и затварянето на употребяващите“.

 

Световната Здравна Организация е специализирана агенция на Организацията на обединените нации (ООН), която функционира като координиращ орган на международното здравеопазване.

 

Без предпазни политики и усилия за декриминализиране на поведението на ключовите групи от населението, пречките за съществени здравни услуги ще останат,

 

се казва още в доклада.

 

Изглежда сме на прага на сериозни промени в световен мащаб, щом главният здравен орган на ООН призовава за край на преследването на дрогите.

 

В доклада още се посочва и положителния пример на Португалия, която преди повече от десет години либерализира режима на наркотичните вещества, с което не само, че не се увеличи употребата на наркотични вещества, но и се облекчи правораздавателната система.

 

Също така се посочва същественото значение на Неправителствения сектор за справяне със стигматизацията и дискриминацията на проблема.

 

Изтеглете целия доклад PDF: SZO_Doklad_JUL_2014_eng