chronic-painВсеки пети възрастен европеец или американец живее с хронична болка. Много от тези хора страдат от невропатични болки – състояние, което се асоциира с множество заболявания, включително  диабет, рак, множествена склероза и СПИН. В повечето случаи използването на стандартни аналгетични медикаменти, като нестероидни противовъзпалителни средства, са неефективни. 
Канабисът се използва за облекчаване на болката от третото хилядолетие пр. н. е. Както става ясно от множество научни открития, аналгетичният ефект на марихуаната се осъществява чрез ендоканабиноидната система и нейните агонисти. ТНС, канабидиола и набилона показват ефикасност при третиране на централна и периферна невропатична болка. 10-15% от хората, страдащи от хронична болка, пушат канабис за облекчаването й.

 

Хроничната болка обикновено се третира с наркотични аналгетици, но към тях се развива зависимост, толерансът нараства бързо и дозата трябва да се увеличава непрекъснато. Страничните ефекти, като гадене, са силно проявени. Пациентът се чувства дрогиран и трудно изпълнява ежедневните си ангажименти. Към синтетичните аналгетици не се привиква, но те не са достатъчно ефикасни.

 

Канабисът проявява по-малко странични ефекти от другите аналгетици. Доклад на Щатския Institute of Medicine (IOM) съдържа списък от 5 случая, когато базирани на канабис медикаменти са полезни за третиране на болка:

  • Налице е медицинско състояние или пациенти, при които те са по-ефективни от всяко друго налично в момента лекарство.
  • Имат широк клиничен спектър от ефикасност и уникален профил на страничните ефекти, с които се различават от другите медикаменти.
  • Имат синергетично взаимодействие с другите медикаменти.
  • Проявяват „странични ефекти“, които се смятат за полезни в определени клинични ситуации.
  • Приложимостта е наложителна при пациенти, развили толеранс към наркотични анaлгетици.

 

 • Контролирано изследване на 23 пациента с посттравматична или постоперативна невропатична болка, проведено в McGill University, MontréalQue. Получават канабис в четири потенции (0%, 2.5%, 6% and 9.4%  THC ) по време на 14 дневен период. Интензивността на болката се отчита всеки ден. Заключение: Инхалиране на  25мг от 9.4% ТНС три пъти на ден за пет дни редуцира значително интензитета на болката, подобрява съня и се приема добре.
 •  (International Standard Randomised Controlled Trial Register no. ISRCTN68314063).
 • Контролирано изследване, проведено във Вашингтонския Университет, Сиатъл, САЩ, със 139 пациенти, класифицирани за третиране с медицинска марихуана поради хронична невропатична болка с различен произход. Всички пациенти докладват значително облекчаване на болката.
 • Контролирано изследване, проведено в Кралската Национална Ортопедична болница, Великобритания, включва 48 пациента с хронична болка, дължаща се на увреждане на коренчетата на раменния плексус. Всички пациенти безуспешно са лекувани с различни аналгетици. Пациентите получават 2,5 mg THC във вид на спрей през устата три пъти дневно. Резултат: статистически значимо намаляване на болката и подобряване на съня.  Интензивността на болката се отчита ежедневно по 11-степенна скала.
 • В рандомизирано и контролирано клинично изпитание върху 93 пациенти с хронична болка с различни причини, проведено в Университета на Британска Колумбия, Ванкувър, Канада, се оказва, че единично инхалиране три пъти дневно на 25 мг канабис с 9,4% съдържание на ТНС в продължение на пет дни редуцира интензивността на болката и подобрява съня. Не са констатирани странични ефекти. Интересно е да се отбележи, че всички пациенти преди това са били безуспешно лекувани с антиконвулсанти, антидепресанти, наркотични аналгетици и локални анестетици.
 • Клинично изследване, отговарящо на всички изисквания за достоверност (рандомизирано, двойно сляпо, плацебо контролирано, кросоувър), проведено в Калифорнийския Университет, Сан Диего, САЩ, с участници 15 здрави доброволци цели оценка на ефекта от пушене на канабис при капсаицин индуцирана болка. Използван е канабис с три различни концентрации на ТНС – 2%, 4% и 6%. Статистически значимо редуциране на болката се наблюдава при прилагане на канабис с 6% съдържание на ТНС, 45 минути след подкожно инжектиране на капсаицин. Отново не се наблюдават странични ефекти.
 • Определяне на ефекта от пушене на канабис върху сензорна невропатия при СПИН. Рандомизирано, плацебо контролирано изследване, проведено в San Francisco General Hospital, САЩ, с участници 50 пациенти, страдащи от СПИН и със значителна сензорна невропатия. Канабисът съдържа 3,5% ТНС и се прилага три пъти на ден в продължение на пет дни. Резултатът е ефективно намаляване на болката и добро приемане на препарата, без нежелани странични ефекти.
 • Рандомизирано, плацебо контролирано изследване, проведено в Калифорнийския Университет Сан Франциско, включва 56 участника с болезнена периферна невропатия, свързана със СПИН. При всички невропатията датира от повече от шест години. Редуцирането на болката при групата, получаваща марихуана, е статистически значимо в сравнение с тази, получаваща плацебо. Не се наблюдават странични ефекти. Интересно е да се отбележи сравнението, което авторите правят между марихуана и габапентин – медикамент, който обикновено се прилага при болезнена периферна невропатия. Марихуаната има сходен на габапентина ефект върху болката, без да проявява странични ефекти, за разлика от габапентина (виене на свят, сънливост, умора, задръжка на течности, гадене, повръщане, хипертония, тремор, зрителни нарушения, повишен риск от суицидно поведение).
 • Многоцентрово контролирано изследване, проведено в различни болници в Белгия и Великобритания, с 177 пациенти с напреднал рак с болки. Всички болни са третирани с опиати преди това, но облекчаването на болките е незадоволително. Болните са третирани с два вида деривати на канабис – тетрахидроканабинол и тетрахидроканабинол + канабидиол. В групата, третирана с тетрахидроканабинол + канабидиол, се констатира статистически значимо намаляване на болката в сравнение с плацебо, докато в групата само с ТНС ефектът е същият като на групата с плацебо. Интензивността на болката се отчита чрез Numerical Rating Scale (NRS).