Колорадо

Предварителните данни от проучването „Healthy Kids“ (“Здрави деца”) в Колорадо за 2013 г. сочат, че процентът на учениците в гимназията, според които употребата на марихуана крие среден или висок риск, е намалял от 58 % през 2011 г. до 54% през 2013 г.

 

Резултатите от него показват низходяща тенденция и при тютюнопушенето, която се развива по-бързо, отколкото тази при марихуаната. Д-р Лари Уолк, изпълнителен директор и завеждащ отдела по въпросите на медицината в Департамента по обществено здравеопазване и околна среда на Колорадо, отбелязва че забраната за тютюнопушене на обществени места, данъците върху тютюневите изделия, кампаниите за повишаване на обществената информираност и прилагането на законодателни мерки относно продажбата на тютюневи изделия на непълнолетни са допринесли за непрекъснатото намаляване на тютюнопушенето сред ненавършилите пълнолетие лица.

 

„Наясно сме какви са ефективните мерки за защита на младите от употреба на вредни за здравето субстанции“, заявява Уолк. „Както при тютюнопушенето, кампаниите за превенция, насочени към младите хора, ще гарантират, че легализацията на употребата на марихуана от пълнолетни лица в Колорадо няма да засегне здравето на нашите деца.“

 

Според проучването един на всеки петима гимназисти в Колорадо е употребил марихуана през последните 30 дни, а над една трета са опитвали марихуана в даден момент от живота си. Процентът на употребилите марихуана в рамките на 30 дни преди провеждане на съответното проучване е намалял от 22 %  през 2011 г. на 20 % през 2013 г., а на тези, изобщо употребявали марихуана някога  ̶ от 39 % на 37 %. Нито един от спадовете, установени на базата на предварителните данни обаче не може да се квалифицира като статистически значим резултат.

 

Освен това експертите в областта на здравеопазването се опасяват, че легализирането на употребата на марихуана в Колорадо може да подтикне повече млади хора да я опитат.

 

„Ако целта ни е Колорадо да бъде щатът с най-добри здравни показатели в САЩ, трябва да направим така, че най-младите му жители да са наясно с рисковете от употребата на потенциално вредни субстанции“ , казва д-р Уолк. „По-късно този месец ще поставим началото на кампания за превенция сред младите, с която ще предупредим подрастващите да внимават с експериментите с марихуана.“

 

Въпреки че по данни от изследвания употребата на марихуана влияе върху развитието на мозъка, окончателното определяне на степента на това влияние ще отнеме години. Кампанията е разработена така, че да привлича вниманието на подрастващите, да ги запознае с наличните научни факти и да им предостави възможност да вземат информирани решения.

 

Проучването „Healthy Kids“ в Колорадо се провежда през година и събира анонимно свързана със здравето информация от  гимназиалните ученици в щата. През 2013 г. службите по здравеопазване, образование и човешки ресурси са провели проучването в унифициран вариант сред 40 000 избрани на случаен принцип ученици от 220 гимназии. Окончателните резултати за целия щат и неговите региони ще бъдат представени през есента тук.

 

Източник: Colorado Government